Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém civil szervezetek


Találatok száma: 731
11. oldal

Tudástőke Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 39/B. 5/21.
képviselő: Fehér Árpád
A közösségi, szervezeti, települési, regionális és társadalmi tőke kutatása és fejlesztése, az emberi közösségekben a komplexen működő anyagi, kulturális és az emberi viszonyokban megnyilvánuló társadalmi tőke működésének és e tőkefajták összefüggéseinek, fejlesztési lehetőségeinek a kutatása, e tevékenységek érdekében főtevékenységként alapkutatások és kutatás-fejlesztési programok támogatása és végzése. ... >>

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém Megyei Vajda Péter Egyesülete

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr.Rédey Ákos elnök, Szász Lőrinc ügyvezető igazgató ... >>

Túra Manó Ifjúsági Alapitvány közhasznú szervezet

(sport,természetvédelem,kulturális)

8200 Veszprém, Wartha V. u. 28/A. I/1.
képviselő: Eszes Adrienn kuratórium elnöke képviselő
Olyan veszprémi ifjúsági szervezetek /elsősorban cserkészcsapatok/ támogatása, melyek feladatuknak tekintik: - az ifjúsági közösségek kialaktását, a közöségi életre nevelés elősegitését; - az ifjúság szabadidő, sport és kultúrális tevékenysége szervezett keretek közötti megvalósitását, ehhez szükséges programokat, rendezvényeket szerveznek; - aktívan közreműködnek az ifjúság egészséges életmódra nevelésében, a környezet és természetbarát magatartás kialakitásában; - vállalják kultúrális hagyományaink ápolását, az ifjúság nemzetközi /kultúrális és sport kapcsolatainak kialakitását és fejlesztését. ... >>

Uj Horizont a Folyóirat és Könyvkiadó Alapitvány közhasznú szervezet Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Rákóczi út 5.
képviselő: Raffai István
Folyóirat szerkesztése és kiadása Veszprém megye és vonzáskörzete változatosan gazdag szellemi hagyományainak ápolásáért, kultúrális örökségének tudatosításáért, különösen új értékekkel való gyarapításáért és népszerűsítéséért. ... >>

Új Út Egyesület

(szociális)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 2.
képviselő: Mile Ferenc
Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

Új Veszprémi Református Templom Alapítvány

()

8200 Veszprém, Kálvin János park 1.
képviselő: Dévényi Ferencné titkár, Závodi Zsuzsanna elnök
A Veszprém Jutasi uti lakótelepen új református templom, parókia és gyülekezeti ház építése. ... >>

Újkor Kultúrális és Ifjúsági Egyesület Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
képviselő: Vereczki Adrienn elnök ... >>

Ukrajnai Rászorultak Egészségügyi Támogatásáért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8200 Veszprém, Kossuth utca 10. 4.emelet 411.
képviselő: Magyar Larisza képviselő
Az alapítvány legfőbb célul a csernobili sérültek-, károsultak egészségügyi rehabilitációját, anyagi, szociális támogatását tűzi ki. ... >>

Universitas Sporttánc Egyesület Veszprém közhasznú szervezet

(sport)

8200 Veszprém, Csutorás u. 11.
képviselő: Magyaróvári Zsuzsanna elnök ... >>

Usui Szellemi Iskola Közösség

(intézményi,oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Stromfeld Aurél u. 9/F. VII/21.
képviselő: Fodor György vezető, Kálazi Ágnes rangidős mester, Pőcz Evelyn hitéleti vezető, Sipos Mária titkár, Torma András gazdasági vezető
Az Univerzális Életenergia (Isten) áldásának közvetítése a Mikao Usui és tanítványai által kidolgozott Usui Reiki Ryoho ceremoniális módszer alapján. Az emberek lelki-szellemi-testi gyógyulása elérésnek segítése. ... >>

