Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker civil szervezetek


Találatok száma: 454
5. oldal

Keleti Önvédelmi és Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1161 Budapest, Iharfa u. 15.
képviselő: Piri Sándor
A rendszeres testmozgás, sportolás, szabadidős sport- és kulturá- lis tevékenység népszerűsítése, a versenyzés és általában a test- edzés, felüdülés és kulturális igények biztosítása. Tanfolyamok létrehozásával az ilyen igények iránti érdeklődés felkeltése. - Az egyesület tagjait a család szeretetére, a szülők tiszteletére nevelni a tradicionális elvek felhasználásával. - Erősíteni a nemzeti hovatartozás, a hazafiság és a hazaszeretet érzését az egyesület tagjaiban a harcművészeti tradíciók, a harci művészetek filozófiájának felhasználásával. - Feleleveníteni és gyakorolni a különböző harcművészeti stílusok technikáit, főleg a koreai taekwon-do és kyok-sool stílusokban. Az egyesület nyitott a különböző távol-keleti pusztakezes önvé- delmi formák és technikák alkalmazására, legyenek azok bármely stílusba tartozóak. - A szabadidő kulturált, egészséges eltöltését biztosítani tagjai számára szervezett formában. - Az egészséges életmód, életfelfogás népszerűsítése, terjesztése és gyakorlattá tétele szélesebb társadalmi rétegekben. ... >>

Kentaur Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

1165 Budapest, Margit u. 116.
képviselő: Ifj. Demeter Miklós ... >>

Keresztyén Segítség Hídja Alapítvány

(egészségügyi)

1161 Budapest, Mária 31.
képviselő: Ifj.Jancsovics József, Iván Imre, Simonyi Andrea
Magyarország, Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia magyarlakta területein lévő egyházak, önálló gyülekezetek és segítségre szorulók anyagi támogatása, továbbá a Híd Missziós Társaság anyagi ügyeinek intézéséhez segítség nyújtása. ... >>

Kertvárosi /XVI.ker./ Polgármester Klub

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Rutafa u. 17.
képviselő: Dr.Szabó Lajos Mátyás, Illés Ágnes
Településfejlesztési tevékenység. ... >>

Kertvárosi Birkózó és Sumo Club

(sport,kulturális)

1162 Budapest, Délceg utca 9.
képviselő: Kollárik Mihály
az egyesület egyik fő feladata Budapest főváros területén és környékén a hagyományok és testkultúra megőrzése, ápolása, továbbvitele.
Szervezi és koordinálja az ezzel összefüggő lakossági és saját szervezésű programokat, együttműködve a helyi önkormányzatokkal.
Birkózás és sumo sportágakban, elsősorban utánpótlás-korú fiatalok számára az egyesület szakosztályaiban sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, továbbá szabadidősport művelése az ezzel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási tevékenységgel.
Birkózás és sumo sportágakban országos, és nemzetközi szinten versenyeket, bemutatókat szervez, rendez és lebonyolít. ... >>

Kertvárosi Klub (Egyesület)

(kulturális)

1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.
képviselő: Nemes Miklósné
Kultúrált társasági együttlét biztosítása, elsősorban Budapest, Árpádföld, Rákosszentmihály, Mátyásföld, Sashalom, Cinkota polgárai részére. ... >>

Kertvárosi Polgári Együttműködés Egyesület

()

1164 Budapest, Rózsalevél u. 36.
képviselő: Szász József ... >>

Kertvárosi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

1161 Budapest, Rákosi út 59.
képviselő: Csipán András
Az egyesület célja a bűnmegelőzési tevékenység folytatása elsősorban az egyesület székhelyének vonzáskörében, együttműködve az önkormányzatok, a helyi állami szervekkel és civil rendvédelmi szervezetekkel. Elsődleges segélynyújtás az ár- és belvíz, ipari, tűzkári, természeti katasztrófa sújtotta területen élő embereknek, ezen túlmenően az eltűnt személyek- kiemelten a gyermekek, idős és tartós betegségben szenvedők- keresése. ... >>

Kertvárosi Sportuszodáért Egyesület

(sport)

1162 Budapest, Viola utca 29.
képviselő: dr. Konrád Ferenc
A kertvárosi uszoda, úszó- és vízilabda sport megteremtésének elősegítése. ... >>

Kertvárosi Vívó Sport Egyesület

(sport)

1162 Budapest, Monoki utca 27.
képviselő: Decsi István
Keretet biztosítani a tagok sportolási lehhetőségeinek megteremtéséhez; hozzájárulni a magyar sport fejlődéséhez a verseny és tömegsport vonalán. ... >>

