Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1310
2. oldal

Alapítvány a Gyulladás Sejtbiológiai és Genetikai Szabályozásának Kutatására

()

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.VII.em. (SOTE)
képviselő: Dr. Darvas Zsuzsa
Az immunbiológiai és molekuláris genetikai kutatások támogatása. ... >>

Alapítvány a Jókai Mór Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1081 Budapest, Köztársaság tér 4.
képviselő: Gáspárné Vágási Julianna
Elősegíteni a Jókai Mór Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerüsítését, támogatni a Jókai Mór Általános Iskola keretein belül folyó tudományos, kulturális és sportélet feltételeinek javítását, részben vagy egészében finanszírozni a szakmai tanulmányutakat nevelők és tanukók részére, tmogatni kiemelkedő tehetségű tanulókat, elősegíteni a Jókai Mór Általános Iskola részére oktatástechnikai eszközök és berendezések beszerzését, támogatni a nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek bővítését, támogatni sz általános iskolában folyó számítógépes oktatáshoz szükséges korszerű gépek és eszközök beszerzését, elősegíteni az általános iskola javára történő különböző képzések és továbbképzések szervezését, ... >>

Alapítvány a Keresztény Oktatásért

(intézményi,oktatási,szociális)

1089 Budapest, Golgota u. 3.
képviselő: Madarász Lajos, Majoros Kende
Keresztény 12 évfolyamos iskola alapítása és működtetése, keresztény tanárok főiskolájának alapítása és működtetése, diákok, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. 3 évfolyamos keresztény óvoda létrehozása és működtetése. ... >>

Alapítvány a Magyar Neuroendokrinológiai Oktatás és Kutatás Fejlesztéséért

(oktatási,kulturális)

1083 Budapest, Szigony utca 43.
képviselő: dr. Liposits Zsolt
Neuroendokrinológia oktatásának támogatása. Neuroendokrinológiai kutatás támogatása. Neuroendokrinológus szakemberképzés támogatása. Az elméleti és klinikai neuroendokrinológiai szakmai törekvések összehangolása, pályázati potenciál erősítése. Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása, különös tekintettel a külföldön dolgozó neves magyar kutatókkal történő kapcsolattartásra. Neuroendokrinológiai témakörben folytatott tudományos diákköri és PhD szakmai munkák támogatása. Tehetséggondozás, mobilitás támogatása. A neuroendokrinológiai tudomány területén az európai és nemzetközi integráció fokozása. A tudományos eredmények ipari transzlációjának előmozdítása. A nemzetközileg elismert magyar neuroendokrinológiai kutatás elért eredményeinek és hagyományainak ápolása. ... >>

Alapítvány a Magyar Sebészet Fejlődéséért

()

1082 Budapest, Üllői út 78.
képviselő: dr. Harsányi László
A magyar sebészet fejlődésének ösztönzése. ... >>

Alapítvány a Magyarországi Evangélikus Szeretszolgálatért

(egészségügyi,oktatási)

1085 Budapest, Üllői út 24.
képviselő: dr. Markus Horneber
Az idős, beteg, továbbá fogyatékossággal élő és rehabilitációra szoruló embereknek egészségügyi és szociális segítségnyújtás formájában történő támogatása. E feladatokat végző szakemberek képzésének elősegítése. ... >>

Alapítvány a Magyarországi Zsidó Kulturális Örökség Megörzéséért

(kulturális)

1085 Budapest, József krt. 27.
képviselő: Schweitzer József
A zsidó kultúrális örökség megismertetésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Pedagógiai Módszertani Kapcsolatokért

(oktatási,szociális,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 45. I/15.
képviselő: Balázs Norbert
A szociálisan hátrányos helyzetű családok és a cigány kisebbség ér- dekérvényesítő képességének erősítése nyelvi, kulturális, oktatási és foglalkozási területeken. Társadalomtudományi kutatás-fejlesztés a pedagógia, a pszichológia és a kulturális antropológia területe- in. Az életkilátásokat hátrányosan befolyásoló tényezők: a szociá- lis, a pszichoszociális és a mentálhigiénés ártalmak megelőzése és csökkentése. ... >>

Alapítvány a Polgári Józsefvárosért

(kulturális)

1082 Budapest, Baross utca 19.
képviselő: Zentai Oszkár
Budapest, VIII. kerületének /Józsefváros/ polgári hagyományainak ápolása. ... >>

Alapítvány a Práter utcai Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1082 Budapest, Práter 15.
képviselő: Tarnai Györgyné
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka, a tudományos, kultúrális és sportélet tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése. Szakmai tanulmányok finanszírozása, kiemelkedő tehetségű tanulók támogatása, oktatási eszközök beszerzése. ... >>

