Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1310
5. oldal

BÜSZ Antenna Közösség

(érdekképviselet)

1085 Budapest, Üllői 18.
képviselő: Komár Gábor dr. ... >>

C-PRESS Média Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1081 Budapest, Népszínház utak 42-44.
képviselő: Csík Tamás elnök / ketten együtt, Szénási Sándor /elnökkel, Tama Tímea /elnökkel, Tar József /elnökkel, Varga Adrienn /elnökkel
A roma elektromos és írott sajtó kiterjesztésével, a roma sajtószabadság védelme, fiatal roma újságíró-tehetségek támogatása. ... >>

CAMION CLUB

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Horánszky 26.
képviselő: Garami Kálmán ... >>

Campus Hungaricus Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1088 Budapest, Múzeum körút 4/a.
képviselő: Bencsik János, Buzás Sándor elnök, Solymos Tamás
Az alapítvány elsődleges célja, hogy elősegítse a magyar felsőoktatásban egészségügyi, szociális vagy egyéb más szempontból hátrányos helyzetben levők társadalmi integrációját és célirányos tevékenységével hozzájáruljon mindennapjaink megkönnyítéséhez. Feladatának tekinti az egyetemeken, főiskolákon folyó nevelési-oktatási munka feltételeinek javítását, a tudományos munka és a tehetséggondozás támogatását. ... >>

Carmen Iuvenile Kórus Egyesület

(kulturális)

1085 Budapest, Kőfaragó u. 7.
képviselő: Lánczky Edit ... >>

Cartellnet Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1085 Budapest, József körút 81. IV.em./1.
képviselő: Dudás József, Kajdi Lajosné, Kerekes Tibor
Fogyasztóvédelem: széleskörű partnerhálózat kiépítésén keresztül a vásárlók számára kedvezőbb árak és egyéb feltételek, valamint minőségi szolgáltatás biztosítása. ... >>

Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete

()

1082 Budapest, Üllői út 52/B. III.3.
képviselő: Szegediné dr. Sebestyén Katalin ... >>

Celeritas Lőegylet

(sport,oktatási)

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 15. V//65.
képviselő: Gál Tibor
A szituációs és egyéb lövészsportágak népszerűsítése, versenyzési feltételeinek megteremtése, a rendvédelmi szervek tagjainak és a jogalkalmzók lőkészségének fejlesztésére; az egészséges életmódra és életgondolkodásra való ösztönzés minden korosztály számára; a szituációs lövészet oktatása minden korosztály számára; a szituációs lövészet művelésén keresztül minden tekintetben edzett, egészséges és sportszerető ifjúság nevelése; hazai és külföldi versenyeken való részvétel és eredményes szereplés. ... >>

Chuan Shu Hagyományápoló, Sport és Egészségmegőrző Egyesület

(sport,kulturális)

1084 Budapest, Rákóczi tér 6. IV/1/B.
képviselő: Vajda Antal
lehetőséget biztosítani a gyermekek és felnőttek részére, hogy szabadidejüket kulturált és szervezett formában tölthessék el. Az egészséges életfelfogás kialakítása, valamint a sport, a kultúra és a hagyományőrzés népszerűsítése a lakosság körében, korosztálytól függetlenül. ... >>

Civil Fórum

(egyéb)

1081 Budapest, Népszínház utca 27. I./6.
képviselő: Hanti Vilmos
A magyarországi civil szervezetek együttműködésének elősegítése. ... >>

Civilek a Palotanegyedért Egyesület

(oktatási,kulturális)

1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.
képviselő: Szűcs Péter
A Budapest, VIII. kerületében található ún. Palotanegyed felvirágoztatása, a Palotanegyed kulturális örökségének megóvása, annak ismertté tétele, a Palotanegyed kulturális és szórakoztató negyedének tovább fejlesztése, a kerületi lakók számára kulturális és ismeretterjesztő előadások szervezése a kerületi lokálpatriotizmus erősítése érdekében. ... >>

