Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém civil szervezetek


Találatok száma: 731
9. oldal

Pannon Sola Alapitvány közhasznú szervezet Veszprém

(egyéb)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 26.
képviselő: Dr. Kovács Józsefné
a Dunántuli Református Egyházkerület lelkészeinek gépkocsival ellátása. ... >>

Papp Ferenc Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem u. 3.
képviselő: Dr.Simon Orsolya titkár, képviselő
Papp Ferenc tanitásait megőrizve tovább viszi, fejleszti:a magyar társadalomban megfogalmazodó nyelvi problémákra választ kiván keresni és adni. Ezt úgy teszi, hogy fejleszti az alkalmazott nyelvészet egyetemi szintű oktatást /könyvek, jegyzetek írásával, tematikák kidolgozásával/ hazai és nemzetközi szemináriumokat szervez egy-egy megoldott, vagy megoldandó kérdéskörre vonatkozóan. A válaszadásban szem előtt tartjuk a nemzetközi hasznosithatóságot is. ... >>

Parkolókat Üzemeltetők Egyesülete

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 14.
képviselő: Jezsó Béla elnök ... >>

Pászti Rally Team közhasznú szervezet Veszprém

()

8200 Veszprém, Almádi u. 40.
képviselő: Pászti György ... >>

PC CRASH CLUB HUNGARY

(oktatási)

8200 Veszprém, Tiszafa utca 2/E.
képviselő: Rektor Mihály elnök
Oktatás- szakmai képzés, kutatás ... >>

Peca-Kunyhó Horgász Egyesület

(sport,egyéb)

8200 Veszprém, Almádi út 15-17.
képviselő: Horváth Tamás elnök
tagjai horgászérdekeinek képviselete; a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; horgászversenyek rendezése - szabadidős és hobbitevékenység. ... >>

Pedál Kerékpáregyesület Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Fűzfa u. 6.
képviselő: László Tamás elnök, Novák Zoltán ... >>

Peregrinato I.Alapitvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Bartha László elnök
Az egyetemen a képzés folyamatos megujításának, szinvonala emelésének és nemzetközi nyitottságának elősegitése, kapcsolatteremtés kezdeményezésére és megvalósítására képes szakemberek nevelésének előmozdítása. ... >>

Perfect English Egyesület

(oktatási)

8200 Veszprém, Major u. 1/2.
képviselő: Székely Péter elnök
Az angol nyelv tanításának módszertani fejlesztése és a lakosság angol nyelvi kompetenciájának fejlesztése. ... >>

Pergőtűz Egyesület

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Lővey K. út 11.
képviselő: Barnarics Zsófia elnök
Kultúrális, szabadidős és hobbitevékenység, sporttevékenység ... >>

Petőfi Sportegyesület Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Vár u. 19.
képviselő: Dr. Juhász Gergely eln.h., Dr. Varga Erika elnök ... >>

Plaket Veszprém Női Labdarugó Club

()

8200 Veszprém, Munkácsy u. 3/G. 6/18.
képviselő: Molnár Attila ... >>

Pontis Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Móricz Zs. u. 3/A. II/5.
képviselő: Dávid Ákos elnök, Strakné Dr. Werner Ágnes elnökhelyettes
Olyan nemzetközi együttműködés létrehozása, amely a közép- és kelet-európai régió hálózati technológiák oktatásával, kutatásával, illetve innovációjával foglalkozó intézményei számára biztosít magas színvonalú oktatóképzést, valamint az igényeiknek megfelelő online ill. offline szolgáltatásokkal segíti munkájukat. ... >>

Postagalambsport Y1 Egyesület Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Csalogány u. 8.
képviselő: Izer László ... >>

PRÁNA Segítő Egyház

(egyéb)

8200 Veszprém, Sólyi u. 5. III/11.
képviselő: Nagy Lajos Sámuel egyházfő, Szebeni Jánosné sz.: Éder Bernadett titkár
Az egyház alapja az ősi tibeti gyógyító tanítások és az ahhoz szervesen hozzátartozó szeretettel való gondoskodás a rászoruló embertársainkról, melyet az univerzális és földi törvények szabályoznak. Az egyház részletes céljait és feladatait az alapító okirat V/1. pontja szabályozza. ... >>

PRO GEO 62 Alapítvány

(szociális)

