Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker civil szervezetek


Találatok száma: 454
2. oldal

BOKOR, Hazai Rászorulók Alapítvány

(szociális)

1163 Budapest, Gordonka u. 7.
képviselő: Csiky Lajos
A hazai rászorulók támogatása. ... >>

Bokorliget Alapítvány

(szociális)

1163 Budapest, Galgahévíz 48.
képviselő: Garay András
Karitatív-szociális tevékenység, ifjúsági szocializáció, új együttélési lehetőségek kísérletének támogatása, a közép-európai megbékélés elősegítése. ... >>

Bokréta Vadásztársaság

(sport)

1163 Budapest, Thököly út 22.
képviselő: Sára György ... >>

BORSAY MotorSport Egyesület

(sport,oktatási)

1161 Budapest, Csömöri út 157.
képviselő: Borsay Szabolcs
tagjainak versenyeken való részvétele , tanfolyamok szervezése , motor - versenymotoros oktatás , versenyek biztosítása , sportegyesülettel kapcsolatos oktatás , sportkapcsolatok létesítése , építése ,a motorsport népyszerűsítése. ... >>

BOVI Motorsport Egyesület

(sport)

1162 Budapest, Teréz krt. 55.
képviselő: Gimesi György ... >>

BS Tűz Károsultjaiért Egyesület

()

1162 Budapest, Bekecs u. 62.
képviselő: Somogyi László ... >>

Budapest Főváros XVI. kerületi Általános Ipartestület

(érdekképviselet)

1163 Budapest, Margit utca 18.
képviselő: Matusz Ferenc
Képviseli tagjainak gazdasági, jogi és egzisztenciális érdekeit. ... >>

Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány

()

1163 Budapest, Havashalom 43.
képviselő: Szatmáryné Jahl Angéla
A XVI. kerületi Rendőrkapitányság tevékenységének támogatása. ... >>

Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Jókai utca 6.
képviselő: Jurnyik György
Nevelés és oktatás : ismeretbővítés, nyelvtanfolyam és nyelvápoló klub; kulturális tevékenység: irodalom, költészet, svábkórus zene és néptánc; kulturális örökség megóvása: magyarországi német hagyományőrzés, előadások, szimpóziumok és identitás megőrzése; műemlékvédelem: Magyarországi német épített és természetes környezet ismertetése és annak védelme; emberi és állampolgári jogok védelme; jogi tanácsadás és állásfoglalás kérés az ombudsmantól; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli németek kapcsolatos tevékenység; testvérvárosi kapcsolatok kiépítése, tartása az anyaországi településekkel és nyelvgyakorló táborok szervezése általános és középiskolás diákok részére; német kisebbség képviselete és sport (az egylet nem sportszervezet) szabadidős tevékenység. ... >>

BUDAPEST XVI.KERÜLETI ATLÉTIKA BARÁTOK CLUBJA

(sport)

1165 Budapest, Mészáros J.u. 4.
képviselő: Hargitai István ... >>

Budapest, Főváros XVI. Kerületi Ingatlantulajdonosok Egyesületének és Általános Ipartestületeinek Szövetsége

(érdekképviselet)

1163 Budapest, Margit utca 16.
képviselő: Kázmér József, Kocsis László, Mező Árpádné, Pratzner Győző ... >>

Budapesti Nimród Bérkilövő Vadásztársaság

()

1163 Budapest, Hősök fasora 44.
képviselő: Mészáros Miklós ... >>

Cavalloni Ferenc Modellező SE.