Útkereső Alapitvány a Gyermekekért közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Tüzér u. 44.
képviselő: Dr.Zongor Gábor kuratórium elnöke, képviselő, Urbanics Júlia képviselő
a súlyosan fogytékos gyermekek elhelyezése, gondozása, ápolása, speciális foglalkoztátásának megoldása és az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztositása. Fogyatékos gyermekeket gondozó családok segitése, a Veszprém Megyében élő súlyos fogyatékos gyermekek ideiglenes felvételének biztositása, a Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő- és Értelmileg Akadályozott Gyermekek Otthona felszertéségének javitása, az anyaotthonos ellátás szinvonalának javitása, férőhelyeinek bővitése, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek továbbképzésének támogatása, a l8. életévüket betöltött súlyos fogyatékos gondozottak további életének megszervezése. ... >>

VACKOLÓ Közhasznú Állatvédő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8200 Veszprém, Fejesvölgy utca 9.
képviselő: Farkas Zsuzsa
állatvédelem, természetvédelem ... >>

VÁÉV Épitők Sportegyesületének Baráti Köre Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Budapest u. 5.
képviselő: Dr. Megyeri Tamás ... >>

Vagyonőr Alapitvány

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Dózsa György út 34/
képviselő: Angyal István György elnök, Merényi Zoltán képviselő
Tanfolyamok és továbbképzések szervezése a vagyonőri munka helyes végéséről annak érdekében, hogy a vagyonőr a rábízott feladatokon túlmenően saját életét és testi épségét, egészségét hogyan óvaj, védi. A vagyonőri munka végzése közben egészségromlást, maradandó testi fogyatékosságot
okozó balesetet szenvedett vagyonőrök annak családjainak támogatása. A vagyonőri munka végzése közben elhunyt vagyonőr családjának, hozzátartozóinak támogatás. A vagyonvédelem eszközeinek népszerűsítése, az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása,kiállítás szervezések, újságkiadás.
Önhibáján kívül nehéz anyagi helyzetbe került vagyonőröket, családtagjaikat támogatja. ... >>

Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

8200 Veszprém, Kossuth utca 10 I./114
képviselő: Csehné Huszics Márta elnök
Ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. ... >>

Vándorfecske Kultúrális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Endrődi út 67/2. 2/6.
képviselő: Nagy Lászlóné ... >>

Várfok Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Gadár László
Tudományos tevékenység, kutatás; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Kultúrális tevékenység; Kultúrális örökség megóvása; Természetvédelem, állatvédelem; Környezetvédelem; Gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Varga József Dij Alapitvány Veszprém

()

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr.Bartha László képviselő ... >>

Város-Tér Kultúrális Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 8. undefined
képviselő: Németh Károly kuratórium elnöke, képviselője
Tekintettel arra, hogy Veszprém Város kulturális és történelmi hagyományait megörökítő köztéri szobrok,tanulmányok az elmúlt évtizedekben nem, vagy csak korlátozott számban készültek, az alapítvány célja, hogy- lehetőség szerint helyben lakó képzőművészek és írók, történészek bevonásával - ezen hiányt pótolja és olyan köztéri alkotások, színvonalas tanulmányok létrehozását, megalkotását segítse, mely alkotások méltó emléket állítanak a város kiemelkedő személyiségeinek. Az alapítvány kiemelkedő célja olyan képzőművészeti alkotás létrehozása, amely Brusznyai Árpád részére méltó emlékművet, köztéri szobrot állít, ezen cél elérése érdekében, az alapítvány feladata az emlékmű állítás költségeinek finanszírozása.
Az alapítvány további célja szociális tevékenység végzése során családok segítése, időskorúak gondozásának elősegítése. ... >>

VEAB Kultúrális Egyesülete

(kulturális)

8200 Veszprém, Vár u. 37.
képviselő: Bíró Péter elnök ... >>

Védegylet Veszprémért Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Kengyel u. 30/D. undefined
képviselő: Brányi Mária elnök
Kulturális tevékenység, hagyományőrzés ... >>