Civilek a Szabó Ervin Térért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1085 Budapest, Baross utca 6. III./35.
képviselő: Fodor Tamás, Hurbán Attila, Kerekes Éva
Budapest, VIII. kerület Szabó Ervin tér, Ötpacsirta utca 1-5., Baross utca 1-10., Múzeum utca és Kálvin tér által határolt terület fejlesztése az itt élő lakók, vállalkozók, szervezetek és intézmények összehangolt tevékeny közreműködésével. Az egyesület aktív szerepet vállal a környék kulturális életében, zenei, film és és audiovizuális, valamint nép és képzőművészeti rendezvények, kiállítások szervezésével, továbbá a tér kulturális találkozóponttá történő átalakításával. Kiemelt célja a téren élő és dolgozó emberek közötti kapcsolat és interperszonális párbeszéd előmozdítása, továbbá az otthoni és a munkahelyi élettérnek a tér egészére történő kitágítása, ?a tér is a mi otthonunk? gondolat tudatosításán keresztül a lakókörnyezet élhetővé tételének tárgyi és személyi feltételeinek elősegítése. Pályázataival, rendezvényeivel, kiállításaival, közösségi és publikációs tevékenységével támogatja a tér, illetve közvetlen környezete közötti kulturális párbeszédet és kapcsolatot. ... >>

Civilpálya Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

1081 Budapest, Szerdahelyi utca 10. II./1.
képviselő: Gedeon Tímea
a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának, stratégiai tervezésének, kapacitásfejlesztésének, szakmai fejlődésének humán erőforrás fejlesztésének segítése.
Az egyesület hozzájárul egy vagy több, egymással együttműködő civil szervezet kellőképpen átgondolt, kiérlelt, a szervezet/ek hosszú távú eredményes működését megalapozó közép és/vagy hosszú távú stratégiájának elkészítéséhez.
Az egyesület különös gondot fordít a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok civil szervezeteinek támogatására. ... >>

Collegium Esztergom Egyesület

(egyéb)

1083 Budapest, Práter utca 50 /a
képviselő: Roska Tamás
A 21. század elejének embere egy sor újszerű kérdéssel találja magát szemben, egy sok tekintetben új korszak előjeleit lehet felfedezni. Drámai események, lehetőségek és kihívások alakulnak ki, a gondolkodás, a szolidaritás és a konfliktusok új formákat öltenek, a Föld egységes tereppé válik, kialakul egy internet segítette ?nooszféra?. Ezen jelenségek multidiszciplináris feldolgozására, értelmezésére és tudományos eszmecserére alakul az Egyesület.
Az Egyesület célja, hogy a fenti gondolati keretben és szervezeti háttérintézményi hálózat támogatásával, a tudományos vizsgálódások mélyebb szintjén keresnek válaszokat - többek között ? olyan kérdésekre, mint például: Ki az ember?; Hogyan alakul s hogyan kellene alakuljon az emberiség jövője?; Melyek a korlátai és lehetőségei felelősen gondolkodó emberek csoportjainak ... >>

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1083 Budapest, Auróra utca 39. 4./1.
képviselő: Kotsy Zsolt
Az interkulturális kapcsolatok építése, erősítése, a kultúrák közti kommunikáció lehetőségének megteremtése, a másság megismertetése és elfogadtatása a széles társadalommal saját kultúrkörünkön és az európai határokon túllépve. További cél a hátrányos helyzetűek ? beleértve a szociális és földrajzi hátránnyal, az etnikai származásuk miatt diszkriminációval szembesülők, illetve a fogyatékkal élők, továbbá az egyéb kirekesztett csoportok ? életminőségének javítása, a globális nevelés terjesztésével, az élethosszig tartó nevelés és tanulás segítségével. ... >>

CORVINUS Egyesület

()

1086 Budapest, Dobozi u. 23. II.25.
képviselő: Horváth Sándor ... >>

Criticai Lapok Kulturális és Művészetkritikai Alapítvány

(kulturális)

1088 Budapest, Múzeum u.7.
képviselő: Kállai R. Gábor Dr.
A művészetkrititka életben tartásának segítése, az értékes művészi alkotások népszerűsítése, fiatal kritikusok pályára segítése, a "Criticai Lapok" megjelenésének támogatása. ... >>

Csendélet Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1082 Budapest, Baross utca 88. 3./6.B.
képviselő: Dr.Szilágyi Gyöngyi, Hillier Dániel
A keresztény alapokon nyugvó, nyitott európai szellem támogatása és újraélesztése erkölcsi, etikai és kulturális téren, így elősegítve a magyar társadalom testi, lelki és szellemi egészségének megalapozását és megőrzését. ... >>

Csingiling Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1089 Budapest, Elnök u. 4.
képviselő: Daróczi Sándorné
Az óvodásoknak biztosítani a második otthonukban - a Semmelweiss egyetem napközi otthonos óvodájában - a fejlődésükhöz szükséges legoptimálisabb feltételeket. ... >>