Keskeny Útón Alapítvány

()

1165 Budapest, Baros Gábor u. 23.
képviselő: Bíró Ferenc
A mátyásföldi református gyülekezet hitéletéhez kapcsolódó egyházközösségi létesítmények fenntartásának, korszerűsítésének, bővítésének támogatása. ... >>

Kézbesítők Szakszervezete

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

1162 Budapest, Anna utca 8. A.
képviselő: Tusz Ferenc
A tagság tájékoztatása az anyagi, szociális és kulturális, valamint az élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről. A tagság fentiekben körülírt jogainak és az azokhoz fűződő érdekeinek védelme. A tagok munkakörülményei, gazdasági, egészségügyi és szociális helyzete alakulásának figyelemmel kísérése. A munka- és életkörülmények javításának elősegítése. A munkaügyi kapcsolatokban és a munkaviszonyt érintő kérdésekben a tagok képviselete a munkáltatóval szemben és az állami szervek előtt. Az élet- és munkakörülményeket érintő kérdésekben ? meghatalmazás alapján ? a tagok képviselete bíróságok, más hatóságok, illetve egyéb szervek előtt. A munkavállalók, nyugdíjasok és a munkanélküliek érdekvédelmi egységének biztosítása. Együttműködés és szolidaritás vállalása a hasonló célkitűzésű társadalmi szervezetekkel. A rászoruló tagok megsegítése és anyagi támogatása. A hivatás becsületének védelme és társadalmi elismertségének előmozdítása. ... >>

"Kézművelők" Egyesület

(kulturális)

1162 Budapest, Rákosi út 224.
képviselő: Trombitás Enikő
A Kézművelők Egyesületének fő célja a különböző kézműves technikák életben tartása, népszerűsítése, hagyományok felélesztése. Az egyesület terjeszteni szeretné a fazekasságot, nemezelést, Tiffany technikát, grafikát, szövést és fonást, mint népművészeti értékeket, népművészeti értékének megőrzését, mint az egyesület alapvető célját fogalmazzák meg és ennek érdekében kívánják azt működtetni. ... >>

Kínai Vállalkozók Európai Befektetői Egyesülete

(érdekképviselet)

1162 Budapest, Mázs tér 2.
képviselő: Song Wu Qiang
A működési területén a kínai vállalkozók társadalmi, gazdasági kapcsolatépítésének elősegítése; különös tekintettel új technológiák, munkahelyteremtő és térségfejlesztő programokban való részvétel, logisztikai szolgáltatások alkalmazhatóságára. ... >>

Kisebbségi Családvédelmi és Információs Egyesület

(szociális)

1162 Budapest, Akácfa utca 25.
képviselő: Lakatos Józsefné
Szociális tevékenység. ... >>

Kisebbségi Vállalkozók Érdekvédelmi Szervezete Közhasznó Egyesület

(érdekképviselet)

1162 Budapest, Jávorfa utca 91.
képviselő: Dr. Appel György
A magyarországi kisebbségi vállalkozók támogatása, felkarolása, valamint érdekképviseletük ellátása. ... >>

Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1161 Budapest, Rózsa u. 11.
képviselő: Ebneth Frigyes ... >>

Kisszentmihályért Egyesület

(egyéb)

1162 Budapest, Ferenc utca 128.
képviselő: Liktor Lászlóné
Kertváros jellegének megőrzése, környezetének védelme, zöld- és erdőterületeinek védelme, a levegő szennyezésének megakadályozása, közbiztonságának és közlekedés biztonságának javítása, a parlagfű irtása, illegális hulladék lerakásoknak megakadályozása, a lakók közös érdekeinek védelme. ... >>

Kolos Dávid Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1163 Budapest, Magyarvár utca 24.
képviselő: Kolos István György
megőrizni a tragikus körülmények között elhunyt Kolos Dávid emlékét azzal, hogy évről-évre díjat ad át egy, a diákok által megválasztott tanulónak az ELTE Trefort Ágoston Gimnázium mindenkori 11. évfolyamában, ahová Kolos Dávid is járt. ... >>

Kossuth Szabadegyetem Egyesület

()

1165 Budapest, Nagyvázsony u. 2.
képviselő: Dr.Grüll Tibor ... >>

KOVÁSZ Egyesület

(oktatási)

1161 Budapest, Templom tér 3.
képviselő: Petrovics Sándor ... >>

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1163 Budapest, Gyémánt u. 21.
képviselő: Szabó Virág ( elnök )
Az emberi élet teljességének elősegítés, telti-lélek szellem harmonizálása különféle szellemi meditációs és jogtechnikák, módszerek segítségével. ... >>

