Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 113
1. oldal

100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület

(kulturális)

1161 Budapest, Kornél 2.
képviselő: Ifj.Szénási Sándor ... >>

A Hagyaték Őrzői Művészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1162 Budapest, Ákos utca 71.
képviselő: Csabainé Lőrincz Marianna, Tál Marianna
Hazai és határon túli magyar előadó- és alkotóművészek művei színpadra alkalmazásának, színre vitelének, a magyar és külföldi közösséggel való megismertetésének elősegítése, a magyar színházművészet értékeinek minden lehetséges módon való szolgálata, támogatása. ... >>

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány

(kulturális)

1163 Budapest, Döbrőce utca 26.
képviselő: Zolnai László
Az alapítvány teret kíván biztosítani más települések kultúrájának bemutatására, és elősegíti a települések közötti testvéri kapcsolatok kiépítését. ... >>

AC Milan Szurkolói Egyesület

(kulturális,egyéb)

1164 Budapest, Felsőmalom utca 14.
képviselő: Fekete-Szalóky Zoltán
Magyar-olasz kulturális együttműködés, egymás kultúrájának megismerése, kulturált szurkolói magatartás népszerűsítése, a rasszizmus elutasítása, és az ellene történő hatékony, közös fellépés. ... >>

Aktív Család Egyesület

(sport,kulturális)

1162 Budapest, Kisterenye utca 37.
képviselő: Szűcs Bence
A családok aktív sport életmód programjainak megtervezése, hagyományos és extrém sportok megismertetése. ... >>

Alapítvány az árpádföldi gyermekekért

(oktatási,szociális,kulturális)

1162 Budapest, Fertály utca 11.
képviselő: Zuberács József
Elsősorban a Budapest XVI. kerület Árpádföld településen lakó gyermekek testi-lelki fejlődésének segítésére, szabadidejük tartalmas eltöltésére, elsősorban az ifjúság tanórán kívüli (pl. szakkör) foglalkozás-szervezésével és más alakalmas módon.
- egyes népművészeti és hagyományőrző kézműipari foglalkozásokat
- tánc és népművészeti és hagyományőrző kézműipari foglalkozásokat
- környezetismereti kirándulásokat
- környezetvédelmi előadásokat szervezzen
-az un. DADA program drogellenes ismeretterjesztését előadások szervezésével támogassa. ... >>

Almásy László Emlékalapítvány

(kulturális)

1162 Budapest, Vadruca utca 51.
képviselő: Varsányi-Réthy Menyhért Zsolt
A névadó Almásy László Ede munkásságának a bemutatása. ... >>

Amatőr Zenészek Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Andocs utca 14.
képviselő: Fekete Karolina Anna
Elsősorban az amatőr zenekaroknak és zenészeknek szervezett körülmények között lehetőséget adni a tehetségek bemutatására. Teret adni a zenei kultúra fejlődésének, alakítani a fiatalság zenei ízlését. Olyan ( elsősorban zenei és más kulturális ) rendezvények szervezése és lebonyolítása, amelyenek feltételei ily módon a felsőbb fórumok előtt is egy egyésges, átlátható szervezettségi formában történik. -Tagjainak koordinatív és technikai segítséget nyújt saját céljainak eléréséhez. -Érvényesíti tagsága érdekeit a közéletben. -Tevékenységének alapja a budapesti és pest megyei amatőr zenészek célkitűzéseinek megvalósítása. Működésének alapja a zene és kultúra szeretete, az emberközpontúság, és a humánum. ... >>

Arany Bagoly Könyvtári Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1163 Budapest, Metró utca 22.
képviselő: Kenese Szilvia
Könyvtári eszközökkel kívánja segíteni a lakosság művelődését, gyógyulását, egészséges életmódjának alakítását. tevékenysége során különös figyelmet kíván fordítani az egészségileg hátrányos helyzetű csoportok ( mozgáskorlátozottak, betegek, ápoltak, gondozottak ) információs esélyegyenlőségének elősegítésére. ... >>

Árpádföldi Közösségi Egyesület

(kulturális)

1162 Budapest, Kémény u. 4.
képviselő: Balázs Gyula elnök, Dömsödi József alelnök, Szepesi Tibor titkár
az Árpádföldön talált Árpádkori sírhelyek feltárásában, helyreállításában való részvétel. ... >>

