Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 40
1. oldal

"A Dunaújvárosi Evangélikus Centrumért" Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Szilágyi Erzsébet u. 34.
képviselő: Hábermajer Jánosné kuratóriumi elnök
A dunaújvárosi evangélikusok hitélete jobb feltételeinek biztosítása. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

A Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Városház tér 1.
képviselő: Kósa Mihály elnök
Célszemélyek szociális helyzetének, életminőségének javítása, közösségi tér biztosítása gyermek és ifjúsági feladatok ellátása, továbbá az alapító okirat 3/b. pontjában felsoroltak. ... >>

"Árpád Fejedelem" Vadásztársaság

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Jászai Mari tér 4. I/1.
képviselő: Dr. Nagy Ottó elnök ... >>

Az Élhetőbb Létért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11. IV/2.
képviselő: Tamási Zsuzsanna elnök
A környezet és természetvédelmi szemléletmód, a környezeti szempontból fenntartható fejlődés elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, az állatok jogainak védelme, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, kábítószer-fogyasztás megelőzése, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyasztóvédelem, térítésmentes egészségügyi állapotfelmérések a lakosság körében, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Civil Választási Szervezet

(érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Hosszú sor 45. I/6.
képviselő: Gombos István elnök
a./ A civil- és társadalmi szervezetekben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával, a tagság érdekeinek érvényesítése, jogi képviselete. b./ Hozzájárulni az állampolgárok képviseletéhez, a szükséges társadalmi vitákon keresztül. c./ A területileg illetékes jogszabályalkotásban és az önkormányzatok döntéshozatali munkájában való részvétel. d./ Nyitott szervezetként széles kapcsolatokat kiépíteni a hasonló területen működő Európai Uniós városi és regionális szervezetekkel. e./ Részt venni a helyhatósági választásokon. f./ A város környezetvédelmi állapotának vizsgálata, az ezzel összefüggő lakossági érdekvédelem ellátása. g./ A lakósság érdekképviselete a szolgáltatásokat nyújtó városi és regionális szolgáltatókkal szemben, illetve eljárás az országos hatáskörű szolgáltatóknál. ... >>

Civilek Háza Közalapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Martinovics utca 26.
képviselő: Gere János kuratórium elnöke
Közösségi tér biztosítása, a lakosság önszerveződő közösségi tevékenységének támogatása. ... >>

Dunapentelei Táborállási Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Táborállás út 52.
képviselő: Gálek Attila
A tagok tevékenységéhez kapcsolódó érdekek képviselete és védelme, a tagok szakmai fejlődését szolgáló tanácsadás, a tagok társadalmi elismertségének fokozása. ... >>

Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Hegyekalja u. 3.
képviselő: Szabadi Imre elnök
Dunaújváros létesítésében, építésében ? az 1950-es és 60-as években ? lakóinak közösséggé kialakításában közreműködők összefogása, egymás segítése, az alapításkori kultúrtörténeti emlékek feltárása, ezek megőrzése az utókor számára. Kulturális, ismeretterjesztő programok szervezése. A hátrányos helyzetű szociálisan rászorulók támogatása az egyesület sajátos eszközeivel. ... >>

Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.
képviselő: Dr. Bocsi Andrea elnök
Dunaújváros és térsége idegenforgalmának fejlesztése ... >>

Dunaújváros Jövőjéért Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
képviselő: Palkovics Jenő elnök ... >>

"Dunaújváros közszolgálati tömegtájékoztatásért" Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr. Nagy Péter, Kaiser Erika kuratórium titkára, Kakas Antal kuratórium elnöke
Dunaújvárosban és vonzáskörzetében a helyi televízió folyamatos működésének biztosítása. ... >>

Dunaújvárosi Amatőrcsillagász Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. utca 4. IX./3.
képviselő: Horváth Zsolt elnök
Tudományos ismeretterjesztés, csillagászati előadások szervezése, távcsöves bemutatók rendezése. ... >>

Dunaújvárosi Baptista Misszió

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Rákóczi Ferenc u. 38.
képviselő: Braun Ervin kuratóriumi elnök,
Imaház fenntartása és szociális tevékenység. ... >>

Dunaújvárosi Intercisa LIONS Klub

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Építők útja 3.
képviselő: Sulák Antal elnök
Az egyesület a barátság és kölcsönös megértés jegyében összefogja a tagságot, aktívan közreműködik LIONS Clubok Nemzetközi Szövetségének munkájában. Ösztönzi a jószolgálatra kész polgárokat arra, hogy közösségüket minden személyes anyagi ellenszolgáltatás nélkül szolgálják és a társadalom életének minden területén mozdítsák elő a hatékonyságot és juttassák érvényre a magasabb erkölcsi és etikai normákat.
A település és az ország polgárai gazdasági, társadalmi esélyegyenlőségének és kulturális fejlődésének szolgálata, a szociális helyzetből adódó hátrányok csökkentése a Lions klubhálózat működésében és fejlesztésében való részvétel útján. ... >>