Alapítvány a Preventív Medicináért

()

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
képviselő: Dr.Mucsi István ... >>

Alapítvány a Szabad Szakszervezetekért

(érdekképviselet)

1088 Budapest, Baross u. 87. fszt. 8.
képviselő: Csákó Mihály, Dr. Őry Csaba, Dr. Széchényi Tibor, Erdélyi Ágnes, Forgács Pál, Nagy Józsefné
A magyarországi független demokratikus szakszervezetek támogatása. ... >>

Alapítvány a Száj-, Arc- és Állsebészeti Betegségek Gyógyításáért

(egészségügyi)

1085 Budapest, Mária 52.
képviselő: Dr. Horváth Béla, Dr. Németh Zsolt
Az arc- állcsontsebészetben az újabb műtéti módszerek és gyógyító eljárások bevezetésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Szent Rókus Kórház Sebészeti Osztályáért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1085 Budapest, Gyulai P. utca 2.
képviselő: dr. Ecsedy Gábor
A Szent Rókus Kórház Sebészeti Osztályán és a hozzá csatlakozó Ambulanciákon kezelt betegek jobb ellátásának érdekében a Sebészeti Osztály működőképességének megőrzése, a betegellátás színvonalának emelése, a gyógyítás körülményeinek javítása, továbbá tudományos tevékenységek támogatása és a szakmai továbbképzések biztosítása. ... >>

Alapítvány a Tehetséggondozásért

(oktatási)

1088 Budapest, Vas u. 8-10.
képviselő: Dr. Pála Károly, Kelemen Ibolya
A tehetséggondozás és tehetségkutatás területén a sokirányú kezdeményezések összefogása, az érdekelt szakemberek együttműködésének elősegítése, Tehetséggondozó Központ létrehozása. ... >>

Alapítvány a Vajda Péter utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1089 Budapest, Vajda Péter 25-31.
képviselő: Hadobás Jánosné
A Vajda Péter utcai Általános Iskola oktatási és tárgyi feltételeinek bővítése, illetőleg támogatása. ... >>

Alapítvány a Zsidó Egyetemért

()

1085 Budapest, Bérkocsi u. 2.
képviselő: Prof.Dr.Schőner Alfréd
Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (1085 Bérkocsi u. 2.) tudományos-kutató és oktató munkájának támogatása. ... >>

Alapítvány az Agykutatás Jövőjéért

()

1083 Budapest, Szigony u. 43.
képviselő: Dr.Palkovits Miklós
A magyarországi neurobiológiai kutatások támogatása, amelynek érdekében az alapítvány támogatást nyújt: - hazai és külföldi neurobiológiai rendezvényeken való részvételhez; - hazai neurobiológiai rendezvények megtartásához; - neurobiológiai alkotó tevékenységek végzéséhez. ... >>

Alapítvány az Idegtudományok Oktatásának Elősegítéséért

(oktatási,egyéb)

1085 Budapest, József krt. 85. I/8.
képviselő: Salamon Attila / áll.lh., Salamon Attila / idegl.lh.
Ösztöndíj nyújtása fiatal, tanuló orvostan- és pszichológus hallgatóknak, illetve szakvizsgákra készülőknek. Jegyzet és tankönyv kiadásának támogatása. Nemzetközi cserekapcsolatok támogatása, konferenciák, tanulmányutak költségeinek viselése. ... >>

Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért

(oktatási,kulturális)

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.
képviselő: dr. Szvák Gyula
Az alapítvány célja, az orosz nyelv és kultúra támogatása Magyarországon, az orosz nyelvi képzés fejlesztése, ehhez kapcsolódóan a felsőoktatásban meglévő szellemi potenciál optimális hasznosításának elősegítése, magyar-orosz kulturális együttműködés elősegítése. ... >>

Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelő Szülőkért

(szociális)

1083 Budapest, Tömő utca 62.
képviselő: Harsányi Szabolcs Gergő
A sikeres be- illetve örökbefogadások számának növelése. ... >>

Alfa Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1086 Budapest, Erdélyi utca 12. III.18.
képviselő: Magyar Eszter
A hazai középiskolai oktatás fejlesztése, elsősorban a nem hagyományos tanórai tevékenységekre koncentrálva, ennek keretében az oktatással, neveléssel kapcsolatos szervező munka végzése és támogatása. Tanulmányi és kutatási ösztöndíjak, támogatások nyújtása ezzel is javítva a rászorulók és az oktatásban dolgozók körülményein. ... >>

Algoritmus (Folyamatszervezés) Információtechnológia Fejlesztési Alapítvány (AIFA) Algoritmus Foundation for Information Technology Development) (AFIDT)

()