ART 16 XVI. Kerületi Művész Csoport

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Szabadság utca 14.
képviselő: Bak Péter Róbert
A magyar képzőművészet értékein alapuló kortárs művek létrehozása. Egyéni és csoportos kiálítások, alkotótáborok szervezése, létrehozása és működtetése. Szakmai találkozók, előadások szervezése. A XVI. kerület tehetséges művészeinek szakmai támogatása, műveik bemutatása, népszerűsítése. ... >>

Batthyány Ilona Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1164 Budapest, Georgina 23.
képviselő: dr. Csánkné Melegh Judit, Győr Gyuláné, Sütő Lászlóné, Szász Sándor
A Batthyány Ilona Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása.
A Batthyany Ilona Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása érdekében az iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése. Az iskola keretein belül folyó tudományos, kulturális és sportélet feltételeinek javítása. Szakmai tanulmányutak részbeni vagy teljes finanszírozása nevelők vagy tanulók részére tanulmányút, publikáció, oktatási eszközök kiegészítésével. Kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása iskolán belül, illetve kívül anyagi vagy egyéb módon. Az iskola részére oktatástechnikai eszközök és berendezések vásárlása. Cinkota oktatási és sport célú fejlesztéséhez való hozzájárulás. Az iskola dolgozói évente maximum kettő alkalommal, míg az iskola tanulói évente kettő alkalommal részesedhetnek támogatásban. A fentiekre csoportos kérelmek esetén egyedi elbírálás alkalmazandó. ... >>

Blaskovics Örökség Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

1163 Budapest, Veres Péter út 99.
képviselő: dr. Kecskés Gusztáv
A Blaskovics birtokon született Kincsem nevű ló emlékének ápolása. Az ugyanitt található Atilla-domb ezoterikus hatásának kutatása, egészségügyi centrum megteremtése. Atilla, a magyarok első királya emlékének ápolása, akinek székhelyének egyik feltételezett helye Tápiószentmártonban ugyanezen birtok környékén lehetett. Az Atilla Lovagrend létrehozása és fenntartása. Atilla háza, mint egészségház és fogyatékkal élők gondozása. ... >>

Blogfüggők Baráti Társasága"

(kulturális,egyéb)

1163 Budapest, Lobbanó utca 1.
képviselő: dr. Sebők László
Baloldali-liberális elvek érvényesítése a köz- és kulturális életben. ... >>

BOHÓCHAL Úszó és Szinkronúszó Egyesület az Egészséges Gyermekekért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Bányai Elemér utca 12.
képviselő: Ölyűs Roland
a hazai és a határainkon túl élő magyar és nem magyar állampolgárok gyermekeinek úszás oktatásán keresztül az egészséges életre nevelés. Ennek érdekében a gyermekek óvodai és iskolai úszó és szinkronúszó oktatásának szervezése, lebonyolítása, szabadidő megszervezése (nyári úszótábor), valamint oktatási és kulturális programok szervezése, e körben bemutató képzés, bemutató előadások szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Jókai utca 6.
képviselő: Jurnyik György
Nevelés és oktatás : ismeretbővítés, nyelvtanfolyam és nyelvápoló klub; kulturális tevékenység: irodalom, költészet, svábkórus zene és néptánc; kulturális örökség megóvása: magyarországi német hagyományőrzés, előadások, szimpóziumok és identitás megőrzése; műemlékvédelem: Magyarországi német épített és természetes környezet ismertetése és annak védelme; emberi és állampolgári jogok védelme; jogi tanácsadás és állásfoglalás kérés az ombudsmantól; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli németek kapcsolatos tevékenység; testvérvárosi kapcsolatok kiépítése, tartása az anyaországi településekkel és nyelvgyakorló táborok szervezése általános és középiskolás diákok részére; német kisebbség képviselete és sport (az egylet nem sportszervezet) szabadidős tevékenység. ... >>

Centenáriumi Alapítvány

(kulturális)

1165 Budapest, Sasvár 101.
képviselő: Kaszás Zoltán ... >>

Centenáriumi Lakótelepért Egyesület

(kulturális)