KŐR Kőbányai Rákellenes Alapítvány

(egészségügyi)

1164 Budapest, Lápos köz 11.
képviselő: Varnusz Xavér ... >>

KÖZ + ÉRZET Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Veres Péter út 26.
képviselő: Demeter Márta, Sokacz Anikó
A felnövekvő generációk - a társadalmi szervek, természetesszemélyek összefogásával kulturális programok és szabadidős tevékenységekalkalmazásával - életminőségének javítása. A lelki egészségvédelem megteremtésecsaládon belül és az iskolai oktatásban. ... >>

Közgáz Vizuális Brigád Egyesület

()

1165 Budapest, Mátyás király tér 6/a.
képviselő: Czabán György, Győri Csilla, Pálos György ... >>

Közgazdász Hallgatók Karrieréért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.E.I.30.
képviselő: Dr. Marinovich Endre
A közgazdászhallgatók, különösen a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának hallgatói és végzett hallgatói részére karrier/elhelyezkedési tanácsadási tevékenység folytatása, illetve a hallgatók elhelyezkedésének elősegítése. ... >>

Közösség Ereje Közhasznú Egyesület

(szociális)

1163 Budapest, Őrvezető utca 28.
képviselő: dr. Nagy Lívia
Valamennyi hátrányos helyzetű társadalmi csoport (nők, idősek, szegénységben élők, fogyatékossággal élők, romák stb.) esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország

()

1163 Budapest, Galgahévíz utca 45.
képviselő: Negrea Vidia, Theodore Wachtel P:O:Bokx 197
A magyarországi speciális szükségletű (magatartás zavarokkal küsz- ködő, kábítószer fogyasztó, bűnelkövető) gyermekek és fiatalok reszocializációs igényeinek kielégítésére egy új - a prevenciót és kezelést elősegítő - jóvátételi és helyreállító szemléletű restora- tív nevelési módszer magyarországi adaptálása. A bajba került - magatartásproblémákkal, érzelmi és szocializációs konfliktusokkal küszködő gyermekek, fiatalkorúak másodlagos preven- ciós programjának kialakítása és támogatása annak érdekében, hogy az érintett gyermek, vagy fiatalkorú készsége, kapcsolata és élet- vezetése révén képes legyen - a társadalmilag elfogadott normák ke- retein belül - személyes fejlődésre és sikeres életre. A közösségi pozitív erők felderítése, a személyes fejlődést biztosító kapcsola- tok erősítése és támogatása, önsegítő és reszocializálós közösségek kialakítása érdekében. A gyermek- és ifjúságvédelmi célok megvalósításához szükséges napközbeni foglalkoztatást és terápiát ellátó intézmény létrehozása és fenntartása, illetőleg az ehhez szükséges anyagi források össze- gyűjtése. A restoratív nevelési módszert elsajátítani kívánók elméleti és gyakorlati tudásának biztosítása, valamint anyagi támogatása az alapítvány kuratóriuma által meghatározott feltételek szerint. A hátrányos életfeltételek között élő gyermekek és fiatalkorúak társadalmi integrációjának elősegítése. Kapcsolattartás a hasonló működési körben tevékenykedő hazai és külföldi alapítványokkal, intézményekkel. Szintén cél az európai gyakorlathoz hasonló alternatív kezelési programok bevezetése és kapcsolattartás az európai intézményekkel.
A szociális tevékenység, családsegítés körében. A működési engedély beszerzését és az ellátási szerződés megkötését követően az 1989. évi III. törvény 64. § (4) bekezdés f. Pontja alapján a családon belüli kapcsolaterősítését szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programok, szolgáltatások biztosítása, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatások biztosítása. ... >>

KritikusTömeg Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1161 Budapest, Pálya utca 32.
képviselő: Köteles Lajosné
a.) Felvilágosító és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése az érdekvédelem, magyar kultúra, a környezetvédelem és az egészséges életmód minél szélesebb körben való megismertetése és elterjesztése érdekében, mindezeknek a nagyobb nyilvánosság miatt a sajtóban, kiadványokban és az interneten való megjelenítésének elősegítése és támogatása, a közérdeket szolgálva.

b.) A mikrokörnyezetben és országosan megvalósítható társadalmi összefogás, érdekvédelem és különféle jogvédő és érdekérvényesítő tevékenységek végzése és népszerűsítése.