1087 Budapest, Rezső u. 5-7.
képviselő: Mlynarik Miklós
Az alapítvány célja: Az Algoritmus Alapítvány célul tűzi ki az információtechnológia területén jeleskedő lehetőségek kutatását és gondozását, valamint a megjelenő ötletek (kutatások) és innovációk felkarolását. Az alapítvány feladatának tekinti az információtechnológiai fejlesztések piaci realizációjának ösztönzését, az ezen a területen működő vállalkozások kibontakozásának, illetve életképes fejlődésének elősegítését, inkubációját. ... >>

Alkotók Társasága - CdO Hungary Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1088 Budapest, Reviczky utca 9.
képviselő: Egri Katalin, Farkas Filippo
Olyan szellemi műhely kialakítása, amely lehetővé teszi a munka világa, ezen belül a vállalkozási, piaci viszonyok, valamint a Katolikus Egyház társadalmi tanítása közötti összhang kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását, amelynek során elsőrendű célként a dolgozó ember tisztelete nyilvánul meg. ... >>

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

()

1088 Budapest, Rákóczi út 51. 1./2.
képviselő: Dobos János, Hídvégi Klára
Az alapvető emberi jogok érvényesülésének és tiszteletben tartásának elősegítése. ... >>

Allergia Adatbank Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1088 Budapest, Szentkirály u. 14.(SOTE Eü.F.)
képviselő: Prof.dr.Barna Mária elnök
A táplálékallergiában és/vagy táplálékallergiában szenvedő betegek tájékoztatásának, illetve egészségügyi szakemberek képzésének elő- segítése. ... >>

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Szakszervezete

(érdekképviselet)

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
képviselő: Dr.Herold József
A tagság által meghatározott érdekvédelmi és képviseleti feladatok eredményes ellátása. ... >>

Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

()

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
képviselő: Kádár Péter ... >>

"Álmaink Hídja" Alapítvány

(szociális)

1081 Budapest, Köztársaság tér 22. II./45.
képviselő: Szeverényi Mihály
Segíteni a felelősséggel gondolkodó, önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került melegeket. Valamint segíteni a társadalom általi elfogadottságukat. ... >>

Amatőr Költők Zenészek Grafikusok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 25.
képviselő: Herbály Judit
Tagjai számára megteremtse és biztosítsa a kortárs vers, illetve prózaírás lehetőségét, valamint az egyéb kulturális és amatőr művészeti tevékenységek színterét. Támogassa a tehetséges fiatal művészeket, fejlődésüket, alkotásukat és teret adjon megjelenésüknek. ... >>

András Alapítvány

()

1085 Budapest, Üllői út 26.
képviselő: Prof.Dr.Szollár Lajos
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem IV.éves orvostanhallgatója önálló tudományos munkájának, vagy már megjelent publikációjának elismerése a medicina. a magatartástudomány, orvosi pszichológia, orvosi szociológia, bioetika, vagy a IV.éves orvostanhallgatók által tanult a TDK-munkában elsajátitott tárgykörben. ... >>

Andrássy Egyetem Budapest Alumni Egyesület

(egyéb)

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.
képviselő: Sánta Zsófia
Az Andrássy Egyetem Budapest diákjainak és egykori diákjainak összefogása. ... >>

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1082 Budapest, Baross utca 23.
képviselő: Meixner Istvánné
Aneszteziológiai és intenzív szakápolással foglalkozók szakmai érdekeinek képviselete. Aneszteziológiai és intenzív szakápolók szakmai fejlődésének biztosítása, oktatás, továbbképzések, konferenciák, kongresszusok, vitafórumok, szakmai tudományos rendezvények szervezése, időszaki kiadványok, ismeretterjesztő, továbbképző könyvek kiadása. Szakmai minőségbiztosítás továbbfejelsztése. Kapcsolattartás a törvényhozó-, államigazgatási-, felügyeleti-, érdekképviseleti-, szakmai intézményrendszerekkel, civil szervezetekkel, célszerinti nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Apáczai Csere János Alapítvány

(kulturális)

1087 Budapest, Berzsenyi Dániel u.6.
képviselő: Csoma Gyula
Pedagógiai alapítvány. ... >>

Apáczai Sajtóhíd Alapítvány

(kulturális)

1088 Budapest, Krúdy Gy. utca 3. 1. I./12.
képviselő: Pomogáts Béla
Az erdélyi, felvidéki, a vajdasági, valamint a kárpátaljai magyar sajtó támogatása. ... >>

Apáthy Alapítvány a Gyermekek Gyógyításáért

(intézményi,egészségügyi)

1089 Budapest, Üllői út 86. (Főv. Heim Pál G
képviselő: Kutsch Zoltán dr.
Az Apáthy Kórházban folyó gyógyító munka segítése. ... >>

