Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker civil szervezetek


Találatok száma: 454
3. oldal

Dr. Kresz Mária Alapítvány

(kulturális)

1164 Budapest, Cinke 33.
képviselő: Borbély Jolán
A Kárpát-medence hagyományos kultúrájának a fazekasművészetnek dokumentálása, népszerűsítése, hagyományainak ápolása, ismeretterjesztés a néprajz és a hozzá kapcsolódó tudományágak területéről. Oktató és Kutató Központ kialakítása. ... >>

"Duna-Mekong" Kulturális-, Oktatás és Sporttevékenységet Támogató Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1161 Budapest, Szepesi út 27.
képviselő: Le Thanh Binh
Az egyesület céljának tekinti a magyar és vietnami hagyományok megőrzését. Az egyesület tagjai a magyar-vietnami barátokat kívánja egyesíteni azon célból, hogy az egyesület keretében a tagok fokozott hatékonysággal léphessenek fel, hogy az egyesület tudjon megfelelő feltételeket teremteni a magyar-vietnami baráti társaságnak is teret adó kulturális, oktatási, sport, zenei, közösségi, vallási rendezvények lebonyolítására. Az egyesület kiemelt céljai között szerepel az állami kötelező oktatáson kívül eső és alapvetően magyar és vietnami fiatalkorúakat érintő kulturális, oktatás és sport fejlődéséért, a magyar és vietnami hagyományoknak ezen korosztályba tartozó iskolás korúakkal történő megismertetése érdekében, valamint a kötelező oktatáson kívül eső idegen, kiemelten vietnami nyelv ismeret terjesztése. A magyar vietnami kapcsolatok ápolása. ... >>

Dystoniás Betegek Egyesülete

(egészségügyi)

1161 Budapest, János u. 166.
képviselő: Ratkai Ferenc ... >>

E-Megoldások a Virtuális Fejlődésért Közhasznú Alapítvány (E-Megoldások Alapítvány

(oktatási)

1163 Budapest, Kőszál utca 14.
képviselő: Ballai Sándor
az információs korszakhoz kapcsolódó pénzügyi kultúra tanítása és terjesztése a lakosság körében, melynek célja az állampolgárok pénzügyi képzésének olyan szintre emelése, mellyel sokkal jobban tudnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Az alapító úgy vette észre, hogy a családi pénzügyekkel kapcsolatos viszonylag kevés erőfeszítéssel lényegesen megváltoztatható egy család teljes költségvetési szerkezete, ezáltal átbillenthető a mérleg nyelve a hitelfelvevő irányból a megtakarító irányba, mely úgy a családi kapcsolatokat, mint a munkához való hozzáállást észrevehetően javítja. ... >>

Egészséges Életmód, Kulturált Pihenés Barátainak Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1161 Budapest, Csömöri utca 84.
képviselő: Hegyi Gyöngyi, Holpert Ákos, Holpert Lajosné
Ismeretterjesztő, felvilágosító tevékenység folytatása az egészséges életmód érdekében; művészeti és sportprogramok szervezése, egészségmegőrzés; az egészséges életmód kialakítására ösztönzés; támogatja tagjait kedvezményes árú kulturált utazási és pihenési, sportolási lehetőségekkel. ... >>

"Egy falat szeretet" Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1162 Budapest, Baross utca 271.
képviselő: Krizsán Szabolcsné
A budapesti hajléktalanok segítése természetbeni segítségnyújtással. Ennek keretében a hajléktalanok meleg étellel való rendszeres ellátása. ... >>

Egyesület a Felnőtt Fogyatékos Esélyeiért

()

1165 Budapest, Futórózsa u. 78/b.I.em.2.
képviselő: Papp Zoltán
A hazánkban élő fogyatékos személyek és családtagjaik erkölcsi, szakmai segítése. ... >>

Együtt a Magyarországi Romákért Párt

(egyéb)

1160 Budapest, Rákóczi utca 164.
képviselő: Almási János
a romák problémáinak megoldásában való részvétel és a távlati programjainak fejlesztése. ... >>