Csoma Szobája Alapítvány

(kulturális)

1082 Budapest, Baross utca 45. 3./42.
képviselő: Barcza Gergely, Irimiás Balázs
hogy Kőrösi Csoma Sándor személyéhez köthető eurázsiai kultúrák tárgyi és szellemi emlékeinek megőrzésén, illetve helyreállításán fáradozzon, és azok megőrzését, helyreállítását segítse és támogassa is, továbbá, hogy ezekre irányuló tudományos kutatásokat végezzen és tudományos kutatásokat támogasson, valamint, hogy a fentiek révén hozzájáruljon az érintett népek nemzeti identitásának megszilárdításához és az eurázsiai térség békéjének, együttműködésének és gazdasági fejlődésének sikeréhez. ... >>

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség

(érdekképviselet)

1085 Budapest, Rigó 3.
képviselő: Galli Miklós, Nagy Miklós
Szervezi és összefogja a csomagolószereket, - gépeket, anyagmozgató és raktári berendezéseket, eszközöket gyártókat, felhasználókat, valamint a csomagolásra, anyagmozgatásra vállalkozókat. Érdekeiket szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és képviseli. Elősegíti a vállalkozásokat, az információáramlást, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat és a szakterület fejlődését. Elősegíti az elosztási lánc hatékonyságának növelését, a logisztikai informatika fejlesztését. ... >>

Csoportanalitikus és Kiképző Társaság

(egyéb)

1081 Budapest, Köztársaság tér 6.
képviselő: Ormay Tom
A csoportanalízisnek, mint pszichoanalízisből, szociálpszichológiából, a csoportdinamikából, a szociológiából származó elméleteket integráló pszichoterápiás módszerek a nemzetközi sztendereknek megfelelő, szakszerű, hiteles képviselete. ... >>

Dam-dam Színpad Egyesület

(kulturális)

1086 Budapest, Kiss József u. 8.I.8.
képviselő: Dobos Roland, Pribék István ... >>

Deák Ferenc Jogtudományi Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási,egyéb)

1080 Budapest, Bródy Sándor 16.
képviselő: Molnár Gyula dr., Petrik Ferenc dr. ... >>

Deák Téri Iskola Fennmaradásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 3-5.
képviselő: Somogyi Ágnes
A Deák Téri Iskola hagyományainak megőrzése, színvonalas világnézet-semleges közoktatási tevékenységének fenntartása az oktatási-nevelői munka támogatása. ... >>

Demény Pál Alapítvány

(kulturális)

1081 Budapest, Köztársaság tér 26.
képviselő: Nyers Rezső, Szőke László ... >>

Demokráciával az Oktatásért Közhasznú Non-profit Alapítvány

(oktatási,érdekképviselet)

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 20.
képviselő: Kovács Attila
A demokratikus szakszervezeti mozgalom és a dolgozói érdekvédelmi tevékenység támogatása a közoktatás területén. ... >>

Demokratikus Roma Szervezet

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1084 Budapest, József utca 33. III/32.
képviselő: Szűcs Gyula
Jog-, kisebbség- és érdekvédő, ismeretterjesztő, oktató, hagyományőrző tevékenység végzése. ... >>

Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Üllői út 54-56. II/14.
képviselő: Feketéné Gacsó Mária, Őze Áron
A beszédhibások érdekképviselete, érdekvédelme. A beszédhibásokkal kapcsolatos tudományos ismeretterjesztés, tájékoztatás. A tagok társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány

(egészségügyi)

1089 Budapest, Szentkirályi u. 46.
képviselő: Dr. Karsai György
A diabetes és más anyagcsere betegségek gyógyításával kapcsolatban:- a kutatáshoz kapcsolódó tárgyi beszerzések segítése, - a szakterület kutatóinak támogatása. ... >>

Domokos Alapítvány a Határon Túli Magyarságért

(kulturális)

1081 Budapest, Népszínház utca 59. fszt./3.
képviselő: dr. Szigeti János
A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, amellyel a szervezet a világon élő valamennyi magyar összetartozását és a szülőföld iránti szeretetét kívánja fenntartani és erősíteni. ... >>

Dor Hadas (Új Nemzedék) Egyesület

(kulturális)

1083 Budapest, Szigetvári utca 6. 1/6.
képviselő: Bálint Anna
a zsidó vallási-kulturális élettel összefüggő hagyományok megőrzése. ... >>