8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 33/3.
képviselő: Forgó Béla, Gadzojannisz Panajotisz, Szentai György
A budapesti Geológiai Technikum 1962. évben végzett hallgatóinak támogatása, kapcsolattartás, egymás kölcsönös segí- tése érdekében a rászorultak szociális támogatása. ... >>

Pro Reo egyesület Veszprém

()

8200 Veszprém, Egyetem u. 2.
képviselő: Kátai Ferenc, Komáromy Péter ... >>

Pro Sanitatis - Az élhető egészségügyért Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 4/A. III/15.
képviselő: Dr. Dénes Tamás elnök
Az egészségügyi dolgozók érdekérvényesítésének elősegítése, munkakörülmények javítása, a gyógyító tevékenység társadalmi megbecsülésének helyreállítása, az orvos-beteg viszony javítása, valamint az egészségügyi dolgozók itthon maradásának az elősegítése. Az egészséges életmód minél szélesebb körben baló elterjesztése. ... >>

Pro Scientia Humana Vesprimiensi Veszprémi Humán Tudományokért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. V.Szabó László kuratórium elnöke
A filozófiai szinház és művészetelméleti politikai-tudományi és szociológiai klasszikus hagyományok ápolása: konferenciák szervezése, egyetemi hallgatók és kutatók munkájának segitése.Időszakos kiadványok, publikációk megjelentetése, valamint a PRO Philosophia című szakfolyóirat és a Társadalomtudományi Irások című periodika kiadása. ... >>

Pro Urológia Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Csermák A. u. 8/B.II/1.
képviselő: Dr. Brittig Ferenc képviselő, Dr. Gécs Sándor képviselő
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet Urológiai szak- rendelés működésének korszerűsitése, betegellátás javitása, dolgozók képzésé-nek elősegitése. ... >>

Rákos Betegek és Barátaik Veszprém Megyei Egyesülete

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Kórház utca 1.
képviselő: Ékes Sándorné elnök ... >>

Rákos Betegek és Barátaik Veszprém Megyei Egyesülete Segitő Alapitványa

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Kórház u. 1.
képviselő: Linczmajer József elnök
Tudományos kutatómunka támogatása, pályaművek díjazása, hazai és nemzetközi kapcsolatok elősegítése, egyéb szakemebrek díjazása. ... >>

Rédei Esterházy Alapítvány

()

8200 Veszprém, Vécsey u. 6/B. III/1.
képviselő: Pölöskei József képviselő
A rédei Esterházy Grófság napjainkban fellelhető értékeinek megőrzése, felku- tatása, megóvása; - A rédei Esterházy Grófság rekonstrukciós programjának kidolgozása, megvalósitása, ezáltal nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakció létrehozása, il- leszkedve a térség potenciális, és meg- lévő idegenforgalmi látványosságaihoz, javítva ezzel azok helyzetét. ... >>

Reptum Búvár és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Budapest u. 2.
képviselő: Patyi György elnök
A búvársport népszerűsítése, búvároktatás, rendezvények szervezése, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Repülő Szarvas Diákdport Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Szeglethy u.6.
képviselő: Kész Zoltán elnök ... >>

Rétfalvi-Team Autósportegyesület Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Ady E. u. 52/C. I/3.
képviselő: Bihari Zsolt, Rétfalvi Károlyné, Sipos Jenő ... >>

Ritmus Művészeti Egyesület Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 2/A.
képviselő: Arany Szilvia ... >>

RocknRoll club Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Kossuth u. 21.
képviselő: Kis Dezsőné ... >>

Rotary Club Egyesület

(szociális)

8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán út 11.
képviselő: Dr. Udvarhelyi Miklós alelnök, Dr.Edmund Beltz elnök, Hartmann Péter titkár, Somlai József számvevő
Előmozdítani a civil szerveződést annak érdekében, hogy a különböző foglalkozású tagok rendszeres találkozással megismerjék egymást, mások családtagjait, az életről, világról alkotott nézeteit. ... >>

Rózsás Gyermekkor Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Rózsa utca hrsz. 4292/3.
képviselő: Sándor László képviselő
Az oktató-nevelő munka feltételeinek minőségi fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek korszerű szellemiség és ismeretek birtokában fejezzék be tanulmányaikat az általános iskolában. Anyagi támogatás nyújtása a tanulmányi kirándulásokhoz, nyári táborokhoz és az erdei iskola költségeihez. Támogatni kivánja a tanulók kultúrális rendezvényeken való résztvételét. Segítséget nyújt a tanulmányi versenyeken, illetve sportversenyeken részt vevö tanulók számára. ... >>