()

1165 Budapest, Veres P. 157.
képviselő: Pinkert György ... >>

Centenáriumi Alapítvány

(kulturális)

1165 Budapest, Sasvár 101.
képviselő: Kaszás Zoltán ... >>

Centenáriumi Lakótelepért Egyesület

(kulturális)

1165 Budapest, Olga utca 36.
képviselő: Farkas Zsolt
a Centenáriumi lakótelepen élő emberek tudatos közösséggé formálása. Az egyesület tagjainak tevékenysége nyomán fel kell ébreszteni az egymás mellett élő generációkban a szolidaritást és a felelősségvállalást. El kell érni, hogy a lakóközösségben élők figyeljenek egymásra és segítsék egymást. Ezen közben közvetlen környezetük, a lakótelep gondozása, a növények védelme és az épített környezet fejlesztése, óvása által ki kell fejleszteni az egyénben az igényességet és az önazonosságot. ... >>

Centi Nyugdíjas Egyesület

(szociális)

1165 Budapest, Hilda u. 1.
képviselő: Fehér István ketten együtt, Méncsi László ketten együtt, Pichler Gedeonné ketten együtt ... >>

Charité Emberbaráti Célú Alapítvány

()

1162 Budapest, Baross u. 319.
képviselő: Dr. Petrik Róbert
A Magyarországon működő szamaritánus eszmeiségű közösségek és magánszemélyek támogatása. + kiegészítés (6. végzés) : az alapított szervezet támogatása. ... >>

Cinkota Autóbusz Közlekedési Szakszervezet

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Bökényföldi út 122.
képviselő: Nemes Gábor, Wittinger Zoltán
A tagjai érdekképviselete, a Munka Törvénykönyve és a Kollektívszerződés érvényesítése, a végzett munka anyagi és erkölcsi elismertetése. A szociálpolitika keretein belül a szakszervezeti segélyezés és önsegélyezés, az erre vonatkozó törvényekben biztosított lehetőségek szerinti megoldása. ... >>

Cinkota Buszgarázs Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Bökényföldi út 122.
képviselő: Banos József, Farkas Tibor, Hallgat László, Hazafi György, Palásti József ... >>

Cinkota Fielders Baseball Egyesület

(sport)

1164 Budapest, Szakoly u 27.
képviselő: Simán Zsolt ... >>

Cinkotáért Alapítvány

(kulturális)

1164 Budapest, Rádió u. 32.
képviselő: Horváth Józsefné sz. Molnár Piroska, Szász József
Budapest XVI. Cinkota közösségi életének kibontakoztatása és fellenditése, a civil társadalom önszerveződésének kiszélesitése. ... >>

Cinkotáért Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet)

1164 Budapest, Vidámvásár út 78.
képviselő: Dernovics Mihály ... >>

Cinkotai FŐNIX - Együtt a Tudásért Alapítvány

(oktatási)

1164 Budapest, Batthyányi Ilona u. 12.
képviselő: Horváth Klára
A budapesti Szerb Antal Gimnázium oktatási, nevelési céljainak és feltételeinek támogatása. ... >>

Cinkotai Gazdakör

(érdekképviselet)

1164 Budapest, Bíztató utca 4.
képviselő: Bátorfi Mihály ... >>

Cinkotai Hagyományőrző Dalkör

(kulturális)

1164 Budapest, Vidámverseny utca 38.
képviselő: Gazsó Endréné
helyi és környékbeli magyar és szlovák hagyományok, kultúra ápolása, művelése, valamint a magyar és szlovák zenei kultúra megőrzése
- helyi kulturális élet fellendítése, magyar és szlovák nyelvű dalok felkutatása, összegyűjtése
- együttműködés a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal, általuk kapcsolódva a magyarországi szlovákok különböző szervezeteihez. ... >>

Cinkotai Ház és Lakástulajdonosok Egyesülete

()

1164 Budapest, Somkút utca 13.
képviselő: Szilay András ... >>

Cinkotai Huncutka Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1164 Budapest, Ostoros utca 6.
képviselő: Forgács Annamária
Az óvoda nevelő-oktatási munkájának korszerűbbé tételéhez a tárgyi és a személyi feltételek biztosítása. ... >>

Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre

()

1164 Budapest, Mokány utca 26. fszt./2.
képviselő: Haros Józsefné ... >>

Cinkotai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1164 Budapest, Magtár u. 11.
képviselő: Ozsváth Sándor, Petró József
Polgárőr tevékenység folytatása. ... >>

