Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém civil szervezetek


Találatok száma: 731
10. oldal

Sulitúra Alapítvány

(sport,egyéb)

8200 Veszprém, Jutasi út 71/C.
képviselő: Végh Lajos képviselő Zoltán
Az alapítvány célját az alapító a gyermekek sportolási, utatzási és táborozási lehetőségeinek támogatásában, valamint az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosításában határozza meg. ... >>

Szabad-Sajtó Kultúrális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Sigray u. 15.
képviselő: Cseh Zoltán alelnök, Pethő Imre elnök ... >>

Szabadság Lakótelepi Baráti Kör

(kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság ltp. Alsóerdő u. 6.
képviselő: Nagy Zsoltné elnök ... >>

Szabó Zoltán Rehabilitációja Alapítvány

()

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
képviselő: Tóth Mária
Szabó Zoltán, a Lovassy László Gimnáziumsúlyos gerincsérüléssel járó közlekedésibalesetet szenvedett 12.évfolyamos diák-ja rehabilitációjának támogatása, e cél érdekében adományok gyűjtésével hozzájá-rulni azon anyagi eszközök előteremtésé-hez, amelyek a társadalmombiztosítás körén kívül esnek, és amelyeket a csa- nem képes vállalni. ... >>

Szakértők az igazságért Alapitvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Stadion utca 19/B.
képviselő: Latorczai János képviselő
Anyagi támogatás annak érdekében, hogy magasabb szinvonalra lehessen emelni az igazságügyi tevékenységet. Intézményi szinten az igazságügyi tevékenység segítése. Anyagi támogatás nyújtása az igazságügyi szakértők továbbképzésére, belföldi, külföldi szakmai tanulmányutakra, beteg szakértők támogatására. Idegennyelv elsajátitásához. elősegíteni az igazságügy szinvonalának javulását az igazságügyi szakértésen keresztül. ... >>

" Szakmai Kerekasztal Baráti Szövetség" Egyesület közhasznú

(természetvédelem,egészségügyi,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Vilonyai u. 11/A. I/1.
képviselő: Muha-Góts Pál elnök
Veszprém Megyében és Dunántúl térségé- ben felutatni a környezeti ártalmakat előidéző okokat, környezetszennyező- déseket, indokolatlan természetpuszti- tást.Figyelemmel kísérni a terület er- dőségeit, mezőségeit, vizeit, felfedni az illegális szemétlerakó helyeket, a jelenségeket jelezni az illetkes ható- ságok felé. Fekjhívni a közfigyelmet a környezetét kárósítókra, legyen az magánszemély, vagy közület, figyelembe véve a személyiségi jogokat. ... >>

Szegfü Alapitvány Veszprém

(szociális)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
képviselő: Pusztai István, Schwarczinger László
az MSZP azon tagjaninak vagy elhunyt tagjai hozzátartozói közül házastársá- nak és gyermekeinek anyagi támogatása egyéni elbirálás alapján, akik átmenetileg vagy tartósan olyan szociális helyzetbe kerültek, hogy rá- szorulnak az alapitvány támogatása. ... >>

Szelid Gyógymód Egészségünkért Alapitvány közhasznú szervezet

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 77.
képviselő: Huszár Józsefné képviselő
Biztositaniazt, hogy a rákos betegek megkapjanak minden lehetőséget és segitséget ahhoz, hogy csökkenjenek a betegségükből eredő nehézségek. Részesüljenek minden olyan szolgálta- tásban, gyógymódban és kezelésben amelyre lehetőség van. ... >>

Szellemi Regenerációs Társulás

(kulturális)

8200 Veszprém, Jókai M. u. 2/B. I/4.
képviselő: Németh Csaba Miklós ügyvezető ... >>

Szemünk Fénye Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Jutasi u. 9. undefined
képviselő: Takácsné Szemes Margit elnök
Az óvodai nevelés színvonalának fejlesztése és hatékonyabbá tétele érdekében. Az óvodai környezet minőségi fejlesztése és biztonságosabbá tétele Környezetbarát kreativitásfejlesztő óvodai oktatási programok vásárlása és átvétele. ... >>

Szénhidrogénipari Vegyészmérnök-utánpótlásért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10,
képviselő: Grád Ottó képviselő
Az alapítvány elsődleges célja, hogy a Pannon Egyetemen folyó vegyészmérnökképzést, ezen belül kiemelten az ásványolaj- és petrolkémiai technológiai szakirány /piaci és tőzsdei ismeretekkel kiegészített/ oktatását támogassa, ezáltal is elősegítve a kőolaj- és földgáz-előkészítés, -feldolgozás és a petrolkémiai termékgyártás szakember-utánpótlását. ... >>