Verbunk Veszprém Alapitvány közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Szeglethy u. 4.
képviselő: Radics Tibor képviselő
A népzene, a magyar nóta, a cigányzene színpadképének művészi szintű megjelenitése, éltalános értéket teremtő hagyományának megőrzése és képviselete. ... >>

Versünnep Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 13. 2/4.
képviselő: Kolti Helga
Az alapítvány célja, hogy elősegítse, pártfogolja a magyar költészet /klasszikus és kortárs/ alkotásainak népszerűsítését, a nemzet egészséhez való eljutását. Ezt egyedülálló módon - a Magyar Köztársaság határán belül és azon kívül élő - hivatásos színművészek és előadóművészek részsére éves rendszerességgel meghirdetett versmondó verseny megrendezésével teszi. ... >>

Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesülete közhasznú szervezet

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Megyei Kórház
képviselő: Bodó Béláné titkár, Kazinczki Katalin elnökhelyettes, Virág István elnök ... >>

Veszprém 2000 Lions Klub közhasznú szervezet

(egyéb)

8200 Veszprém, József Attila u. 22.
képviselő: Zsiga Henrik ... >>

Veszprém Barabás KC Közhasznú Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
képviselő: Barabás Árpád elnök, Barabásné Adonyi Szilvia alelnök ... >>

Veszprém és Vidéke Galambtenyésztő Egyesület

(érdekképviselet)

8200 Veszprém,
képviselő: Bodó István, Pesztericz Sándor ... >>

Veszprém Fiatal Labdarúgóiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Wartha V. u. 3. undefined
képviselő: Cseresznyés Péter képviselő
Az alapítvány segíteni kíván a fiatal, tehetséges, veszprémi labdarúgókon, hogy sikeresebbé tegye a felkészüléseket, az előrelépésüket a sportpályájukon, és segítse őket az életben is. Segítse továbbá a labdarúgókat az iskolai tanulmányaikban, szakmaszerzésben, és az esetleges sérülés utáni munkahely találásában. Az alapítvány fő célja a hátrányos helyzetű fiatalok sportban tartása és megóvása az élet káros hatásaitól, az egészségre és a a sportszerű magatartásra nevelés nem csak a sportpályán, hanem a hétköznapokban is. ... >>

Veszprém Ifjúsági és Diák Labdarúgásáért Közalapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.
képviselő: Halmay György elnök, képviselő, Juhász László képviselő
Veszprém város labdarugó hagyományainak folytatása, ezáltal a város jó hírnevének ily módon is történő fenntartása és öregbítése érdekében a város diák-, valamint utánpótláskorú csapatait fenntartó egyesületeinek és oktatási intézményeinek támogatása, azok kiválasztási, nevelési, sportképzési, és versenyeztetési feladatainak ellátását elősegítő finanszírozása, a minőségi labdarugósport jövőbeli eredményeinek biztosítása céljából ... >>

Veszprém Jeruzsálemhegyi Baráti Kör

(kulturális)

8200 Veszprém, Malomkő u. 3.
képviselő: Heiter Sándor ... >>

Veszprém Jövőjéért Alapitvány

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Kupa u. 30.
képviselő: Turányik László
Működésével a rendelkezésre álló anyagi eszközök célszerű felhasználásával elő- segiti Veszprémben és a Jeruzsálemhe- gyen élő gyermekek, polgárok művelődé- sét, hagyományörző, szabadidős és sport tevékenységét, a városban és városrész- ben élő gyermekek nevelését, fizikai és szellemi fejlesztését, szociális támoga-tását. ... >>

Veszprém Kézilabda Fan Club

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Aulich L. u. 21/G. fsz. 2.
képviselő: Remport Csaba elnök
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Veszprém Konzervatórium Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Völgyhid tér 2.
képviselő: Hajnóczy Miklósné, Szabóné Becker Hajnalka
a tehetséges tanulók anyagi és erkölcsi támogatása, iskolakezdési támogatás, tanulmányi ösztöndij biztositása, alapvető és mesterhangszerek biztositása zenei versenyek szervezése és dijazása, koncertek szervezése. ... >>