1165 Budapest, Olga utca 36.
képviselő: Farkas Zsolt
a Centenáriumi lakótelepen élő emberek tudatos közösséggé formálása. Az egyesület tagjainak tevékenysége nyomán fel kell ébreszteni az egymás mellett élő generációkban a szolidaritást és a felelősségvállalást. El kell érni, hogy a lakóközösségben élők figyeljenek egymásra és segítsék egymást. Ezen közben közvetlen környezetük, a lakótelep gondozása, a növények védelme és az épített környezet fejlesztése, óvása által ki kell fejleszteni az egyénben az igényességet és az önazonosságot. ... >>

Cinkotáért Alapítvány

(kulturális)

1164 Budapest, Rádió u. 32.
képviselő: Horváth Józsefné sz. Molnár Piroska, Szász József
Budapest XVI. Cinkota közösségi életének kibontakoztatása és fellenditése, a civil társadalom önszerveződésének kiszélesitése. ... >>

Cinkotai Hagyományőrző Dalkör

(kulturális)

1164 Budapest, Vidámverseny utca 38.
képviselő: Gazsó Endréné
helyi és környékbeli magyar és szlovák hagyományok, kultúra ápolása, művelése, valamint a magyar és szlovák zenei kultúra megőrzése
- helyi kulturális élet fellendítése, magyar és szlovák nyelvű dalok felkutatása, összegyűjtése
- együttműködés a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal, általuk kapcsolódva a magyarországi szlovákok különböző szervezeteihez. ... >>

Cinkotai Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 25.
képviselő: Csepi Józsefné, Sándorfi István, Wischin Rudolf
A Cinkotai Római Katolikus Egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselete, jelenlétének biztosítása. Az alapítvány célja az egyházközség működésének anyagi, szellemi támogatása és ennek érdekében történő összefogás. Az alapítvány célja az egyházközség épületei felújításának, ill. új közösségi ház és plébániaépület építésének anyagi támogatása. A templom, a közösségi ház és plébánia személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Karitatív, oktatási és kulturális tevékenység szervezése, működtetése. Az egyházmegyei célok megvalósulásához való hozzájárulás. Minden egyéb közösségi cél anyagi, szellemi támogatása. ... >>

Cinkotai Tájházért Alapítvány

(kulturális)

1164 Budapest, Georgina utca 23.
képviselő: Csupor István, dr. Bethlendi László, dr. Csánkné Melegh Judit
Cinkota közigazgatási határán belül Tájház létrehozása a cinkotai néprajzi gyűjtemény elhelyezésére, továbbá hagyományok - ezen belül a kisebbségi hagyományok - ápolása, gyűjtése, bemutatása, illetve a lokálpatriotizmus erősítése. ... >>

CORVIN Diákalapítvány

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Mátyás kir. tér 4.
képviselő: Ujlaki Csilla
Az ifjúság kultúrális fejlődésének, oktatásának, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. ... >>

Családi Háló Egészségnevelő, Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1163 Budapest, Kisterenye utca 52.
képviselő: Németh Gábor Zsoltné
A család értékének, mint az egészségesen működő társadalom alapkövének megerősítése és a családok életszínvonal-emelésének, életminőség-javításának, egészség-megőrzésének segítése. ... >>

Cserhát Művész Kör

(kulturális)

1162 Budapest, Dezsőfia u. 7.
képviselő: Bornemisza Attila, Osváth István
Hagyományőrzés, kulturális, irodalmi fellendülés, a "Népi írók" és a "Nyugatos" hagyomány, a Batsányi kultusz felélesztése. ... >>

Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

(kulturális)

1165 Budapest, Farkashalom 42-44.
képviselő: Horváth Károlyné ... >>

Déli Harangszó Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1165 Budapest Mátyásföld, Szabadság u. 11.
képviselő: Dr.Onyestyák György
A társadalom széles rétegeit és különböző korosztályait foglalkoz- tató társadalmi, gazdasági kérdések megvitatása, ismeretek bővíté- se. Maradandó kulturális értékek közvetítése, hagyományőrzés és ápolás. A szabadidő kulturált eltöltésének előmozdítása, a kulturá- lis és történelmi értékek megismerésével és ápolásával, két világ- történelmi esemény eszmeiségére támaszkodva. (1456.július 22. és 1956.10.23 ... >>

Dorottya Kulturális Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1162 Budapest, Kendermag utca 62. fsz./1.
képviselő: Bátory Zoltán Istvánné, Szabó Tünde
Társadalmi feladatokban való aktív részvétel a kultúra és a szociális ellátás terén, ennek érdekében gazdasági társaságok és magánszemélyek kooperációját segíti elő. Minél több feladatot és eszközt kívánunk juttatni megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazó társaságoknak, továbbá kulturális, művészeti rendezvények létrehozóinak. ... >>