El Bronco Westernlovas Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1162 Budapest, Csoport utca 30.
képviselő: Kurcsics István, Mocsán Renáta
A westernlovaglás különböző ágaiban versenyző tehetséges sportolók felkarolása, segítségnyújtás tehetségük kibontakoztatásához, részükre edzés- és versenylehetőségek biztosítása, a sportbarátság elmélyítése, westernlovas versenyek, rendezvények, szabadidős és hobbilovaglás, lovastúrák és találkozók szervezése, az egészséges életmód és a lovas életérzés népszerűsítése, valamint a fenti célok megvalósítását biztosító lovak tenyésztése, kiképzése, lovas-oktatás. ... >>

Elektronikus Mérőkészülékek Gyára Amatőr Rádióklub

(sport)

1160 Budapest, Cziráky 26-32.
képviselő: Kovács József ... >>

Eleven Világ Íjász Egyesület

(sport)

1163 Budapest, Margit utca 28.
képviselő: Gondán György elnök, Laboncz Csaba titkár, Vanky Sebastián alelnök
Közreműködés az íjászsport minél szélesebb tömegekkel való megismertetésében, tömegsporttá válásában. ... >>

"Első lépés" alapítvány a Zuglói bölcsődésekért

(kulturális,szociális)

1162 Budapest, Baross utca 188. /a.
képviselő: Gruberné Papp Márta
Budapest XIV. kerületi bölcsődék a rájuk bízott és általuk gondozott gyerekeket egészséges életmódra, hagyomány tiszteletre neveljék. Javítsa a bölcsődékben a nevelési-gondozási munka tárgyi és személyi feltételeit. A kor műszaki-technikai- pedagógiai fejlődésével lépést tartva biztonságos, egészséges, de ugyanakkor családias környezet nyújtáson a gyermekeknek. A napközbeni ellátás ideje alatt a családok minél többször részt vegyenek a szervezett programokon, így a szülők is aktív részesei lehetnek a bölcsődei életnek. ... >>

Emberek a Tűzzománc Művészetért Egyesület

(kulturális)

1165 Budapest, Veres Péter út 169.
képviselő: Gubán György
a magyar tűzzománc kultúra népművészeti és iparművészeti hagyo- mányainak a megőrzése és ápolása. ... >>

Emberi Zóna Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1163 Budapest, Lőcs utca 15.
képviselő: Bánki Lajos
Társadalmunk hátrányos helyzettel küzdő csoportjainak, - így különösen, de nem kizárólagosan a hátrányos helyzetű vagy ifjúsági problémákkal ill. esélyegyenlőségi hátrányokkal küzdő fiataloknak, a mentálhigiénés problémáktól szenvedőknek, szenvedélybetegeknek, krízishelyzetben lévőknek, prostituáltaknak, hajléktalanoknak, időskorúaknak, szociálisan rászorulóknak - ill. egyéneinek különböző formában életvezetési, munkaerő-piaci és környezetvédelmi oktatást, továbbá lelki, természetbeni illetve anyagi támogatást nyújtson. ... >>

Ephebus Kulturális Közhaznú Egyesület

(szociális,kulturális)

1161 Budapest, Madách utca 16.
képviselő: Fórizs András Sándor, Molnár Rebeka Janka, Montvai Hanna
Történelmi szellemiségű foglalkozások és kiskorúak részére nyári táborok szervezése, amelyen elősegíti a tagjai és más személyek ismereteinek bővítését. A tanköteles korú fiatalok bevonása az egyesület tevékenységébe, egészséges testi és szellemi fejlődésük, közösségbe szerveződésük elősegítése érdekében. A hátrányos helyzetű fiatalok védelme és támogatása. ... >>

Érj Utól! Alapítvány

(szociális)

1161 Budapest, Sándor 85.
képviselő: Csintalan Ágnes, Metzler Béla, Petrovics Nándor ... >>

Erzsébet Királyné Dámalovas Sport Egyesület

(sport)