Dunaújvárosi Kertbarátok Klubja

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Batsányi János út 35. III.3.
képviselő: Pálvölgyi Kálmán elnök ... >>

Dunaújvárosi Lakóközösségekért Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 25/A. 214.
képviselő: Kerekes Judit kuratóriumi elnök
Társasházakban élő emberek közösségé formálódásának elősegítése. ... >>

Dunaújvárosi Református Templom és Missziós Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Szent István u. 7.
képviselő: Dr. Fehér András elnök
A dunaújvárosi református templom karbantartásának támogatása. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 6. II/1.
képviselő: Dr. Szép László, Pörzse László, Schőn István, Szloboda György elnök, Turcsányi Mátyás
Bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok összefogása, a vagyonvédelem javítása, a lakossági biztonságérzet növelése.
... >>

Dunaújvárosi Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

2400 Dunaújváros, Táncsics M. út 13. fsz. 3.
képviselő: Őry Lajosné elnök
Természetjárás útján elősegíti az egészséges életmód kialakítását és elterjedését, ezzel az egészség megőrzését, a természet és környezet védelmét, a sportolás lehetőségét és mindezekhez szükséges feltételek biztosítását. ... >>

"ÉLETÜNK ÉS BIZTONSÁGUNK ALAPÍTVÁNY"

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Mélyvölgyi u. 31.
képviselő: Kéthelyi Péter kuratórium elnöke
A Pálhalmai Országos Bv.Intézeten belül működő Különleges Feladatokat Végrehajtó Csoport fenntartásának támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Első Magyar Állatjogi Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Római körút 35. fsz/1.
képviselő: Létai Attila kuratóriumi elnök
Elhagyott, elhagyni kívánt állatok gondozásba vétele, időleges egészséges tartásuk biztosítása, majd megfelelő elhelyezésük kezdeményezése, állatok súlyos sérelmével járó tartás elleni fellépés hatóságok előtt szükség esetén büntetőjogi feljelentéssel, állatok tartásának elérése. ... >>

Horgászatot Kedvelők Ligája Rendőr Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 5. 3/1.
képviselő: Tomkovics László elnök
A Rendőrség állományában dolgozó, a horgászatot, természetet kedvelő alkalmazottak és családtagjaik, barátaik szabadidős tevékenységének szervezése, irányítása, összefogása, valamint egyesület tagjai részéré a szabadidő egészséges eltöltése mellett Magyarország vizeinek, vízi élővilágának, vízparti településeinek megismerésére lehetőség teremtése. ... >>

Ipartestületi Székház Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Váci M. u. 4.
képviselő: Benkovics Ferenc
Az ipartestület tagjai részére olyan székház biztosítása, amely az adminisztrációs ügyek intézésén túl helyet biztosít a vállalkozók közösségi életének is. ... >>

"Iskolánkért, iskolai tábor létesítéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5.
képviselő: Dr.Pomázi Károly kuratórium elnöke
Az iskola tanulói számára nyári táborozási lehetőség biztosítása. ... >>

Jógával az Egészségért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Rákóczi tér 1. 4/1.
képviselő: Péter Domokos elnök
Dunaújvárosban és a régióban élő emberek egészségre nevelése a tradicionális jóga, a pilates és a különböző természetgyógyászati irányzatok és mozgáskultúrák segítségével. A jóga és a pilates értékeinek képviselete, és minden megfelelő fórumon való megjelenésének biztosítása. Jóga- és pilates oktató képzés és vizsgáztatás szervezése, lebonyolítása, szakmai rendezvények, egészségnapok, előadások rendezése. Új jógaközpont és ashram építésének előkészítése Magyarországon. Pozitív és egészséges családtervezés és családkép segítése, népszerűsítése. A környezetvédelemben és természetvédelemben való tevékeny részvétel és ezek népszerűsítése. Regionális karitatív tevékenységek megszervezése, hasonló (karitatív) szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Kertvárosi Nyugdíjas Művelődési Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Radnóti M. u. 2. F. 7.
képviselő: Sárosiné Takács Rózsa
Dunaújvárosban, de elsősorban a Kertvárosban lakók számára közösséget biztosítani, ahol a szabadidőt hasznosan és kultúrált módon lehet eltölteni. ... >>