c.)A lakosság, a vállalkozások, a gazdasági társaságok és más, hozzánk hasonló céllal létrejött szervezetek segítése, érdekvédelme, problémáinak megoldása, valamint eligazítása a napjainkra kialakult bonyolult és szerteágazó szabályokban és rendszerekben, lehetőséget adva ez által bárki számára lakóhelyétől, képzettségétől, hozzáértésétől és társadalmi-gazdasági helyzetétől függetlenül a zavaros és érthetetlen állapotok átlátására, valamint a problémáknak az adott esetben a lehetőségek szerinti megoldására. Segítséget és védelmet nyújtani a hatalmi szféra, és a bürokrácia túlkapásai, illetve jogellenes tevékenységeivel és intézkedéseivel szemben az emberi- és alkotmányos jogok állandó szem előtt tartásával, valamint ezen alapvető jogok érvényesítése mindentől függetlenül.

d.) Bepillantást nyerni a társadalom széles rétegeinek mindennapi gondjaiba, képet kapni az aktuális és a prognosztizálható problémákról, ezáltal előrevetíteni a várható közhangulatot, állapotokat és kilátásokat. Megoldásokat keresni a negatív jelenségekre, és ezeknek a nagyobb nyilvánossággal való megismertetése érdekében a sajtóban, kiadványokban és az interneten történő megjelenítése, ezzel is elősegíteni a hátrányos helyzetű egyének és csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megvalósítását.

e.) Szociológiai és vélemény-feltáró kutatások és felmérések készítése és elemzése meghatározott társadalmi tényezőkről, csoportokról, helyzetük és másságuk megismerésével, majd ezek ismertetése a sajtóban, kiadványokban és az interneten a közérdeket szolgálva, elősegítve ezzel a minél szélesebb körű tisztánlátást.

f.) Segíteni és támogatni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű egyéneket, csoportokat és a szociálisan rászorulókat, a társadalmi igazságosságért küzdő magánszemélyeket és szervezeteket, valamint fellépni a különféle megkülönböztetések és kirekesztések ellen a minél teljesebb esélyegyenlőség érdekében.

g.) Jogvédő, hagyományőrző, illetve ápoló, kulturális, környezet- és egészségvédő tevékenység végzése, valamint sport és szabadidős programok szervezése, és az egyesület lehetőségei szerint mindezek támogatása.

h.) A magyar ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, környezetvédelem és vállalkozások segítése, védelme, valamint előmozdítása a lakosság érdekének megfelelően, és mindezek gazdasági érdekképviselete. Az önfenntartás megteremtése, mely nemzeti szinten sem lehetetlen, hanem kívánatos és egyben s ... >>

Külkeres Hallgatókért Egyesület

()

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.
képviselő: Nagy Gábor ... >>

Külkereskedelmi Főiskola Sportköre.

(intézményi,sport,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
képviselő: Hercze Andorné, Umbrai Katalin
A főiskola hallgatói és dolgozói részére a sportolási és versenyzési lehetőségek biztosítása. ... >>

Külkereskedő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.
képviselő: Sajósiné dr.Kováts Magdolna
A Külkereskedelmi Főiskolán folyó szakemberképzés feltételeinek javítása. ... >>

Különlegesek-ért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1163 Budapest, Szabadszó utca 29.
képviselő: Sütő Csaba
Az alapítvány célja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban: oktatási Törvény) által sajátos nevelési igényű, illetve a sajátos nevelési igény következtében jelentkező szociális problémák miatt hátrányos helyzetűnek tekinthető gyermekekhez kapcsolódó, az Oktatási Törvényben meghatározott feladatok ellátása, és a jogok biztosítása. A sajátos nevelési igényű gyerekeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát ,megállapították. Az alapítvány célja érdekében egy, az alapítvány által létrehozott, és önállóan fenntartott oktatási, nevelő és fejlesztő központ, tanoda létrehozása. ( hosszú távú célként beleértve egy, a Központnak helyet adó saját ingatlan vásárlását is). Az alapítvány célja továbbá a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi törvény 4. § a.) pontjának meghatározott fogyatékos személyekkel való foglalkozás és képzés az állapotuk és helyzetük javítása érdekében. ... >>

Látó-tér Alapítvány

(sport)

1163 Budapest, Romhány u. 33.
képviselő: Bíró Csaba
Gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenységének a támogatása. Speciális szükségletű gyermekek személyiség és képesség fejlesztése. Látássérültek számára sportkörök szervezése. ... >>

Laza Ladik Strandkézilabda Klub

(sport,érdekképviselet)

1165 Budapest, Összefogás sétány 3.
képviselő: Varga Krisztián
a Klub tagjainak rendszeres helyi, sportklubon belüli, sportegyesületek közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, állami, társadalmi szervek támogatásának, a Klub jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása. ... >>

Lépésenként Alapítvány

(szociális)