Szent Imre Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Komakút tér 3.
képviselő: Dr.Tarr György elnök
Kultúrűlis tevékenység /művészeti alkotó munka segítése, tárgyi, szellemi kultúra védelme/ ... >>

Szent Imre Ifjúsági Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, József A. u. 3/B.
képviselő: Zeitler Gabriella
Veszprémi ifjúsági szervezetek, elsősorban cserkész csapatok támogatása. ... >>

Szilágyi Diák Sportegyesület

(sport)

8200 Veszprém, Iskola utca 6.
képviselő: Finta Péter elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Iskola u. 4.
képviselő: Halmay György képviselő
az általános iskola elektronikai felszerelésének bővitése és fejlesztése, az oktatási technikai szinvonalának emelése.
A Szilágyi Erzsébet Általános Iskola /névváltozást követően és jelenleg Szilágyi Erzsébet keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény/ elektronikai felszerelésének bővítése és fejlesztése, az oktatás technikai színvonalának emelése.
-hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók támogatása.
-diákönkormányzat munkájának támogatása,
-táborozások, kirándulások,erdei iskolai programok támogatása,
-teheséges tanulók tmogatása, közhasznú tevékenysége: nevelés, oktatás, képeségfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Szilágyi Táncegyüttes Alapítvány

()

8200 Veszprém, Iskola u. 6.
képviselő: Molnárné Tóth Erzsébet
A táncegyüttes támogatása. ... >>

Szociális Innovációs Társulás

(szociális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 25/A. 4/14.
képviselő: Győri Piroska elnök ... >>

Szolidaritás egyMásért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Kerszt u. 9.
képviselő: Katanics Sándor képviselő
Az emberek közötti szolidaritás erősítése, a demokrácia értékeinek és hagyományainak terjesztése, a szociáldemokrácia eszmeiségének megismertetése, az ezen értékeket képviselő egyesületek, klubok szerveződések támogatása. A Magyar Szocialista Párt Veszprém Megyei Szervezete önhibájukon kivül nehéz helyzetbe került tagjainak és közvetlen hozzátartozóinak egyedi elbírálás alapján történő esetenkénti támogatása. A hátrányos anyagi helyzetű, tehetséges fiatalok felkészítésének, iskolai oktatásának, az idegennyelv elsajátításának, a szakismeretek megszervezésének támogatása, tanfolyamok és más képzési formák megvalósításával a politikai kultúra fejlesztésének elősegítése.
A szociális, munkajogi , társadalombiztositási kérdésekben járatlan személyek tájékoztatásssal való
ellátása. ... >>

Szorgalom és Tehetség Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem út 19. II/3.
képviselő: Dr. Melegh Anna képviselő, Dr. Pogácsás Anett képviselő, Papp Gábor képviselő
Szociálisan rászoruló családok gyermekei továbbtanulásának támogatása, megélhetésüket biztosító szakma megszerzéséhez segítése, idegennyelv-tudásuk feljesztésében való közreműködés. Tehetséges gyermekek, fiatalok nevelésének - oktatásának, képességfejlesztésben való részvételének elősegítése, képességfejlesztési módszerek, rendezvények és programok támogatása. Kultúrális közösségek, csoportok, alkotó-művészek tevékenységének segítése, tudományos és művészeti alkotások létrehozásának támogatása. Határon túli magyarok rászoruló teheséges gyermekei tanulásának, továbbtanulásának, továbbképzésének elősegítése. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének elősegítése, sporttevékenységük támogatása. ... >>

Szponzor Alapitvány Veszprém

(oktatási,kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Budapest u.8.
képviselő: Csontó Zoltán
tudományos kutatások finanszirozása, oktatás támogatása, diákhagyományok ápolása stb. ... >>

T.F. Van Remény Alapítvány a Daganatos Betegekért

(természetvédelem,egészségügyi)

8200 Veszprém, Szikra u. 42/A.
képviselő: Takács Katalin képviselő
Az alapítvány legfőbb feladata, hogy minden daganatos betegséggel küzdő személyt, személyeket, családtagjait, barátait segítse a legfrissebb információk biztosításával és testi-lelki megerősödés biztosításával. Tanácsadás, yógytorna, egészséges étekzésről, természetes gyógymódokrol információ szolgáltatása információs anyag (könyv, videó, DVD, CD) formájában. ... >>