KISTÉRSÉGI SZINERGIA Dunaújváros és Vonzáskörzete Területfejlesztési Közalapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
képviselő: "HÍD" Dunaújváros és Környéke Egyesület elnöke Rauf Pál, Dunaferr Dunai Vasmű Rt. mindenkori vezérigazgatója Valerij Naumenko társelnök, Dunamenti Önkormányzatok Kistérségi Településfejlesztési Társulása elnöke Schrick István kuratóriumi társelnök, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori Városfejlesztési Ügyekért Felelős Alpolgármestere Dr. Dorka Lajos társelnök, Dunaújváros MJV Polgármester Dr. Kálmán András kuratóriumi elnök, Rohonczai Sándor kuratóriumi titkár
Dunaújváros és vonzáskörzete térség -, és gazdaságfejlesztése, a munkaképeskorú lakosság foglalkoztatásának segítése, a kistérség gazdasági szerkezet átalakítási folyamatának előmozdítása, és a vonzáskörzetben élő lakosság életminőségének javítása. ... >>

Magyar Mah-Jong Szövetség Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Dunasor 25. II/2.
képviselő: Boda András elnök
A kínai eredetű mah-jong játék megismerése, népszerűsítése, versenyek szervezése, megrendezése; a kulturális élet támogatása. ... >>

"Mikulásfalva - Mesefalu" Fejlődéséért Fejlesztési Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Vasmű utca 39. III/403.
képviselő: Grabarics Gábor kuratóriumi elnök, Rohoncziné Nagy Erzsébet Anna
Nagykarácsony és vonzáskörzete gazdasági fejlődésének, valamint a vonzáskörzeti foglalkoztatás elősegítése, a lakosság életminőségének javítása. ... >>

Nemzeti Fejlesztési Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Vasmű utca 39. I/105.
képviselő: Csizmadia György kuratórium elnöke
Magyarország középső és dél-keleti területén élő lakosság életminőségének, életesélyeinek javítása, munkaképes lakosság foglalkoztatásának elősegítése, térségi gazdasági fejlődés előmozdítása. ... >>

Önkéntes Polgári Véderő

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Erkel kert 9. II/3.
képviselő: Princz István ... >>

"Összefogás Dunaújváros és Térsége Fejlesztéséért" Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Dr.Kálmán András kur. társelnöke, Naumenko Valeriy kuratóriumi elnök, Rohonczi Sándor kuratórium titkára
Fő célja, lehetőségeihez mérten támogatni minden olyan tevékenységet, elképzelést, amely elősegíti Dunaújvárosban és vonzáskörzetében élők vállalkozását, annak szintentartását, javulását. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Pannon Polgár Őrség

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Martinovics u. 26.
képviselő: Barányi Gábor elnökségi tag, Kovács Sándor elnökségi tag, Varga József elnök, Zsurbej Zsolt elnökhelyettes, Zsurbej Zsoltné titkár
Közrend és közlekedés biztonság elősegítése. ... >>

Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,oktatási,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Tűzoltó út 1.
képviselő: Végh Ferenc elnök
Dunapentele évszázados tűzoltó hagyományainak ápolása, őrzése és átörökítése napjaink Dunaújvárosa és a jövő számára. A város ifjúságának e szellemben való nevelése, képzése. Aktív részvétel az ország tűzoltó szervezetének munkájában. ... >>

Pentele Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2400 Dunaújváros, Esze Tamás u. 5. I/2.
képviselő: Csontosné Kóbor Zsuzsanna elnök
A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, valamint a természet védelmét, és mindezen célokhoz szükséges feltételek biztosítását. ... >>

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 15/A.
képviselő: Szécsenfalvi László kuratórium eln.
A Széchenyi István Gimnázium oktató- nevelő munkája tárgyi feltételeinek javítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Tamási Áron u. 53.
képviselő: Molnár József elnök ... >>

"SZIGET" Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr. Pomázi Károly kuratóriumi tag, Kelemenné Horváth Mária kuratóriumi titkár, Kerekes Judit kuratóriumi elnök, Varga István kuratóriumi tag
A Dunaújváros közigazgatási területén lévő társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek támogatása a lakóépületek fűtési és egyéb energia felhasználásának csökkentésére irányuló tevékenységükben. ... >>

Technikum városrész Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/a.
képviselő: Petrovicsné Gurics Terézia elnök
A Technikum városrész fejlődésének segítése, környezetének szépítése, az itt lakók érdekeinek képviselete. ... >>

TÉRSÉGI KOHÉZIÓ Egyesület

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Vasmű utca 43 fszt./3
képviselő: Rohonczi Sándor
A térségi életminőség javítása, a térség /Magyarország középső és dél-keleti területe: Fejér megye, Pest megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye, Bács-Kiskun megye, Tolna megye, Békés megye, Csongrád megye/ gazdasági fejlődésének előmozdítása, a lakosság életminőségének javítása. ... >>
1. oldal