1162 Budapest, Szent Imre u. 115.
képviselő: Tarnai Klára
A Magyarországon élő gyermek- és felnőttkorú, beszédhibás, eltérő fejlődésmenetű egyéni, speciális megsegítési módokat igénylő állampolgárok segítése, a meglévő hiányosságaikból, zavaraikból származó társadalmi, beilleszkedési zavaraik csökkentése, illetve kiküszöbölése, beszédhibájuk csökkentése, illetve megszüntetése az alapítvány által használt /esetenként kidolgozott/ speciális módszerek alkalmazásával és az alapítvány megbízásából tevékenykedő szakemberek segítségével. ... >>

Liberty Futball Club

(sport)

1165 Budapest, Újszász u. 45/B.
képviselő: Cornides Zoltán, Karika Gábor, Magyary Ferenc
Sportolási lehetőség biztosítása keresztény fiatalok és minden olyan személy számára, aki azonosul a Liberty FC felfogásával és céljaival. Az egyesület a sporttevékenységen keresztül hatást gya- korol az ifjúság szellemi, lelki és fizikai nevelésére. Bibliai szemlélet kialakítása és képviselete sporttevékenységben. Aktív, alkotó, egészséges életmód meghonosítása. A "fair play" elvének képviselete. ... >>

Liga Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1161 Budapest XVI., Rigó utca undefined 38. IV./7.
képviselő: Jáger István ... >>

Limfociták Sportegyesület

(sport)

1163 Budapest, Kövirózsa utca 2. B. II./6.
képviselő: Holló János
sporttevékenység szervezése ... >>

LÓTUSZ Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, János utca 45.
képviselő: Erdélyi Zsuzsanna
Az iskolában folyó nevelés és oktatás, a Pedagógiai Program célkitűzései támogatásával a tanulók képességeinek fejlesztése, az eredményesebb tanulás anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1161 Budapest, Béla u. 84.
képviselő: Dr. Csapó Ferenc, Markó Péter
A magyarországi acélszerkezeti vállalkozók összefogása, szakmai és gazdasági érdekeik előmozdítása és erre irányuló együttes tevékenységük összehangolása, valamint társadalmi érdekeik érvényre juttatása. A tagvállalatok ? tervezők, gyártók, építők, forgalmazók ? érdekképviselete a törvényhozói és végrehajtó szervezeteknél ( parlamenti szervezetek, minisztériumok ) valamint országos intézményeknél, szervezeteknél ( kamarák, egyesületek az alábbi területeken); ? tagvállalatok képviselete közbeszerzési vagy egyéb jogi eljárásoknál.; szakmát érintő törvények, rendeletek előírások előkészítése, kidolgozása.; szabványügy, környezetvédelem, energiagazdálkodás, érdekképviselet ágazati fórumokon. Szoros kapcsolat fenntartása oktatási intézményekkel) szakmunkás képzés, közép -és felsőfokú képzés. ) A tagvállalatok véleményére alapozva a javasolt oktatási irányok megfogalmazása, a képzési színvonal fejlődésének segítése. ... >>

Magyar Bányamérő Alapítvány

()

1163 Budapest, Vámosgyörk utca 9.
képviselő: dr. MIke Krisztina, Wéber József
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányamérő Szakcsoportjába tömörült magyar bányamérő szaktársadalom tagjai művelődésének elősegítése és erkölcsi támogatása. ... >>

Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság

(egyéb)

1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/ a.
képviselő: Kovács Tibor
Biodiverzitás Napok rendezvénysorozat szervezése;
- Faunisztikai, florisztikai, mikológiai célú felmérések megszervezése;
- Állathangtár-gyűjtemény kialakítása;
- A biodiverzitás fontosságának népszerűsítése ... >>

Magyar Divattánc Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1164 Budapest, Vidámvásár 37/a.
képviselő: László Attila
Az egyesület a versenytáncsport és a táncművészet összes területét átfogó szakmai szervezet, amely különösen a standard és a Latin-Amerikai (IDSF) táncok, az akrobatikus RocknRool (WRRC) táncok, a divattáncsport (IDO) táncok, illetve a Látványcsoport (ESDU+IIG) táncok stb. népszerűsítésével és hazai körben történő terjesztésével foglalkozó sportegyesület, melynek célja a tánckedvelő személyek összefogása és mozgáskultúrájuk fejlesztése. ... >>

Magyar Gitárosok Egyesülete

()

1165 Budapest, Torma u. 20.
képviselő: Scholtz Annamária ... >>

Magyar Harsona- és Tubaművészek Zenei Alapítványa

(kulturális)

1163 Budapest, Bőség 1.
képviselő: Vásáry Tamás
A magyar harsona és tubaművészet támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41