1163 Budapest, Lombos u. 26.
képviselő: Lovró Bernadett ... >>

Erzsébet Sportklub

(sport,érdekképviselet)

1165 Budapest XVI., ker., Koronafürt u. 46/D. IV/2.
képviselő: ifj. Varró József ( elnök )
Magyarország területén az OMV üzemanyag töltőállomás üzemeltetők érdekeinek összehangolása. ... >>

Erzsébet-Liget Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1165 Budapest, Hunyadvár u.43/a. IV.2.
képviselő: Németh Mária
A Budapest XVI. kerületében fekvő Erzsébet-liget (Liget) - a Hunyadvár utca, a Bökényföldi út, az Újszász utca és a Diósy Lajos utca által határolt terület - teljes területének érdekvédelme és érdekérvényesítése az alábbiak szerint. A Liget, mint természeti érték, természetes élőhely védelme az ott élő flóra és fauna lehető legnagyobb háborítatlanságának biztosítása. A Liget, mint park, sétakörnyezetté alakítása. Az átmenő gépjárműforgalom és a parkolás minimálisra csökkentése. A gyalogosforgalom biztonságának javítása. A kertészeti munkák rendszeressé tétele. A Liget, mint lakóhely, védelme, körülhatárolt jellegének megőrzése és erősítése. At ott élő lakosok nyugalmának biztosítása, a közbiztonság javítása. A környezet tisztaságának megóvása, a rendszeres szemétszedés megoldása. A gyermekek részére biztonságos, tiszta és színvonalas játszóterek kialakítása. A kulturális és sportlétesítmények közhasznú jellegének megőrzése, ezek folyamatos fejlesztése. ... >>

Európa 2004 Számítástechnikai Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1161 Budapest, Vörösmarty u. 20/a.
képviselő: Vasas Csaba
Az alapítvány kiemelt célkitűzése a hazai lakossági számítógépes felhasználás EU átlag körüli szintre fejlesztése. Az alapítvány további célkitűzése, hogy a számítástechnikával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket fejlessze, biztosít- son megfelelő teret a hazai lakosság egyéni számítógépes ismerete- inek emelése, azok gyakorlatban történő alkalmazásának, felhasznál- hatóságának növelése, képzése érdekében oly módon, hogy mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati képzésük és képesség fejlesztésük egyéni, vagy kiscsoportos oktatási keretek között valósuljon meg. ... >>

Európai Felnőttképzési és Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1163 Budapest, Mátéháza u. 3.
képviselő: Váradi Antal
Az egész életen át való tanulás támogatása. ... >>

Europrosperitas 2010 Alapítvány

(egyéb)

1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
képviselő: dr. Fritz Péter
A határon átnyúló régiók versenyképességének politikai, gazdasági és társadalmi integrációjának növelése, társadalmi partnereinek, polgárainak felzárkóztatása a lisszaboni stratégia mögé. ... >>

EV-sport Magyarország Autósport Egyesület

(sport)

1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 26.
képviselő: Gál János
Az alternatív és/vagy elektromos meghajtású járművek, technológiák népszerűsítése az autóverseny sport segítségével. ... >>

Fasori Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1163 Budapest, Hősök fasora 30.
képviselő: Gyöngyösiné Vigh Márta
A Bp. XVI. ker. Hősök fasora 30. sz. alatti általános iskola tanulóinak és pedagógusainak támogatása. ... >>

Felhőtlen Mosoly Családsegítő és Üdültetési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Zsélyi Aladár u. 5. VII.em.44.
képviselő: Nagy Attila, Rózsáné Nagy Mónika
Az alapítvány célja a családok egészségmegőrzésének, szociális ellátásának, a gyermekek - különösen a fogyatékos gyermekek - neve- lésének és oktatásának elősegítése, támogatása. A célok elérése ér- dekében a kisgyermek kortól az időskorúakig szabadidős tevékenysé- gek, különösen táboroztatás, üdültetés, a családok számára kulturá- lis programok, bölcsődei, óvodai tevékenység szervezése, gyermek- megőrzés, a családok szociális ellátásának javítása, egészségmegőr- zési lehetőségeinek bővítése. A célok megvalósítását segítő eszkö- zök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Fellner Gyula Alapítvány