Cinkotai Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 25.
képviselő: Csepi Józsefné, Sándorfi István, Wischin Rudolf
A Cinkotai Római Katolikus Egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselete, jelenlétének biztosítása. Az alapítvány célja az egyházközség működésének anyagi, szellemi támogatása és ennek érdekében történő összefogás. Az alapítvány célja az egyházközség épületei felújításának, ill. új közösségi ház és plébániaépület építésének anyagi támogatása. A templom, a közösségi ház és plébánia személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Karitatív, oktatási és kulturális tevékenység szervezése, működtetése. Az egyházmegyei célok megvalósulásához való hozzájárulás. Minden egyéb közösségi cél anyagi, szellemi támogatása. ... >>

CINKOTAI SZENT MÁRIA MAGDOLNA SPORTEGYESÜLET

(sport)

1164 Budapest, Rádió u.27.
képviselő: Orbán Antal ... >>

Cinkotai Tájházért Alapítvány

(kulturális)

1164 Budapest, Georgina utca 23.
képviselő: Csupor István, dr. Bethlendi László, dr. Csánkné Melegh Judit
Cinkota közigazgatási határán belül Tájház létrehozása a cinkotai néprajzi gyűjtemény elhelyezésére, továbbá hagyományok - ezen belül a kisebbségi hagyományok - ápolása, gyűjtése, bemutatása, illetve a lokálpatriotizmus erősítése. ... >>

CivilArt Alapítvány

(oktatási)

1163 Budapest, Könyvtár utca 9.
képviselő: Gyulai Dávid
A CivilArt közhasznú Alapítvány célja, hogy korszerű megoldások alkalmazásával segítse a kommunikációs és informatikai analfabétizmus illetve - szakadék felszámolását, hogy a nonprofit szektor a leghatékonyabban tudjon működni, valamint a legmagasabb szolgáltatásokat tudja nyújtani. Ezen túlmenően az alapítvány integrálja a forprofit szervezeteknél használt kommunikációs eljárásokat ( marketing és PR, valamint egyéb, alternatív lehetőségeket), hogy növelje a nonprofit szektor ismeretségét és támogatottságát. ... >>

"CivilKomP" Társadalmi Célú Kommunikációs Oktató és Információs Alapítvány

(oktatási)

1163 Budapest, Kicsi utca 8.
képviselő: Vajda Márta
Az előzményekben nevesített konferencia alapgondolata szerint a hatékony, integrált kommunikációs szemlélet és ismeretek- gyakorlatba helyezhető- elméletének megismertetése, oktatása, a civilek megismerését szolgáló médiafelületek bővítése, fórumok teremtése, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok építésének esősegítése a non-profit szervezetek munkatársai, a kormányzat, a gazdasági döntéshozók és a média számára. A fő cél az, hogy a négy szektor felkészültsége ezzel a tudományterülettel bővüljön, a társadalmi célú kommunikációról- benne a non-profit marketingről- való tudás terjedjen, következésképpen növekedjen a társadalmi felelősségvállalás, javuljon az adományozási kultúra.? ... >>

CIWIL Adományozási Alapítvány

(oktatási)

1161 Budapest, József utca 10/F.
képviselő: Antal Norbert, Balló György János, Mokry Péter
Megismertetni a nevelési és oktatási intézményeket és egyéb más szervezeteket a forrásteremtés lehetőségeivel és módszereivel. Segédkezni a lehetséges adományozó vállalkozások felkutatásában illetve a civil szervezetek és a vállalkozások közötti kapcsolatok létrejöttében. Célkitűzésének megvalósítása érdekében, a CIWIL Adományozási Alapítvány ingyenesen képzések, előadások, konferenciák megrendezésében segédkezik, szaktanácsadást nyújt, illetve tevékenységének elősegítése és más civil szervezetek támogatásának érdekében adományokat gyűjt. ... >>