APERTUS Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért

(oktatási)

1088 Budapest, Múzeum utca 17.
képviselő: Szabó Péter
* A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátításának elősegítése a nyitott távoktatási formák szakképzésben történő rendszerszerű alkalmazásának támogatásával. * A határainkon túl élő magyar közösségek szakképzésének és pedagógus továbbképzésének elősegítésével és támogatásával, továbbá a távoktatást lehetővé tevő informatikai rendszerek kialakításával, illetve korszerűsítésével támogatás nyújtása a határon túl élő magyar közösségek tagjai számára. ... >>

Apponyi Albert Külügyi Kör

(oktatási,egyéb)

1085 Budapest, Mária utak 56. IV./1.
képviselő: Dr. Gyalog Cecília Éva
Ifjúság külügyek iránt érdeklődő tagjainak ismeretbővítése, a közéletben jártas, a magyar nemzetről felelősen gondolkozó fiatalok képzése. ... >>

Aquacaritas Egyesület

(szociális)

1089 Budapest, Elnök 1.
képviselő: Dobai Sándor, Varga Imre dr. ... >>

Áramló Fény Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1085 Budapest, József körút 43. I./5/a.
képviselő: Szabóné Bakó Katalin
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Az egyesület célja, hogy koncertek, kiállítások, ismeretterjesztő előadások és alkotó táborok szervezésével elősegítse a gyógyító művészet kialakulását és fejlődését Magyarországon. A különleges képi és zenei hatások elősegítik a test és lélek regenerációját, a belső béke kialakítását, fenntartását és az agresszió mentes kommunikáció megismerését. ... >>

Arany Forint Alapítvány

()

1085 Budapest, Csepreghy 4.
képviselő: Dr. Bíróné Sey Katalin, Nudelman László ... >>

ARANYHÁRMAS Gerincvédelmi Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1087 Budapest, Salgótarjáni út 15.
képviselő: Béres Sándor elnök, dr. Rácz Iván alelnök, dr. Somhegyi Annamária, dr. Tóth János, Gardi Zsuzsanna
Gerincvédelem, aktív és passzív gerincvédelmi program kidolgozásának és bevezetésének támogatása. ... >>

Arányi Lajos Alapítvány a Korszerű Pathológiáért

(egészségügyi)

1085 Budapest, Üllői út 26.
képviselő: Lapis Károly Dr.
Elősegíteni a pathológia korszerű kutatási diagnosztikai tevékenységét, új módszerek bevezetésével, hazai és nemzetközi kollaborációval, tapasztalatcserével. ... >>

Aratás Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház

(egyéb)

1084 Budapest, Mátyás tér 9. 4./4.
képviselő: Botos Géza elnöhelyettes, Suha László elnök ... >>

ARCENU Magyarország, Reform- és Progresszív Cionista Egyesület

(oktatási,kulturális)

1085 Budapest, József utca 43-45. 4./7.
képviselő: Karmó Gábor
Az Izraelhez fűződő zsidó hagyományok fenntartása, a zsidó és izraeli történelem, kultúra megismerése, a héber nyelv közösségen belüli oktatása, kreatív tevékenység folytatása, a magyar és izraeli nép pozitív kapcsolatrendszerének erősítése. ... >>

ARISZAK Képzési Alapitvány

(oktatási)

1087 Budapest, Baross u.124.
képviselő: Vágási József ... >>

Árpád Népe Hagyományőrző, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

1083 Budapest, Tömő u. 28. fszt. 10.
képviselő: Urbán Péter
A magyar történelmi hagyományok, elsősorban a honfoglalás korának és a honfoglalás előtti, magyarok szempontjából jelentős korok hagyományainak őrzése, ápolása, kujtatása. magyar ho foglaló őseink harci tecjhnikaáinak nemzetközi harcművészeti ággá való fejlesztése, mely harcművészet az Árpád Népe nevet kapja. ... >>

ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT SZERETETSZOLGÁLAT Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1089 Budapest, Kálvária utca 21. fszt./2.
képviselő: Tigyi Illésné
Karitatív tevékenység végzése a hátrányos helyzetű, a társadalom perifériájára szorult, megfelelő egzisztenciával nem rendelkező társadalmi rétegek irányában, ilyen személyek elhelyezésének, ellátása biztosításának megszervezésével, intézmény működtetésével. ... >>

Art-Fórum Alapítvány

(kulturális)

1085 Budapest, Üllöi 4.
képviselő: Peti Aranka ... >>

Art-Mozi Egyesület

(érdekképviselet)

1088 Budapest, Rákóczi utca 21.
képviselő: Bakos Istvánné elnök, Bíró Tibor, Demeter István, Hajnal Zoltán ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41