()

1165 Budapest, Bökényföldi út 122.(BKV Cink.
képviselő: Drajkó Imre
Az Üzemegység aktív és nyugdíjas dolgozói, illetve hozzátartozói orvosi kezelésének, ápolásának anyagi támogatása. ... >>

FEMIN Alapítvány

()

1165 Budapest, Veres Péter 127.
képviselő: Dr.Surányi Tibor
A "FEMIN" Nőgyógyászati rákszűrő és megelőző program támogatása. ... >>

Fiatalok a Kertvárosért Egyesület

(szociális)

1161 Budapest, Hunyadi utca 15.
képviselő: Solymoskövi Luca
Fórum biztosítása a Bp., XI. kerületében élő emberek, és az itt tevékenykedő társadalmi szervezetek számára, fiatalok megismertetése a demokratikus intézményrendszerrel. ... >>

Fiatalok és Idősek Védelmi Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Margit u. 98. II.3.
képviselő: Dunai Gabriella Barbara
a harcművészeti ismereteinek elterjesztése és oktatása. ... >>

Fighter Karate Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1162 Budapest, Istráng utca 82.
képviselő: Ruzsinszki György
Az egyesület összefogja és koordinálja tagjainak a Honto-ryu karate stílussal kapcsolatos tevékenységét, különös tekintettel a hozzá tartozó sportolók tevékenységére. Összefogja az egyesület által irányított karate iskolákat, segíti működésüket, ellátja érdekképviseletüket különböző társadalmi, állami és nemzetközi fórumokon. Elősegíti tagjai, valamint a rendezvényein részt vevők tömegsportmozgalom- ezen belül konkrétan a karate sport mozgalom kiteljesedését. ... >>

FILÓ-SPORT Egészséges Kultúráért Alapítvány

(sport)

1165 Budapest, Diósy Lajos u.28.
képviselő: Encsi István
A verseny- és a szabadidősport anyagi és műszaki-technikai működési feltételeinek folyamatos biztosítása, a versenyzők felkészültségének és versenyzési feltételeinek támogatása. ... >>

Fogyasztási Szövetkezetek Pest Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

1163 Budapest, Kőszirt utca 1.
képviselő: Katzenbachné Zemény Mária
Biztosítani a tagok társadalmi és gazdasági érdekképviseletét,elősegíteni azok demokratikus önkormányzaton alapuló törvényes működését. ... >>

Foltin Márta Jövőjéért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1163 Budapest, Devecseri utca 12.
képviselő: Munkácsi Ágnes Éva
A fogyatékos és beteg gyermekek életkörülményeinek javítása, egészségmegőrzés, betegség megelőzés. Teljeskörű gondoskodás megszervezése, eddigi életkörülményeik változatlanul hagyása mellett a kialakított környezetben. A gondoskodás kimeríti a rászoruló személy gondozását, teljes körű ápolását. ... >>

Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Országos Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1161 Budapest, Pálya u. 138.
képviselő: Benkovics Péter
A felsőoktatási intézményekben hallgatók szellemi potenciáljának hatékony gazdasági felhasználásának elősegítése, az elméleti és gyakorlati képzés közötti szakadék áthidalása, a hallgatói vállalkozások létrehozásának segítése, működési feltételeinek megteremtése, versenyképességük növelése, valamint a főiskolások és egyetemisták esélyeink növelése vállalkozási, jogi és piaci ismeretek átadás a révén. ... >>

Francia Idegen Legionárius Baráti Kör

(érdekképviselet)

1164 Budapest, Szakoly u. 30.
képviselő: Gábor Attila ... >>

Francia Pásztorkutya Klub (FRPK)

(egyéb)