Dr. Bárdos József Károly Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1083 Budapest, Bókay J. u. 53. SOTE I.sz.
képviselő: Dr. Bókay János
Olyan fiatal, pályakezdő orvosok szakmai továbbképzésének, kutatómunkájának támogatása, akik egyetemi tanulmányaik, korábbi szakmai és tudományos előmenetelük, addigi pályájuk során tanúsított humanista orvosi magatartásuk alapján arra érdemesek ... >>

Dr. Béres Károly Alapítvány a Száj-, Arc- és Állcsontsebészet Fejlődéséért

(egészségügyi)

1085 Budapest, Mária u. 52.
képviselő: Dr. Szabó György
A magas színvonalú, betegségmegelőző betegellátás érdekében elősegíteni a magyar arc-, állcsont,- szájsebészet fejlődését Magyarországon. ... >>

Dr. Emich János és hitvese, Békeffy Zsófia alapítványa a Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium Tanulóiért

(egyéb)

1083 Budapest, Jázmin u. 10.
képviselő: Asztalos Gáborné
A Budapesti Lónyai Utcai Református Gimnázium tanulói közül 2 - ha a kamatösszeg lehetővé teszi, több - arra rászoruló és arra érdemes, jól tanuló, jó magaviseletű, vallásos, szegény családból származó, nehéz anyagi helyzetben lévő, illetve árva, vagy félárva diák támogatása, segélyezése évente egyszer, a tanévzáró ünnepség alkalmával. ... >>

Dr. Fehér János Emlékére Alapítvány

(egyéb)

1088 Budapest, Szentkirályi út 46.
képviselő: Dr. Lengyel Gabriella, Dr. Rácz Károly
A belgyógyászat - különösen a hepatológia szabad gyökös és immunológiai vonatkozásai témakör - kutatásának elősegítése, támogatása, illetve ösztönzése. Fiatal oktatók és hallgatók kutatási tevékenységeinek támogatása; szociálisan rászorult hallgatók támogatása. ... >>

Dr. Ferenczi György Emlékalapítvány

(kulturális)

1088 Budapest, Rákóczi u. 5.
képviselő: Kiss Ádám
35 éven aluli hallgatók, oktatók és kutatók jutalmazása, akik Dr. Ferenczi György munkássága félvezető-kutatás szakterületén kiemelkedő eredményt érték el tanulmányok,kutatásuk,illetve oktatómunkájuk során. ... >>

Dr. Földvári Ferenc Alapítvány

(egyéb)

1085 Budapest, Mária 41.
képviselő: Pónyai Györgyné dr. Temesvári Erzsébet
A bőrgyógyászat és venerológia területén kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtók tevékenységének díj odaítélésével történő elismerése. ... >>

dr. Hegedűs Frigyes az Öttusáért Alapítvány

(sport)

1082 Budapest, Nap utca 39. VI/16.
képviselő: dr. Bada János
A 90 éve született Dr. Hegedűs Frigyes emlékét ápolva, az általa az öttusa (modern pentatlon) sportban megvalósított újító és modernizáló módszerek alapján kimagasló eredményeket elérő, az adott évben 23. életévüket még be nem töltött sportolók (utánpótlás korúak) ösztöndíjhoz és emlékplaketthez juttatása - évente egyszer, egy férfi és egy női sportoló számára -, ezzel támogatva sportolói tevékenységüket. ... >>

DR. HORVÁTH MIKLÓS és felesége, DR. HORVÁTH MIKLÓSNÉ TÖVISHÁTI ANNAMÁRIA ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8. F.
képviselő: Bodnár Gábor, Dobszay Tamás
a kuratórium által évente kiválasztott, történelmet, illetve ének szakos hallgatók közül egy-egy kifogástalan tanulmányi eredménnyel rendelkező, rászoruló tanuló támogatása Dr. Horváth Miklós szellemében. ... >>

Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány

(oktatási)

1085 Budapest, Üllői út 26.
képviselő: Stampf György dr.
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész tudományi Karának hallgatói, a kar hallgatóinak oktatásában résztvevő 40 évnél nem idősebb egyetemi oktatók, az egyetemen kívül gyakorlati oktatásban résztvevő oktató gyógyszerészek, valamint doktorjelöltek részére ösztöndíjak adása. ... >>

Dr. Soltész Lajos Alapítvány

(egészségügyi)