Dr. Kresz Mária Alapítvány

(kulturális)

1164 Budapest, Cinke 33.
képviselő: Borbély Jolán
A Kárpát-medence hagyományos kultúrájának a fazekasművészetnek dokumentálása, népszerűsítése, hagyományainak ápolása, ismeretterjesztés a néprajz és a hozzá kapcsolódó tudományágak területéről. Oktató és Kutató Központ kialakítása. ... >>

"Duna-Mekong" Kulturális-, Oktatás és Sporttevékenységet Támogató Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1161 Budapest, Szepesi út 27.
képviselő: Le Thanh Binh
Az egyesület céljának tekinti a magyar és vietnami hagyományok megőrzését. Az egyesület tagjai a magyar-vietnami barátokat kívánja egyesíteni azon célból, hogy az egyesület keretében a tagok fokozott hatékonysággal léphessenek fel, hogy az egyesület tudjon megfelelő feltételeket teremteni a magyar-vietnami baráti társaságnak is teret adó kulturális, oktatási, sport, zenei, közösségi, vallási rendezvények lebonyolítására. Az egyesület kiemelt céljai között szerepel az állami kötelező oktatáson kívül eső és alapvetően magyar és vietnami fiatalkorúakat érintő kulturális, oktatás és sport fejlődéséért, a magyar és vietnami hagyományoknak ezen korosztályba tartozó iskolás korúakkal történő megismertetése érdekében, valamint a kötelező oktatáson kívül eső idegen, kiemelten vietnami nyelv ismeret terjesztése. A magyar vietnami kapcsolatok ápolása. ... >>

Egészséges Életmód, Kulturált Pihenés Barátainak Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1161 Budapest, Csömöri utca 84.
képviselő: Hegyi Gyöngyi, Holpert Ákos, Holpert Lajosné
Ismeretterjesztő, felvilágosító tevékenység folytatása az egészséges életmód érdekében; művészeti és sportprogramok szervezése, egészségmegőrzés; az egészséges életmód kialakítására ösztönzés; támogatja tagjait kedvezményes árú kulturált utazási és pihenési, sportolási lehetőségekkel. ... >>

"Első lépés" alapítvány a Zuglói bölcsődésekért

(kulturális,szociális)

1162 Budapest, Baross utca 188. /a.
képviselő: Gruberné Papp Márta
Budapest XIV. kerületi bölcsődék a rájuk bízott és általuk gondozott gyerekeket egészséges életmódra, hagyomány tiszteletre neveljék. Javítsa a bölcsődékben a nevelési-gondozási munka tárgyi és személyi feltételeit. A kor műszaki-technikai- pedagógiai fejlődésével lépést tartva biztonságos, egészséges, de ugyanakkor családias környezet nyújtáson a gyermekeknek. A napközbeni ellátás ideje alatt a családok minél többször részt vegyenek a szervezett programokon, így a szülők is aktív részesei lehetnek a bölcsődei életnek. ... >>

Emberek a Tűzzománc Művészetért Egyesület

(kulturális)

1165 Budapest, Veres Péter út 169.
képviselő: Gubán György
a magyar tűzzománc kultúra népművészeti és iparművészeti hagyo- mányainak a megőrzése és ápolása. ... >>

Ephebus Kulturális Közhaznú Egyesület

(szociális,kulturális)

1161 Budapest, Madách utca 16.
képviselő: Fórizs András Sándor, Molnár Rebeka Janka, Montvai Hanna
Történelmi szellemiségű foglalkozások és kiskorúak részére nyári táborok szervezése, amelyen elősegíti a tagjai és más személyek ismereteinek bővítését. A tanköteles korú fiatalok bevonása az egyesület tevékenységébe, egészséges testi és szellemi fejlődésük, közösségbe szerveződésük elősegítése érdekében. A hátrányos helyzetű fiatalok védelme és támogatása. ... >>