1164 Budapest, Műszerész utca 1. b.
képviselő: Kelemenné Bistyák Klára
az alapszabályban felsorolt francia pásztorkutya fajták hozzáértő gondozása. A tenyésztés tanácsadás jellegű irányítása, a párosítások megbeszélése. A klub célja összefogni a tartókat és tenyésztőket, hogy az állomány minősége továbbra is tartható legyen, fajtamentés, állatvédelem. ... >>

FRONT Mountain Bike Klub

(sport)

1160 Budapest, Kócs u. 10.
képviselő: Udvardi Szabolcs ... >>

Független Biztonságvédelmi Tanácsadók Egyesület

()

1165 Budapest, Mészáros József u. 5.
képviselő: Dudás Györgyné elnök/önállóan, Frank György elnökhelyettes/együtt, Turbacs Lajos titkár/együtt
A biztonságvédelmi, személyi,- és vagyonvédelmi, valamint magánnyo- mozói szakterületen dolgozók részére tapasztalatcserék, konferenci- ák szervezése, e téren nemzetközi kapcsolatok kiépítése, valamint az állampolgárok és a különböző szervezetek tájékozottságának növe- lése a szakterület vonatkozásában. ... >>

Független Magyar Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1163 Budapest, Havashalom u.11.
képviselő: Bodor Pál
A valóságos nemzeti értékeket létrehozó független művészek támogatása, a kisebbség és másság tolerálása, és pártolása valamennyi művészeti ágban. Független kultúrális és művészeti események és művek létrehozása. ... >>

Független Öntevékeny Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

1161 Budapest, Szepesi utca 27.
képviselő: Nagy József
A Közép-magyarországi Régión belül a kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítése, érdekképviselete. ... >>

Függetlenek XVI.kerületi Egylete

()

1161 Budapest, Rákóczi út 38.
képviselő: Lacsny Balázs
Budapest XVI. kerület közéletének fejlesztése, a tagok és kerületi lakosok érdekeinek képviselete. ... >>

Gépjármütechnikáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Arany J. utca 55.
képviselő: dr. Váradiné Gyarmati Erzsébet
Az iskola oktatási - nevelési színvonalának emelése. ... >>

Geronimo Motor Club

()

1161 Budapest, Budapesti út 2-4.
képviselő: Gvardian Péter ... >>

Glattfelder Gyula Püspök Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1163 Budapest, Sasszem utca 21.
képviselő: dr. Herczegh András
Az alapfokú oktatásban növekedjék azoknak az iskoláknak a részaránya, amelyek az alapfokú ismereteken túl a katolikus egyház tanítása és hitvallása alapján erkölcsi és vallási értékeket közvetítenek. Ennek keretében az alapítvány új katolikus általános iskolák alapítását és a meglevők olyan bővítését támogatja, melynek eredményeképpen nő az oktatásban résztvevők száma. ... >>

GLOB INFO Alapítvány

()

1161 Budapest, Gusztáv 27.
képviselő: Árva László dr., Csanádi Ágnes
A magyaroszági kis és közepes méretű magánvállalkozások fejlesztése, támogatása; vállakozásbarát társadalmi, politikai, gazdasági környezet kialakitásának előmozditása; továbbá a vállakozók szakmai ismeretének bővitése, információellátásának javitása. ... >>

GM Márkakereskedők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1163 Budapest, Hősök fasora 50.
képviselő: German József
Az Opel márkájú járművek és a GM-konszernhez tartozó, vagy az általuk közvetlenül, illetve közvetve forgalmazott jármű márkák engedélyezett kereskedőinek és műhelyeinek érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Grafit Vadásztársaság

(sport)

1161 Budapest, Thököly u. 105.
képviselő: Kovásznai Sándor ... >>

Gyerekkuckó Ovisokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3.
képviselő: Harmati Péterné
Óvodai oktatási - nevelési tevékenység támogatása. ... >>

Gyermekotthoni Igazgatók Egyesülete

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Orsika tér 4. III./8.
képviselő: Nagy Kálmán
A főváros által működtetett gyermekotthonok magasabb vezető állású dolgozói szakmai elképzeléseinek érvényre juttatása, társadalmi és anyagi megbecsülésük erén az érdekérvényesítés erősítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41