Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

Az Állatok Védelméért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1165 Budapest, Farkashalom utca 25.
képviselő: Bognár József
A környezet és természetvédelmi gondok enyhítése, kóbor és kivert állatok befogadása, tartása, egészségügyi ellátása, otthontalan állatok gazdához segítése. ... >>

Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Jókai utca 6.
képviselő: Jurnyik György
Nevelés és oktatás : ismeretbővítés, nyelvtanfolyam és nyelvápoló klub; kulturális tevékenység: irodalom, költészet, svábkórus zene és néptánc; kulturális örökség megóvása: magyarországi német hagyományőrzés, előadások, szimpóziumok és identitás megőrzése; műemlékvédelem: Magyarországi német épített és természetes környezet ismertetése és annak védelme; emberi és állampolgári jogok védelme; jogi tanácsadás és állásfoglalás kérés az ombudsmantól; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli németek kapcsolatos tevékenység; testvérvárosi kapcsolatok kiépítése, tartása az anyaországi településekkel és nyelvgyakorló táborok szervezése általános és középiskolás diákok részére; német kisebbség képviselete és sport (az egylet nem sportszervezet) szabadidős tevékenység. ... >>

"Egy falat szeretet" Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1162 Budapest, Baross utca 271.
képviselő: Krizsán Szabolcsné
A budapesti hajléktalanok segítése természetbeni segítségnyújtással. Ennek keretében a hajléktalanok meleg étellel való rendszeres ellátása. ... >>

Emberi Zóna Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1163 Budapest, Lőcs utca 15.
képviselő: Bánki Lajos
Társadalmunk hátrányos helyzettel küzdő csoportjainak, - így különösen, de nem kizárólagosan a hátrányos helyzetű vagy ifjúsági problémákkal ill. esélyegyenlőségi hátrányokkal küzdő fiataloknak, a mentálhigiénés problémáktól szenvedőknek, szenvedélybetegeknek, krízishelyzetben lévőknek, prostituáltaknak, hajléktalanoknak, időskorúaknak, szociálisan rászorulóknak - ill. egyéneinek különböző formában életvezetési, munkaerő-piaci és környezetvédelmi oktatást, továbbá lelki, természetbeni illetve anyagi támogatást nyújtson. ... >>

Erzsébet-Liget Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1165 Budapest, Hunyadvár u.43/a. IV.2.
képviselő: Németh Mária
A Budapest XVI. kerületében fekvő Erzsébet-liget (Liget) - a Hunyadvár utca, a Bökényföldi út, az Újszász utca és a Diósy Lajos utca által határolt terület - teljes területének érdekvédelme és érdekérvényesítése az alábbiak szerint. A Liget, mint természeti érték, természetes élőhely védelme az ott élő flóra és fauna lehető legnagyobb háborítatlanságának biztosítása. A Liget, mint park, sétakörnyezetté alakítása. Az átmenő gépjárműforgalom és a parkolás minimálisra csökkentése. A gyalogosforgalom biztonságának javítása. A kertészeti munkák rendszeressé tétele. A Liget, mint lakóhely, védelme, körülhatárolt jellegének megőrzése és erősítése. At ott élő lakosok nyugalmának biztosítása, a közbiztonság javítása. A környezet tisztaságának megóvása, a rendszeres szemétszedés megoldása. A gyermekek részére biztonságos, tiszta és színvonalas játszóterek kialakítása. A kulturális és sportlétesítmények közhasznú jellegének megőrzése, ezek folyamatos fejlesztése. ... >>

Határtalanul Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1165 Budapest, Újszász utca 45./ B. I./7.
képviselő: Dr. Oláh András, Dr. Vencser László, Erdélyi László, Hardy F. Gábor, Szászné Varga Gabriella
használt és új könyvek gyűjtése, könyvtáralapítás a Kárpát-medencében, kulturális programok (pl. író-olvasó találkozók, könyvbemutatók és más művészeti programok) szervezése, kultúraápolás, történelmi egyházak kulturális programjában történő együttműködés, természet- és környezetvédelmi ismeretek bővítése. ... >>

Kertvárosi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

1161 Budapest, Rákosi út 59.
képviselő: Csipán András
Az egyesület célja a bűnmegelőzési tevékenység folytatása elsősorban az egyesület székhelyének vonzáskörében, együttműködve az önkormányzatok, a helyi állami szervekkel és civil rendvédelmi szervezetekkel. Elsődleges segélynyújtás az ár- és belvíz, ipari, tűzkári, természeti katasztrófa sújtotta területen élő embereknek, ezen túlmenően az eltűnt személyek- kiemelten a gyermekek, idős és tartós betegségben szenvedők- keresése. ... >>

KÖZ + ÉRZET Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Veres Péter út 26.
képviselő: Demeter Márta, Sokacz Anikó
A felnövekvő generációk - a társadalmi szervek, természetesszemélyek összefogásával kulturális programok és szabadidős tevékenységekalkalmazásával - életminőségének javítása. A lelki egészségvédelem megteremtésecsaládon belül és az iskolai oktatásban. ... >>