Erzsébet-Liget Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1165 Budapest, Hunyadvár u.43/a. IV.2.
képviselő: Németh Mária
A Budapest XVI. kerületében fekvő Erzsébet-liget (Liget) - a Hunyadvár utca, a Bökényföldi út, az Újszász utca és a Diósy Lajos utca által határolt terület - teljes területének érdekvédelme és érdekérvényesítése az alábbiak szerint. A Liget, mint természeti érték, természetes élőhely védelme az ott élő flóra és fauna lehető legnagyobb háborítatlanságának biztosítása. A Liget, mint park, sétakörnyezetté alakítása. Az átmenő gépjárműforgalom és a parkolás minimálisra csökkentése. A gyalogosforgalom biztonságának javítása. A kertészeti munkák rendszeressé tétele. A Liget, mint lakóhely, védelme, körülhatárolt jellegének megőrzése és erősítése. At ott élő lakosok nyugalmának biztosítása, a közbiztonság javítása. A környezet tisztaságának megóvása, a rendszeres szemétszedés megoldása. A gyermekek részére biztonságos, tiszta és színvonalas játszóterek kialakítása. A kulturális és sportlétesítmények közhasznú jellegének megőrzése, ezek folyamatos fejlesztése. ... >>

Fiatalok és Idősek Védelmi Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Margit u. 98. II.3.
képviselő: Dunai Gabriella Barbara
a harcművészeti ismereteinek elterjesztése és oktatása. ... >>

Független Magyar Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1163 Budapest, Havashalom u.11.
képviselő: Bodor Pál
A valóságos nemzeti értékeket létrehozó független művészek támogatása, a kisebbség és másság tolerálása, és pártolása valamennyi művészeti ágban. Független kultúrális és művészeti események és művek létrehozása. ... >>

Gyíkpohár Környezetvédelmi És Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1161 Budapest, Szent István út 5. fszt. 8.
képviselő: Fáy Réka elnök
Környezetvédelmi felvilágosítás és ismeretterjesztés. ... >>

Hagyományos Wushu Világszövetsége Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1162 Budapest, Kötőfék u. 15.
képviselő: Liu Shi Hai, Meng Xiantang, Nyírő Péter ... >>

Határtalanul Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1165 Budapest, Újszász utca 45./ B. I./7.
képviselő: Dr. Oláh András, Dr. Vencser László, Erdélyi László, Hardy F. Gábor, Szászné Varga Gabriella
használt és új könyvek gyűjtése, könyvtáralapítás a Kárpát-medencében, kulturális programok (pl. író-olvasó találkozók, könyvbemutatók és más művészeti programok) szervezése, kultúraápolás, történelmi egyházak kulturális programjában történő együttműködés, természet- és környezetvédelmi ismeretek bővítése. ... >>

Hittel a Nemzetért Alapítvány

(kulturális)

1163 Budapest, Thököly út 88.
képviselő: dr. Horváth Attila
támogatás nyújtása Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek szentté avatásának elősegítéséhez, életének, cselekedeteinek, gondolatainak szélesebb körben való megismeréséhez, méltó emléket, emlékművet állítva alakjának. ... >>

Honfoglalás 96 Társaság

(kulturális)

1165 Budapest, Kalitka u. 1.
képviselő: Laki Károly ... >>

Igen Klub Kulturális Egyesület

(kulturális)

1165 Budapest, Hunyadvár u. 45/B. fszt. 1.
képviselő: Jávori Péter ... >>

IMAF Magyarország Harcművészeti Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1161 Budapest, Tordai út 20.
képviselő: Pásztor János együttesen, Szalai Csilla együttesen ... >>

Iskolai Könyvtárakért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Vulkán utca 50.
képviselő: Erdélyi János
Felismerni az iskolai könyvtárak jelentőségét és lehetőségeit az iskolai élet, az iskolai nevelő-oktató munka korszerűbbé tételében, megújításában. ... >>

Iskolánk a Gyerekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Metró utca 3-7.
képviselő: Nagy Zoltán
Az iskolában folyó nevelés és oktatás támogatásával a tanulók képességének sokoldalú fejlesztése, az eredményesebb tanulás anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

James A. Tucker Alapítvány

(kulturális)

1160 Budapest, Dalszínház u.10.
képviselő: Varjú László
Az ifjúság megfelelő viselkedési kialakításának a támogatása. ... >>

"JAM" Kórus Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1161 Budapest, Milán utca 22.
képviselő: Erdei Gergő László, Halkovics Ágnes, Leczovics Andrea Katalin, Mike Máriusz Károly, Somfai Mátyás
Jazz And More kórus működtetése, támogatása, kultúra, oktatási tevékenység. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal