Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker civil szervezetek


Találatok száma: 454
9. oldal

Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

1165 Budapest, Veres Péter utca 126. 1./6.
képviselő: Medve Lajos
Az egyesület, mint társadalmi szervezet, nem politikai pártként, a nemzeti és összeurópai kultúra, a keresztény etikai és világnézeti értékrend alapján előmozdítani kívánja egy igazságosabb, az európai értékekre és a magyar hagyományokra egyaránt nyitott társadalom felépítését. Előmozdítani kívánja működési területén a polgárok bevonását a közéletbe. ... >>

Szív- és Érbetegekért Társadalmi Alapítvány

(egészségügyi)

1165 Budapest, Futórózsa u. 76-78.
képviselő: Bencze Lajosné, Dr.Baranyai Árpád
A lakosság körében végzett szervező, propagáló, koordináló munkával elősegíteni a hazai szív- és érbetegségek megelőzését. ... >>

SZÍVVEL - LÉLEKKEL Karitatív és Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

1163 Budapest, Gálic utca 2.
képviselő: Csaplár Klára, Gaálné Szilágyi Erzsébet, Simon Beáta
Az embertársaink méltó életfeltételeinek megteremtésében igényüknek megfelelő segítő közreműködés, a krízishelyzetben lévők megsegítése, a perifériára szorult polgártársaink felkarolása, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában való közreműködés, az idős emberek mentális és fizikai állapotának jobbítása.
Összefoglalva, az Egyesület tehát az emberi méltóság, az emberi szabadság megteremtéséhez vezető utat szándékozik megmutatni az ezen értékek hiányában szenvedőknek, az esélyegyenlőség megteremtésében való segítő együttműködéssel. ... >>

Szívvel az Érbetegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1165 Budapest, Veres Péter u.127.
képviselő: Pécsvárady Zsolt Dr.
A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének, korszerű diagnosztizálásának, kezelésének, gondozásának elősegítése az adott legkorszerűbb módszerekkel. ... >>

Szocreál Gyűjtemény és Archívum Alapítvány

(kulturális)

1165 Budapest, Margit 135.
képviselő: Feledy Balázs Dr.
Az 1948-1990 között ún. szoocreál alkotások összegyűjtése, megőrzése és kiállítás formájában való bemutatása. ... >>

Szövetségen Kívüli Szakszervezetek Országos Koordinációja

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Margit u. 114.
képviselő: Streer Ferenc
A volt SZOT tulajdonból jutó vagyon elosztása. ... >>

SZUFLA Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1161 Budapest, Béla 158.
képviselő: Krajcsovics Márton ... >>

Szuperfészek SE

(sport)

1163 Budapest, Ágoston 12.
képviselő: Szűcs László ... >>

Szülők a Műszaki Technikusképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Arany J. 55.
képviselő: Fenyves János
A szakközépiskolában folyó műszaki technikus képzés, fakultatív tantárgyak és szakmai kirándulások anyagi fedezetének biztosítása, jutalmazások. ... >>

Tahmina Oriental Szabadidősport Egyesület

(sport,egyéb)

1163 Budapest, Vámosgyörk utca 61.
képviselő: Bacsa Ildikó, Boa Piroska, Pálinkás Gábor
azonos, vagy hasonló szakmai és privát érdeklődésű egyének és társaságok összekapcsolása, tevékenységük koordinálása, közös programok szervezése. Ennek keretében tájékoztatót, bemutatót, összejövetelt szervez, más szervezetekkel együttműködik, rekreációs és szabadidősport tevékenységet szervez. Népszerűsíti az egészséges életmódot. ... >>

Tájfun Sport Egyesület

(sport)

1165 Budapest, Emma utca 11.
képviselő: Fábián János ... >>

Táncsics Mihály Jubileumi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Táncsics Mihály u. 7-9.
képviselő: Vámos Tibor
Az 1165 Budapest, Táncsics Mihály u. 7-9. székhelyű Táncsics Mihály 12 évfolyamos iskola támogatása. ... >>

Tehetséges Íjászokért Alapítvány

(sport,oktatási)

1163 Budapest, Margit utca 28. /A. fszt./1.
képviselő: Herczog Armand elnök
a tömegsport és az amatőr versenysport támogatása és a sport támogatásán belül az íjászat minél szélesebb körű megismertetése és tömegsport népszerűsítése. ... >>

Tehetséges Más Fogyatékosokért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Budapesti út 180.
képviselő: Berezvay Erika
A Gyerekház Általános Iskola működtetése,a rászoruló gyerekek tandíjtámogatása,az iskolai oktatás és nevelés hatékonyabbá tételének elősegítése. ... >>

Termesz Alpin Club Egyesület

(sport)

1162 Budapest, Jávorfa 123.
képviselő: Szarka Lajos ... >>

TET-CENTRUM Alapítvány

(természetvédelem)

1162 Budapest, Árpádföldi út 124.
képviselő: Greiner Erika dr.
Az egészségileg és társadalmilag hátrányos helyzetben lévők segítése tanácsadással, terápiával, orvosi szolgáltatással egy helyen és preferált árért beszerezhető az egészséges és természetes életmódot és táplálkozást segítő termékekkel. ... >>

Thay Lung-Hu Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

1164 Budapest, Vágás utca 25.
képviselő: Andrási János, Kiss Attila, Németh László, Tősér Antal
A Thay Lung-Hu, mint új sportág magyarországi népszerűsítése, fejlesztése. A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, tagjai nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösség élet kibontakoztatása. ... >>

Thököly Szabadidő SE.

(sport)

1161 Budapest, Varga József 122.
képviselő: Biró tamás ... >>

Tintahalak 2000 Szabadidő, Kultúrális, Rekreációs, Életmód és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1162 Budapest, Felcsúti u.53.sz.
képviselő: Juricskay Zoltán elnökhelyettes, Strebek Marcell ügyvezető elnök, Végh László elnök ... >>

Tiszakömlő Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1163 Budapest, Tiszakömlö 33-35.
képviselő: Molnár Péterné
Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység segitése, fejlesztése, a diákok és az oktatók támogatása. ... >>

Titt Márta Tehetséges Gyermekeket Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1161 Budapest, Béla u. 23.Néri Szent Fülöp Ál
képviselő: Csapó Henriette
A Néri Szent Fülöp Általános Iskolában tanulók támogatása. ... >>

Toboz Természetvédelmi, Oktatási Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1165 Budapest, Mészáros József u. 4.IX.em.54.
képviselő: Guncser József
A társadalom, a gazdaság és az egyén közös érdeke ermészet-, az állat- és a környezetvédelem, az egészséges életmódra való nevelés. ... >>

TOVÁBBLÉPÉS Adósságkezelő és Családsegítő Alapítvány

(szociális)

1163 Budapest, Veres Péter u. 85.
képviselő: Máhr Zsuzsanna
A krízishelyzetben lévő családok, gyermekek segítése. A gyermekvédelmi szakellátásból kikerülő fiatalok önálló életvitelének beilleszkedésének segítése, csoportfoglalkozások vezetése, kiadványok készítése és terjesztése. ... >>

Többet Ésszel Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Nyílhegy utca 30.
képviselő: dr. Tóth Gergely
hogy hozzájáruljon a gyermekek iskola rendszerű oktatáson kívüli képzéséhez, hogy ezúton is segítséget nyújtson számunkra képességeik fejlesztésében, ismereteik kiszélesítésében és műveltségük elmélyítésében. ... >>

Törley Szalon Alapítvány

(kulturális)

1165 Budapest, Táncsics utca 15.
képviselő: Ruszina László
A magyar képzőművészet, zene és irodalom megismertetése, képzőművészek támogatása, Törley Mária szobrászatának bemutatása, támogatása. ... >>

Törpi-kék Egyesület

(oktatási,szociális)

1165 Budapest, Íjász u. 56.
képviselő: Vermes Iván
Hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős foglalkoztatása, oktatása, egészséges életmódra nevelése, támogatása, drogprevenció, rehabilitáció. ... >>

Tudásfa Tanoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Farkasszőlő u. 28.
képviselő: Aczél Ágnes együtt, Vörös Zsolt együtt
Óvoda, majd később elemi iskola létesitése és üzemeltetése Domoy - Domonyvölgy települések közigazgatási határain, valamint vonzáskör- zetén belül, bleértve Gödöllőt is. ... >>

Új Suli Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Baross Gábor u. 38.
képviselő: Kurunczi János
Olyan tanköteles gyermekek és pedagógusok támogatása, akiknek az iskolai tanulmányok megkezdése nehézséget okoz. ... >>

Új Város Alapítvány

()

1163 Budapest, Ágoston Péter utca 25
képviselő: Matusz Mária, Reskovits Ágnes, Tóth Ilona
A Fokoláre mozgalom működése anyagi feltételeinek megteremtése, új központok létrehozása és fenntartása. ... >>

Út a Harmadik Évezredbe Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Sasvár u. 106.
képviselő: Somodi Jánosné
Az újonnan kialakult magyar piacgazdasági viszonyok kialakulásával a középfokú képzés formájának és tematikájának hatékony átalakítása. A négy éves gimnáziumi képzést követően ötödik évfolyamon számviteli ügyintéző, számítógépkezelő, hatodik évfolyamon mérlegképes könyvelői képesítés megszerzését elősegíteni, továbbá ingyenes két éves nappali tagozatos közgazdasági-, pénzügyi- számviteli- képzést nyújtó szakközépiskola létrehozása, továbbtanuláshoz szükséges oktatás, szakközépiskoláztatás. ... >>

Útravaló Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1162 Budapest, Ida u. 110.
képviselő: Tóth János
Az oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, csoportok és magánszemélyek kultúrateremtő, környezetkultúra fejlesztő, kultúramegőrző tevékenységének támogatása. Kulturális szolgáltatások nyújtása. A tanítás tárgyi feltételeinek javítása. A számítástechnika, az idegen nyelv oktatásának anyagi műszaki feltételeinek megteremtése és fejlesztése. A tanulók egészséges fejlődésének támogatása (táborok, országjáró utak, tanulmányi kirándulások és egyéb ezekhez kapcsolodó tevékenységek szervezése és támogatása ). Tanulmányi versenyek szervezése és díjazása. Páyázatok kitűzése az iskolák tanulói számára, ennek díjazása, jutalmazása. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásánek segítése. A szociálisan rászoruló tanulók tanulmányainak támogatása, ösztöndíj vagy költségátvállalás formájában ( tanfolyamok, zenei képzés, nyelvtanulás, stb. ) ... >>

ÜZLETI-COACH ALUMNI Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

1163 Budapest, Gárda utca 62.
képviselő: Bordás Beáta elnök, Kertész András alelnök, Tóth-Haász Gabriella alelnök, Trattner Andrea alelnök
Üzleti coach képzettséggel rendelkező vagy ilyen képzésen részt vevő természetes személyek valamint az üzleti coach képzésben, szakmában érdekelt szervezetek, jogi személyek összefogása, az így létrejövő szellemi műhely keretében új tudások létrehozása, az üzleti coach szakma ismertségének növelése érdekében. ... >>

Vám- és Pénzügyőrség Tettrekész Magyar Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1165 Budapest, Koronafürt utca 46/C. IV//2.
képviselő: Baracskai László Béla
A Szakszervezetet alkotó tagok érdekképviselete és érdekvédelme; a tagok társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos, valamint az élet- és szolgálati körülményeiket érintő érdekeinek és jogainak egységes, hatékony képviselete, illetőleg védelme. ... >>

Varázsműhely Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Villő u. 10.
képviselő: Mátéfi Györgyné
Művészeti óvodát és művészeti tanodát létrehozni és működtetni óvodás és kisiskolás korú gyermekek részére, hogy ott megismerjék, kipróbálják és megszeressék a kézműves- és vizuális játékokat, a tárgykészítés ősi - pl. nemezelés, viaszolás, agyagozás, batikolás - és a mai - pl. üvegfestés, matricakészítés, papírmasé, pólófestés - technikáit, esztétikai-művészeti ismeretekhez jussanak, képességeiket a különboző művészetek segítségével fejlesszék, megízleljék az alkotás örömét a képző-, ipar-, nép-, zene-, színház-, mozgás- és táncművészet által. ... >>

Varga Racing Team Autósport Egyesület

(sport,oktatási)

1163 Budapest, Legény utca 10.
képviselő: Varga Imre
Az egyesület feladatául tűzi ki a tereprally sportág bázisának megteremtésének, folyamatos képzésének, fejlesztésének gyakorlati feltételeinek megteremtését, valamint a sportág iránt való érdeklődés felkeltését. ... >>

Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Rezgőfű utca 1.
képviselő: Nemes Gábor
Munkavállalói érdekképviselet, tagszervezetek összehangolása. ... >>

Vasútépítési és Pályafenntartási Technikum Baráti Köre

(egyéb)

1161 Budapest, Árpád u. 13.
képviselő: Földesi Piroska
PFT Technikum szellemiségének megőrzése. ... >>

Védtelenül XVI. Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1164 Budapest, Szabadföld út 7.
képviselő: Nagypál Sándorné
A Budapest, XVI. kerületi Óvoda- 10 évfolyamos Általános Iskola Fejlesztő Tagozatán, valamint az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában tanuló értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek nevelése, oktatása és képességfejlesztése, részükre ismeretterjesztés szervezése, valamint társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Világ-H-Ló Lovasegylet Egyesület

()

1163 Budapest, Cziráki u. 15.
képviselő: Fejér Zsolt, Sárközy Győző ... >>

Világosság Fiai Gyermek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Muzsika 65.
képviselő: Papp Ignác
Gyermek bibliaiskola szervezése, fenntartása, a Hit Gyülekezete istentiszteletei alatt gyermekek felvigyázása, nyári üdültetés szervezése, finanszirozása. ... >>

Willy Brandt Hungaria Alapítvány

(oktatási,szociális)

1161 Budapest, Mária 78.
képviselő: Tamási Erzsébet dr.
Munkásakadémia létrehozásának kezdeményezése, hátrányos helyzetű munkavállalók oktatása, általános műveltsége emelése érdekében. E témakörben tudományos kutatás, szociológiai felmérés. Kisnyugdíjasok, öregek segítése. ... >>

XVI. kerületi (Kertvárosi) Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör

(sport)

1161 Budapest, Rákóczi utca 30.
képviselő: Abonyi János, Borovitz Tamás
Az olimpiai eszme és a sport népszerűsítése , a vévadó emlékének ápolása ... >>

XVI. Kerületi Kertvárosi Kulturális- és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1162 Budapest, Muzsika u. 58/a.
képviselő: Rózsa Gábor
Budapest XVI. kerületében és térségében - kiemelten kezelve Rákosszentmihály, Árpádföld, Mátyásföld, Cinkota, Sashalom térségét - a helyi sajátosságokra és hagyományokra támaszkodva a kerületi kulturális és sporttevékenységét élénkítse, fejlessze és elősegítse. A XVI. kerület kulturális és sportélet rendezvények, fesztiválok, koncertek, ifjúsági programok szervezésével, lebonyolításával, megvalósításával segítse. A térségben élő és tevékenykedő művészeknek, segítség nyújtása abban, hogy szellemi alkotóműhelyeket hozzanak létre. ... >>

XVI. kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület

(sport)

1165 Budapest, Futórózsa u. 65. 1/1.
képviselő: Rozmán Attila
Elsősorban a kézilabdában, modellezésben a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés feltételeinek megteremtése. A kézilabdában a magas szintű utánpótlás nevelés és az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése. ... >>

XVI. kerületi Közművelődési Tanács Egyesület

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Andócs utca 9.
képviselő: Horváth Tibor
Budapest XVI. kerületében működő szervezetek érdekeinek képviselet, összefogása a közérdekkel összhangban. ... >>

XVI.kerületi Fiatalok Egyesülete

(kulturális)

1165 Budapest, Veres Péter út 157.
képviselő: Pécsi Krisztina ... >>

XVI.kerületi Görögkatolikusok Kulturális Egyesülete

(kulturális)

1163 Budapest, Veres Péter u. 27.
képviselő: Márkó László ... >>

XVI.Kerületi Közösségi Egyesület

()

1162 Budapest, Hermina út 16.
képviselő: Ferenciné Szöke Katalin ... >>

XVI.kerületi Nagycsaládosok Egyesülete

()

1165 Budapest, Hunyadvár u. 39.B.lph.4.em.54.
képviselő: Berecz Ilona
a./ az élet és az anyaság tiszteletére és szeretetére nevelés; b./ a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; c./ a nagycsaládosok sajátos érdekeinek megjelenítése, képviselete és szolgálata; d./ felmutatni a társadalomnak a nagycsaládosok által képviselt értékeket; e./ a nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41