Competentia Alapítvány

(egyéb)

1162 Budapest, Komáromi 14.
képviselő: Bernáth Attila ... >>

CORVIN Diákalapítvány

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Mátyás kir. tér 4.
képviselő: Ujlaki Csilla
Az ifjúság kultúrális fejlődésének, oktatásának, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. ... >>

Cross Country Club Autósport Közhasznú Egyesület

(sport)

1161 Budapest, Rákosi út 74.
képviselő: Lempner Csaba ... >>

Családi Háló Egészségnevelő, Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1163 Budapest, Kisterenye utca 52.
képviselő: Németh Gábor Zsoltné
A család értékének, mint az egészségesen működő társadalom alapkövének megerősítése és a családok életszínvonal-emelésének, életminőség-javításának, egészség-megőrzésének segítése. ... >>

Cserhát Művész Kör

(kulturális)

1162 Budapest, Dezsőfia u. 7.
képviselő: Bornemisza Attila, Osváth István
Hagyományőrzés, kulturális, irodalmi fellendülés, a "Népi írók" és a "Nyugatos" hagyomány, a Batsányi kultusz felélesztése. ... >>

Csillaggyertyafény Alapítvány

(szociális)

1161 Budapest, Hősök tere 10-11.
képviselő: Börönte Márta
A hátrányos helyzetűek, szociálisan rászorulók, nagycsaládosok és a tanuló ifjúság megsegítése. A Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség épületei fenntartásának támogatása. ... >>

Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

(kulturális)

1165 Budapest, Farkashalom 42-44.
képviselő: Horváth Károlyné ... >>

Csücske Alapítvány az Egészséges Életért

(egészségügyi,oktatási)

1162 Budapest, Akácfa utca 131.
képviselő: dr. Szűcs Tamás
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szűrővizsgálatok, ismeretterjesztő, szakmai előadások, egészségnapok szervezése. ... >>

Daimler-Maybach Motorclub

(sport)

1162 Budapest, Legenda 4.
képviselő: Szabadiné Nyara Ágnes ... >>

Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány

(oktatási)

1165 Budapest, Újszász u. 47.
képviselő: Horváth Attila
Az egyetemes keresztény erkölcsiség és kultúra, vagyis a biblia hitigazságokon és erkölcsi tanításokon nyugvó, illetve ezekből eredő szellemi értékek átadása főként a fiatalság számára szervezett, illetve intézményesített formában. ... >>

Déli Harangszó Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1165 Budapest Mátyásföld, Szabadság u. 11.
képviselő: Dr.Onyestyák György
A társadalom széles rétegeit és különböző korosztályait foglalkoz- tató társadalmi, gazdasági kérdések megvitatása, ismeretek bővíté- se. Maradandó kulturális értékek közvetítése, hagyományőrzés és ápolás. A szabadidő kulturált eltöltésének előmozdítása, a kulturá- lis és történelmi értékek megismerésével és ápolásával, két világ- történelmi esemény eszmeiségére támaszkodva. (1456.július 22. és 1956.10.23 ... >>

Dóra XVI.Kerületi Polgárörség

(egyéb)

1163 Budapest, Szolnoki út 2. 2./2.
képviselő: Nagy Ákos
A büncselekmények megelőzése, a bűn- és balesemegelőzés, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. A bűnalkalmak korlátozásával, az ismertté vált bűncselekmények számának fokozása, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Dorottya Kulturális Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1162 Budapest, Kendermag utca 62. fsz./1.
képviselő: Bátory Zoltán Istvánné, Szabó Tünde
Társadalmi feladatokban való aktív részvétel a kultúra és a szociális ellátás terén, ennek érdekében gazdasági társaságok és magánszemélyek kooperációját segíti elő. Minél több feladatot és eszközt kívánunk juttatni megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazó társaságoknak, továbbá kulturális, művészeti rendezvények létrehozóinak. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41