Salus Aegroti Suprema Lex Alapitvány Veszprém

(intézményi,egészségügyi)

8200 Veszprém, Marx tér 8.
képviselő: Dr. Insperger Antal
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-rendelőintézetben dolgozó szak- emberek kiemelkedő tudományos tevékenységének gyógyitó munkájának, életművének dijakkal történő elismerése szakmai továbbképzásük, tanulmányuk támogatása. ... >>

Sándor Huszár Lovas Klub

(sport)

8200 Veszprém, József A. u. 49.
képviselő: Dr. Bálint Ferenc ... >>

Sárkányrepülő Klub Veszprém

()

8200 Veszprém, Roboz u. 20.
képviselő: Kehrer Béla ... >>

Séd Party Művészeti Egyesület Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 10.
képviselő: Varga József ... >>

SÉF SZAKISKOLÁÉRT Nyílt Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Szeglethy u. 7.
képviselő: László Károlyné
A SÉF Szakiskola Épületénekés szemléltető eszközeinek felújítása a kor kultúrális és művelődési igényeinek megfelelő színvonalára az alapítvány eszközeivel, kiváló tanulmányi és közösségi eredményeket elérő tanulók támogatása. Kimagasló eredményeket elérő pedagógusok elismerése, pályázatok kiirása, amelyek az oktatás, a kultúra és a sport terén hozzájárulnek a tanuló ifjúság szellemi, fizikai, szociális fejlődéséhez, hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának támogtása közép
és felsőfokúintézményekben. Veszprém területén működő civil, üzleti és önkormányzati szervezetek számára nyűjt információs és képzési szolgáltatásokat annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a társadalomés a gazdaság fejlődéséhez, bárki számára elérhető rendezvéyneket, akciókat szervez annak érdekében, hogy a térség kultúrális és természeti értékeit közvetitse és megóvja, tanácsadással és programokkal segíti az egészséges életmód elterjedését azzal, hogy hozzájárul a humán erőforrások
fejlesztéséhez és a természeti erőforrások fenntarthatóságához. ... >>

Senex Időseket és Fogyatékosokat Támogató Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Füzesi út 13.
képviselő: Csermákné Szabó Ildikó
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Siketek és Nagyothallók Várkapu Közhasznú Sportegyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Budapest u. 16.
képviselő: Schmidt Mónika titkár, Tislér Imre elnök
Egészségügyi, kulturális, sport, érdekvédelem ... >>

Siliga Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Szabadság tér 2.
képviselő: Sánta Károly képviselő
Szociálisan rászoruló tehetséges fiatalok tanulmányai folytatásának támogatása, elsősorban Veszprém városban a zöldterületek növelése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemben való közreműködés és ennek támogatása. ... >>

Sípmesterek Társasága Sportegyesület

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Wartha V. u. 3. undefined
képviselő: Koma László elnök
Veszprém megye labdarúgó játékvezetőinek képzése, továbbképzése. ... >>

Siroki Zoltán Díj Alapítvány

()

8475 Veszprém, Dózsa Gy. u. 38.
képviselő: Dr. Greg Géza
A magyar díszmadártenyésztés fejlesztésének, hazai népszerűsítésének díjazása, jutalmazása. ... >>

Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesület

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Boglárka u. 8/F. undefined
képviselő: Tilinger Ferenc elnök
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

" SPICC" Horgászegyesület

(sport)

8200 Veszprém, Muskátli u. 5/10.
képviselő: Demény Péter elnök ... >>

"Spirit Alapítvány" közhasznú

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Ady u.7/B.fsz.2.
képviselő: Gyurkó Zsolt elnök, Iváyi Attiláné titkár
Egészségmegőrzés, nevelés, oktatás, a társadalom egyes tagjai számára testi, lelki és szellemi egység megteremtése. ... >>

Sporttal az Egészséges Életmódért Alapitvány Veszprém

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Victor u. 28.
képviselő: Szalai Tamás elnök
Az egészséges életmódra nevelés érdeké- ben a Simonyi Zsigmond iskola tanulói és a Kiss Lajos DSE, vagy jogutódja sportolási lehetöségeinek megteremtése,valamint versenyeztetési és nevelési feladatok ellátása. ... >>

Stille Autó Sport Egyesület Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Simon I. u. 5/B.
képviselő: Ortvein Márta, Swiderski György ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41