Takácskert Baráti Kör közhasznú szervezet

(környezetvédelmi)

8200 Veszprém, Korona köz 6.
képviselő: Böröcz István elnök ... >>

Támogat-lak Alapítvány

()

8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.
képviselő: Horváth Lívia elnök
A Veszprém Környéki Gyeremekvédelmi Igazgatóság illetékességi körébe tartozó lakásotthonok támogatása, működési feltételeinek javítása, könyvek, folyóiratok , eszközök állományjavítása, korszerűsítése, ehhez minden támogatás megadása. ... >>

Tanárok Európai Egyesülete

(oktatási)

8200 Veszprém, Diófa út 2.
képviselő: Golubeva Irina elnök ... >>

Tánc Mozdulat Nyelv Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Sáfrány u. 9/B.
képviselő: Horváthné Angeli Éva
Gyermekközpontú táncpedagógiai nevelés megvalósitására létrejövő oktatási forma anyagi és erkölcsi segitése. ... >>

Tánckultúráért Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(sport)

8200 Veszprém, Kossuth u. 7/6.
képviselő: Dr. Zsilák Zoltán
GYermekek részére megtartott és tömegsport jellegü rendezvények támogatása, társastáncklub müködési költségeinek finanszirozása, a tánckultúra további elterjedését elösegitö rendezvények, programok kiadványok, Tv-Rádió müsorok ... >>

Táncsics Mihály Középiskolai Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Eötvös K. u 1.
képviselő: Dr. Borsi Lőrinc kuratórium elnöke
Az iskola arra szociálisan rászoruló diákjainak taneszközzel ellátása, a kimagasló eredményt elérő, a tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákok támogatása. Külföldi és belföldi kapcsolatok megteremtése, az utazások támogatása. A sport és a kultúrális tevékenységek támogatása, az iskolai eszközrendszer bővítése. ... >>

Tanki tavi" Sport és Horgász Közhasznú Egyesület

(sport)

8411 Veszprém-Kádárta, Gelemér u. 25.
képviselő: Pap Tamás, Rába Árpád elnök, Sárdi József, Tóti Géza, Varga Sándor ... >>

Tanoda-Tudás-Tanulás Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
képviselő: Rigó Éva
Az Alapitvány célja, hogy működésével hozzájáruljon a L.Ron Hubbard módszer- nek megfelelő oktatási technológiát al- kalmazó speciális oktatási intézmény működési feltétleinek szervezéséhez és bővitéséhez, és ezen keresztül a tanuló ifjúság testi, szellemi és szakmai har- monikus fejlődésének támogatásához. ... >>

Táplálék Érzékenyek Alapítványa Veszprém közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Stadion út 5/A. II/9.
képviselő: Dr. Horváth Ágnes, Dr.M.Tóth Antalné Dr.Réthy Ildikó, Nagy Margit, Szabóné Bozi Anna, Sztojánné Dr. Szentiványi Anikó, Tóth Lászlóné
Alternatív segítő módszerek terjesztése az egészségmegőrzés területén.
Egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás /előadások, folyóirat,kazetta/, Krónikus betegségek testi-, lelki,- és szellemi gondozása. Rehabiliáticós tevékenység.
Pszichés támaszadás. Oktatás, tanfolyamok, előadádok szervezése, Táborok szervezése és támogatása. Diétás étkezetés megismertetése s támogatása. ... >>

Társadalom és Tudomány Oktatási és Fejlesztési Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Petőfi S. út 24.
képviselő: Zsiga Henrik
Felnőttképzési programok indítása, felnőttképzési szervezetek munkájának támogatása, technológiai fejlesztés a felnőttképzés terén, ismeretterjesztés a felnőttképzés piacán, ismeretterjesztő előadások szervezése. ... >>

Távközlési Primer Körzetek Dolgozói Érdekképviselete Veszprém

()

8200 Veszprém, Ranolder tér 3.
képviselő: Vágyi Józsefné sz.Németh Katalin ... >>

Technikai és Tömegsportklubok Veszprém Megyei Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Mártirok utja 11.
képviselő: Szabó Péter elnök, Szajkó István alelnök ... >>

Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

(oktatási)

8200 Veszprém, Budapest u. 11.
képviselő: Kálmán Györgyné titkár, Kercsó Zsuzsanna elnök ... >>

Tellus Kutatási Közhasznú alapítvány

(természetvédelem,szociális)