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1161 Budapest, József utca 101.
képviselő: Eiseltné Horváth Ilona, Kiss Klára
természetes életmóddal kapcsolatos oktatás, önfejlesztés, gyógyítás. ... >>

Négyes-Tó Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

1162 Budapest, Szilaj u. 11.
képviselő: Kovács József
Az egyesület tagjainak horgászérdekeinek képviselet, horgászati lehetőségek biztosítása és ennek érdekében az egyesület által használt vízterület hatékony kezelése, környezetvédelmi és horgászattal összefüggő tevékenység végzése. A horgászsport fejlesztése és széles körben való népszerűsítése. A horgászok nevelése a horgászatra vonatkozó jogi, erkölcsi szabályok betartása és a természeti környezet megóvása. ... >>

Nemzetközi Dunatúra Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1161 Budapest, Sashalom utca 22.
képviselő: Király Balázs
Elsősorban a dunai viziúthoz köthető sporttevékenység szervezése, lebonyolítása; - egyéb gyalogos-, vízi ? és kerékpártúrák szervezése, lebonyolítása; - az ifjúság sport- és természetszeretetre való nevelése; - nemzetközi szabadidősport kapcsolatok építése. ... >>

Otthonunk a XVI. kerület Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1165 Budapest, Bácskai utca 14.
képviselő: Szabó Istvánné
Az egyesület a Budapest XVI. kerület lakosai életkörülményeinek javítása, kultúrált természeti környezetének védelme és közösség életének szervezéséhez nyújt szakmai, szervezési segítséget, összehangolja tevékenységüket, képviseli és védi érdekeiket. Célja az e területen történő ismeretterjesztés, információcsere, valamint bekapcsolódás a helyi tömegkommunikációba. A lakóhelyi tanácsadás és konfliktuskezelés megszervezésének támogatása, szociális tevékenység-szolgáltatás, családsegítés, időskorúak gondozása, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. A hátrányos helyzetben lévő csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, a hazai kisebbségekhez tartozók, továbbá a határokon túlról áttelepültek társadalmi integrálásának elősegítése, felkészítés munkavégzésre. ... >>

ŐZIKEUGRÁS Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1161 Budapest, Rákosi út 83.
képviselő: Farkas György, Göllnerné Palásti Mariann, Schieberné Szűcs Emőke
Magyarország és a környező országok természeti kincseinek megismerése; az ifjúság bevonása a környezet és természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása, megismertetésük a természettel, a túrázás különböző formáival. A természeti környezet védelme, a természetvédelem gyakorlati alkalmazása, népszerűsítése. ... >>

Pákász Horgász és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet)

1164 Budapest, Cinke utca 36.
képviselő: Fekete József
A hazai és kárpát-medencei tavak halainak életkörülményeinek, élőhelyeinek tanulmányozásával és a természetvédelemmel foglalkozó személyek, szervezetek szakmai érdekvédelmi képviselete. Az Egyesület célja továbbá, hogy tevékenységei, szolgáltatásai (tavak élővilágának kutatása, életkörülményeinek tanulmányozása, védelme stb.) mások által is hozzáférhetőek legyenek, azokból bárki részesülhessen. ... >>

PANNÓNIA Díszmadár és Díszállat Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

1162 Budapest, Szénás u. 22.
képviselő: Gyerkó Tibor alelnök, Hamza Zoltán elnök
A díszmadár és díszállat tartás és tenyésztés oktatásában való közreműködés. Közreműködés a természet és állatvédelemben, a védett állatok megismertetése. ... >>

Szegényeket Támogató Kapstein Alapítvány

(természetvédelem)

1161 Budapest, Sándor 100.
képviselő: Kurtyák Gáborné, Somodari László, Zsupos Erika
A természetgyógyászati tevékenység eszközökkel, propagandával és más lehetséges eszközökkel történő támogatása. ... >>

TET-CENTRUM Alapítvány

(természetvédelem)

1162 Budapest, Árpádföldi út 124.
képviselő: Greiner Erika dr.
Az egészségileg és társadalmilag hátrányos helyzetben lévők segítése tanácsadással, terápiával, orvosi szolgáltatással egy helyen és preferált árért beszerezhető az egészséges és természetes életmódot és táplálkozást segítő termékekkel. ... >>

Toboz Természetvédelmi, Oktatási Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1165 Budapest, Mészáros József u. 4.IX.em.54.
képviselő: Guncser József
A társadalom, a gazdaság és az egyén közös érdeke ermészet-, az állat- és a környezetvédelem, az egészséges életmódra való nevelés. ... >>

ÜZLETI-COACH ALUMNI Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

1163 Budapest, Gárda utca 62.
képviselő: Bordás Beáta elnök, Kertész András alelnök, Tóth-Haász Gabriella alelnök, Trattner Andrea alelnök
Üzleti coach képzettséggel rendelkező vagy ilyen képzésen részt vevő természetes személyek valamint az üzleti coach képzésben, szakmában érdekelt szervezetek, jogi személyek összefogása, az így létrejövő szellemi műhely keretében új tudások létrehozása, az üzleti coach szakma ismertségének növelése érdekében. ... >>
1. oldal