Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonföldvár sport civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Balatonföldvár Technikai és Vízisport Club

(sport,érdekképviselet)

8623 Balatonföldvár, Gábor Á. utca 17.
képviselő: Gyergyói János
Versenyek szervezése. Sportcélú létesítmények létrehozása, ezáltal részvétel egy egészséges, szellemiekben, műszaki, technikai ismeretben gazdag, fizikailag edzett ifjú nemzedék kialakításában, az egészség- és mozgásgazdag életmód, a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtésében. Kikötő üzemltetés (TEÁOR 6313). A vízi sport népszerűsítése, az ifjúság vízi jártasságra való nevelése. A Club mint alapító tag vesz részt a megyei szövetség munkájában. ... >>

Balatonföldvári Asztalitenisz és Teke Egyesület

(sport)

8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi utca 5. I. 3.
képviselő: Csontos József ... >>

Balatonföldvári Gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 2.
képviselő: Lengyel Tibor
a./ A településen élő, bármely területen tehetségesnek bizonyuló gyermekek sorsáért érzett felelősségből adódóan a tehetséges gyermekek továbbtanulásának elősegítése céljából anyagi támogatás nyújtása. b./ Gyermekközösségek, gyermekrendezvények anyagi támogatása. c./ Folyamatosan kísérje figyelemmel a helyi nevelési-oktatási intézmények napi tevékenysége során felszínre kerülő tehetségek továbbfejlődésének útját, elősegítve külön képzésüket, annak finanszírozását biztosítva. d./ A gyermekek továbbtanulásának elősegítése érdekében támogatja előkészítőkön, tanulmányi- és sportversenyeken, művészeti bemutatókon való részvételt. e./ Lehetőséget biztosít hazai és külföldi tanulmányutakra az ismeretanyag bővítése céljából. f./ Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. g./ Diákétkeztetés támogatása. ... >>

"Balatonföldvári Ifjúsági Néptánc Egyesület"

(sport,kulturális)

8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 1.
képviselő: elnök Kovács Zoltánné
Kulturális tevékenység: művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, nemzeti kultúra ápolása. Kutatási tevékenység: a néptánc kultúra anyagi és szellemi értékeinek gyűjtése és megőrzése, továbbadása az újabb generációknak, gyűjtőtevékenység. Szabadidős és hobbitevékenység: a néptánc, néphagyomány és a népi kismesterségek megismertetésével a hasznos szabadidő eltöltés lehetőségének biztosítása. Sporttevékenység: sportélet támogatása, egészséges életmódra nevelés. Nemzetközi tevékenység: az idegenforgalom lehetőségeit kihasználva a néptánc és néphagyomány minél szélesebb körben való terjesztése, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kifejlesztése. ... >>

Balatonföldvári "Korányi Frigyes" Területnélküli Vadásztársaság

(sport)

8623 Balatonföldvár, Zrínyi M.u. 1.
képviselő: Erdélyi László, Pintér József ... >>

Balatonföldvári Sportegyesület

(sport,oktatási)

8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 20.
képviselő: Nieselberger Zoltánné
Az egyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen iránti igény felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület lehetőséget biztosít az egyesületi tagok, bázisszerv dolgozóinak rendszeres testedzésére, sportolására, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói továbbá a lakosság testnevelés és sporttevékenységét. ... >>

Balatonföldvári Yacht Club Vizisport Alapítvány

(sport,kulturális)

8623 Balatonföldvár, Petőfi u.1.sz.
képviselő: Berkes László
A balatoni vitorlázás és sportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése. ... >>

Bálványosi Diana Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8623 Balatonföldvár, Dobó utca 12. II. 6.
képviselő: Törzsök Gyula
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és vadászatra, a fegyver és lőszer tartására valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával a helyi erdő és mezőgazdasági érdekkel összhangban, továbbá a környzet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport - vadászati lehetőséget biztosítson. Célja elérése érdekében szervezi és mozgósítja tagságát. ... >>

"FÖLDVÁRI GYERMEKPARADICSOMÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 13.
képviselő: Horváthné Varga Bernadett
A balatonföldvári óvoda oktatási, gyermekvédelmi és mozgásfejlesztési programjának, eszközrendszerének fejlesztése. Egy úszómedence építése az óvoda udvarán és annak üzemeltetése, hogy a létesítmény folyamatosan segítse az óvodás gyermekek egészséges életre nevelését, az óvoda vízhez szoktatási tervének megvalósítását és az úszásoktatás bevezetését. Az óvodai testedzés és testnevelés kiemelt feladatainak támogatása, az udvari és a tornatermi sportszerek beszerzése. Óvodai nyelvtanítás tárgyi és személyi feltételeinek javítása. ... >>

"Ifjúsági- és Extrém-sport Klub"

(sport)

8623 Balatonföldvár, Gábor Á. utca 1.
képviselő: Szabó Péter ... >>

Közkincs. Összefogás Balatonföldvár Jövőjéért Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8623 Balatonföldvár, Széchenyi utca 2.
képviselő: Berkes László
A közcélok körében a civil érdekek képviselete. Fő célkitűzése, hogy tagjai, valamint a balatonföldvári emberek számára megteremtse a rendszeres és igényes találkozás kereteit, - hagyományok ápolása, - a társasági élet, - a kulturális szórakozás, - az általános emberi, európai értékek ápolása és terjesztése érdekében, továbbá - Balatonföldvár jó hírnevének visszaállítása, annak megismertetése céljából. Az egyesület további célja az egészségmegőrzés, a családsegítés, a kultúra, a természetvédelem, és a környezetvédelem ápolása, a gyermekek és az ifjúság védelme, a gyermek- és ifjúsági érdekképviselet ellátása, a sport és a közrendvédelem elősegítése. ... >>

Spartacus Vitorlás Egylet

(sport,oktatási,kulturális)

8623 Balatonföldvár, Móló
képviselő: Szórádi Róbert
a./ a balatoni vitorlázás és sportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése, b./ tagok részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetőségeinek biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, a minőségi sporteredmények elérése, c./ az ifjúság nevelése és oktatása, d./ a tagok szabadidejének egészséges, hasznos eltöltése, e./ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

"Vizirendészet a Balatonért" Alapítvány

(sport,közbiztonság)

8623 Balatonföldvár, Kikötő Pf.3.
képviselő: Holovits György
a.) A Balaton környzetvédelmének támogatása. b.) A Balaton környéki közrend, közbiztonság védelmének támogatása. c.) A bűnözés elleni harc, valamint a közrend, közbiztonság és közlekedésbiztonság védelmének a támogatása céljából a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság /vagy annak jogutódja/ felszereltségének javítása, a működés felétételeinek a biztosítása. d.) Az önkormányzat közbiztonságot érintő rendelete végrehajtásának segítése. e.) A vészhelyzet, vihar esetén személy-és vagyonmentés, a fürdőzők biztonságos fürdőzésének, sportolásának védelme, a biztonságos vízi sport tevékenység elősegítése. f.) A BVRk a./-c./e./ pontokban meghatározott tevékenysége gyakorlása során megrongálódott eszközei pótlásának elősegítése, biztosítása, ide értve a fentiek szerinti tevékenység során megrongálódott személyes eszközöket is. ... >>

Vízisport és Vitorlás Egyesület Balatonföldvár

(sport)

8623 Balatonföldvár, Berzsenyi utca 47.
képviselő: Holovits Huba ... >>
1. oldal