1089 Budapest, Üllői út 86.
képviselő: Danka Zoltán / kettő együtt, Gregor Gábor / kettő együtt, Molnár Ferencné / kettő együtt, Serfőző Istvánné/ kettő együtt, Somogyvári Zoltánné / kettő együtt
A csecsemő és gyermekkori érbetegségben szenvedők diagnosztizálásának, gyógyításának, rehabilitációjának fejlesztése, a szakemberek szakmai fejlődésének elősegitése. ... >>

Dr. Szél Éva Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1088 Budapest, Vas utca 17.
képviselő: dr. Mészáros Judit
Dr. Szél Éva főiskolai tanár élethivatása volt a magyar védőnői hálózat fejlesztése, a főiskolai védőnőképzés bevezetése és színvonalának emelése.
E célok elérésében mindig is kiemelkedő szerepet kapott (és kap) az oktató személyisége. A védőnőképzésben különösen fontos, hogy a hallgatókat empatikus és toleráns, nyitott személyiségű oktatók neveljék.
Ugyanúgy fontos, hogy a tudomány legfrissebb eredményeit ismerő és alkalmazó, szakterületének fontos kutatásaiban résztvevő oktatók képezzék a hallgatókat.
A fenti célok megvalósítása, valamint dr. Szél Éva emlékének megőrzése céljából a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának és a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának oktatója, a hallgatók és az oktatók javaslata alapján és a Kuratórium döntése értelmében évente anyagi elismerésben részesüljön.
Az alapítvány célja továbbá, hogy a főiskolai oktatással kapcsolatos diákköri kutatásokat támogasson, mely kutatásoknak az a célja, hogy minél hatékonyabban történjen az egészségügyi főiskolákon diplomát szerző hallgatók oktatása és nevelése. ... >>

Dr.Benza György a Határon Túli Magyarokért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1082 Budapest, Baross u. 86. II.4/A.
képviselő: Benza György
A határon túli magyar fiatalok továbbtanulásának támogatása, kulturális, tudományos, nevelési oktatási területen az anyaországgal való kapcsolattartásának ápolása. ... >>

Drog Stop Kockázatkezelő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1083 Budapest, Tömő utca 62. fszt./12.
képviselő: Hajdú Árpád titkár, Schenk Irén elnök
Kábítószerellenes tevékenység hátterének anyagi, erkölcsi, szakmai és szervezeti megteremtéséhez. Kockázatkezelés, megelőzés, elsősorban a veszélyeztetettek körében. Mentálhigiánés kockázatkkezelés, elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció a lakosság, elsősorban a veszélyeztetettek körében. Kábítószerellenes tevékenység társadalmi hátterének anyagi, erkölcsi, szakmai és szervezeti megteremtéséhez és kiszélesítéséhez segítségnyújtás, közérdekű informálás és a hasonló céllal létrejött szervezetekkel együttműködés. Az alapítvány működésében és tevékenységében a kábítószerfüggő személyek fenti kereteken belüli megsegítésén túl a fő hangsúlyt a preventív intézkedések kidolgozására, szervezeti hátterének, programjainak és akcióinak megszervezésére helyezi, az alapító Mentálhigiánés kockázatkkezelés, elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció a lakosság, elsősorban a veszélyeztetettek körében. Kábítószerellenes tevékenység társadalmi hátterének anyagi, erkölcsi, szakmai és szervezeti megteremtéséhez és kiszélesítéséhez segítségnyújtás, közérdekű informálás és a hasonló céllal létrejött szervezetekkel együttműködés. Az alapítvány működésében és tevékenységében a kábítószerfüggő személyek fenti kereteken belüli megsegítésén túl a fő hangsúlyt a preventív intézkedések kidolgozására, szervezeti hátterének, programjainak és akcióinak megszervezésére helyezi, az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Drót Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1088 Budapest, Szentkirályi utca 38. I./6.
képviselő: Marquetant Tamás
A Drót Közhasznú Egyesület célja a különböző kortárs művészeti ágakban alkotó és kísérletező fiatal művészek és alkotó-szervezetek támogatása, a kultúrák közötti párbeszéd elmélyítése; szerepvállalás a fenntartható rendszereken, öko-közösségeken, mértékletességen, illetve környezet-, és egészségtudatos életmódon alapuló, önellátó, humánus alkotóközösségek létrehozásában, és közreműködés a kapcsolódó szakmai ismeretek terjesztésében. ... >>

Dynamic Sporttánc Egyesület

(sport)

1087 Budapest, Berzsenyi D. u. 4.II.em.22.
képviselő: Limp Sándor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41