Veszprém Liszt Ferenc Kórus Társaság

(kulturális)

8200 Veszprém, Kossuth u. 21/C. 6/17.
képviselő: Dr.Mátyás István elnök, Kovács Zoltán társelök ... >>

Veszprém Lovas Klub

(sport)

8200 Veszprém, Safari Lovasközpont
képviselő: Csabai Béla ... >>

Veszprém Március 15.u. 1/B-C Társasházért Alapitvány

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Március 15.u. 1/C.
képviselő: Németh Antal
A társasházban a tulajdonostársak közösségi célajit szolgáló /ügyintézés, sportolás,kultúrális tevékenység stb./ közös helyiség kialakitása. A társasház tulajdonosai és környékén lakók számára sportolási lehetőség feltételeinek /helyiség,sporteszközök programok,stb./ megteremtése. A társasház és környezetének /szabadidőpark, játszótér / védelme, őrzése, karbantartása, szépitése, a környék közbiztonsága növelésének aktiv elősegitése. A tartósan rászoruló vagy átmenetileg krízishelyzetbe kerülő tulajdonostársak támogtása. A Március 15. u. 1/B-C társasház esetlegesen szükségessé váló felújításának támogatása. ... >>

Veszprém Megye Fül-Orr-Gégészeti Fejlődéséért Alapitvány közhasznú

(egészségügyi,egyéb)

8200 Veszprém, Sarok utca 1/C.
képviselő: Dr. Gáti István, Dr. Kovács Krisztina
Az alapitvány célul tűzi ki, hogy a lakosság és különösen a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kóház ellátási területéhez és vonzáskörzetéhez tarto- zó lakosok egészséges életmódra való nevelésével megelőzze a betegségek kisalakkulását. Az egészséges életmód széleskörű propagálása, különösen kiemelve a fül-orr-gégészeti betegségek megelőzését. Kiemelten fontosnak tartja a dohányzás és az alkoholizmus elleni küzdelmet, hogy a rákos megbetegedések száma csökkenhessen. ... >>

Veszprém Megye Vadgazdálodásáért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. undefined 32.
képviselő: Kozma Tibor
Veszprém megye vadászati tájegységének, környezetvédelmének és természetvédelmének segítése. ... >>

Veszprém Megyei 56-os Nemzeti Szövetség

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Mártírok útja 11.
képviselő: Springmann Mihály elnök
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolása, eszméinek ébrentartása és továbbvitele a megtorlásban kivégzett, elitélt meghurcolt személyek, vagy azok közeli hozzátartozóinak segítése. ... >>

Veszprém Megyei Agrártudományi Alapitvány

()

8200 Veszprém, Mártírok u. 11.
képviselő: Téli Róbert elnök, képviselő
Veszprém megyében élő, dolgozó agrárszakemberek, agrárgazdaságban működő szakemberek idegennyelv tanulása, nyelvgyakorlása, szakmai, tudományos tevékenységet szolgáló külföldi tanul- mányutak, ösztöndijak, pályázatok finanszirozására hozzák létre az alapitók. ... >>

Veszprém Megyei Állatvorvosi Kamara

()

8200 Veszprém,
képviselő: Dr. Andrónyi Tamás, Dr. szabó Béla ... >>

Veszprém Megyei Amatőr Színjátszók Egyesülete

(kulturális)

8200 Veszprém, Vár u. 17.
képviselő: Németh József elnök ... >>

Veszprém Megyei Autósport Bírók Közhasznú Egyesülete

(sport)

8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 50. undefined
képviselő: Kovács Levente elnök ... >>

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12.
képviselő: Szabó Zoltán titkár
Munkvállalói érdekképviseleti tevékenység. ... >>
6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41