8200 Veszprém, Klapka Gy. u. 3/A. 4613.
képviselő: Rozgonyi Szabolcs képviselő
A természet védelmében a fenntartható fejlődés feltételeit megteremtő kutatások végzése, ismeretterjesztés, valamint a nők és fiatalok kutatási és fejlesztési projektekbe való bevonásának támogatása, életpálya segítése.
Foglalkozási csoportokat összefogó tevékenység, kutatási tevékenység, környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Templomos Lovagok Magyarországi Rendjének Alapitványa Budapest

(oktatási)

8200 Veszprém, Rózsa u. 19. undefined
képviselő: Sipos Balázs
A régi lovagi erények megőrzése, keresztényi világnézeteken alapuló jótékonysági munka végzése. A keresztes hadjáratok világtörténelmi kegyeletének megőrzése, az ifjúsági munka elsősorban az újjászervezett cserkészet támogatása és történelmi kutatása. Segítségnyújtás a régi és új tradíciók megőrzéséhez, humánus életszemlélet fejlesztéséhez, különösképpen az ifjúságra. ... >>

Terepjáró Sportegyesület

(sport)

8200 Veszprém, Lövőház u. 12.
képviselő: Horváth József elnök ... >>

Theatrum Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 2.
képviselő: Szigethy Gabriella
Veszprémi központú országos szinházi-oktatási centrum létrehozása és működtetése a jövetkező részegységekkel: ifjúsági szinház, nyolc osztályos szini középiskola, szinkronstúdió a hiányszakmákra összpontositó szinházi műhelyház. ... >>

Tikhegyi Baráti Kör Egyesület

()

8412 Gyulafirátót, Hajmáskéri u. 2.
képviselő: Balogh Alajos elnökhelyettes, Sándor József elnök, Timer János elnökhelyettes
Egészségmegőrzés, környezetvédelem ... >>

Tímár László Tanulmányi Emlékverseny Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Gaál Zoltán elnök
A Veszprémi Egyetem évenként megrendezésre kerülö "Timár László" tanulmányi emlékverseny költségeinek, valmaint a versenyen helyezést elért hallgatók dijazásának biztositása. ... >>

TOP GYM Sportegyesület Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Ady E. u. 23.
képviselő: Dr.Németh Attila eln.hely., Kupcsik László elnök ... >>

Torony Kulturális Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Rózsa u. 11.
képviselő: Bereczky Gyula elnök
Kulturális örökség megóvása, ápolása, a kulturális tevékenység támogatása; támogat minden kezdeményezést, amely a fiatalokban egy, a világra nyitott, klasszikus értékekre alapozó külső és belső értékrend kialakítását tűzi ki célul. ... >>

Trampolin Sportegyesület

(sport)

8200 Veszprém, Haszkovó út 19/B. 4/13
képviselő: Kovács Tamás
Sport, a munkaviszonyban a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Trófea 2000 Alapitvány Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 32/A.
képviselő: Vesztergom János
a tömegsport, valamint versenysport támogatása, elsősorban Veszprém megyében, de országos szinten is. Az alapitvány vállalkozási tevékenységet csk közhasznú céljainak megvalósitása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodás során elért eredményt kizárólag az alapitó okiratban és annak módositásaiban meghatározott tevékenységre, illetve alapitványi célokra lehet forditani. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Továbbá nem állít jelöltet sem országgyűlési, sem helyhatósági választáson, valamint a jelöltek állítását anyagilag sem támogatja. ... >>

Trófea Sportegyesület Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Budapest u. 89.
képviselő: Hebling Vilmos ... >>

Tudás a Jövőnkért Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Ady E.u.8.
képviselő: Mészáros László
Az alapítvány legfőbb célja, hogy az általa gyüjtött adományokból, pályázatokból elérhető támogatásokból anyagilag támogassa olyan képzési, átképzési, vagy továbbképzési programoknak a szervezését, megtartását, amelyek korszerű, az átalakuló gazdaság számára jól hasznosítható ismeretekkel rendelkező személyek képzésére irányulnak. Célja továbbá a megváltozott munkaképességűek, a munkanélkülivé válók ismételt munkába állításához szükséges programok, tanfolyamok szervezése, illetve ezek szervezését, végrehajtását végző közhasznú szervezetek támogatása, anyagi eszközökkel. Az alapítvány további célja, hogy az általa gyűjtött, vagy adományként kapott oktatási célú eszközökkel, írásos és multimédiás anyagokkal, számítástechnikai programokkal járuljon hozzá az átképzési, továbbképzési és felnőttképzési programokban részt vevők magas szintű képzéséhez. ... >>
5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41