Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tatabánya civil szervezetek


Találatok száma: 408
7. oldal

Tatabánya Közbiztonságáért Közalapítvány (51092/2002)

(közbiztonság)

2800 Tatabánya V., Fő tér 6.
képviselő: Csóka Gábor kuratórium elnöke
A Tatabányai Rendőrkapitányság működési területén a hatékonyabb bűnüldözés személyi- és technikai feltételeinek javítása, védelmi rendszer kiépítése és működtetése, a Városi Rendőrkapitányság Tatabánya közigazgatási területén végzett közterületi tevékenységének támogatása. ... >>

Tatabánya Középfokú Oktatási Intézményeiért Alapítvány (51231/2002)

(oktatási)

2800 Tatabánya V., Fő tér 6.
képviselő: Bálványos István kuratórium elnöke
A középfokú oktatási intézményekben folyó oktató-nevelő munka működési feltételeinek javítása. ... >>

Tatabánya Nebuló Judo Diáksport Egyesület

(sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Skrován I. u. 8.
képviselő: Demeter Béla ügyvezető elnök
Amatőr sporttevékenység, oktatás, képességfejlesztés, egészséges életmódra nevelés, az Alapszabály I. fejezetének 4. pontjában részletezett módon. ... >>

Tatabánya Néphagyományaiért, Népi Kulturájáért Közalapítvány (52060/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Fő tér 6.
képviselő: Eichkern Mátyásné kuratóriumi titkár, Schmidt Magdolna kuratóriumi elnök
Kultúrális örökség megóvása, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek. ... >>

Tatabánya óvárosi "Hálaadás Bányásztemplom (50923/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya I., Május 1. Park
képviselő: Hamar László lelkipásztor
A Tatabánya óvárosi "Hálaadás Bányásztemplom" építés befejezéséhez szükséges anyagi feltételek ... >>

Tatabánya Óvárosi Római Katolikus templom és plébánia (51486/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Május 1. park 5.
képviselő: Turza Károly kuratóriumi elnök
A Tatabánya-Óvárosi Szent István plébánia templom felújításához és korszerűsítéséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Tatabánya Rendőreiért (51783/2002)

(szociális)

2800 Tatabánya, Kós Károly u. 26-28.
képviselő: kuratórium elnök Bereczki Ibolya
Tatabánya Megyei Jogú Város Rendőrkapitánysága állományában dolgozó, nehéz anyagi helyzetben lévő szociálisan rászoruló hivatásos állományú rendőrök és közalkalmazottak megsegítése. ... >>

Tatabánya Sportjáért Alapítvány (51308/2002)

(sport)

2800 Tatabánya II., Kossuth L.u.2.
képviselő: Vadóc László ügyvezető
A tatabányai sportmozgalom, a diáksport és a sportegyesületi utánpótlás támogatása. ... >>

Tatabánya Sportjáért Közalapítvány (52315/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileum park
képviselő: Henyecz László
Sportolók, sportolói közösségek, sportszervezetek, diáksportkörök támogatása, működési feltételeik javítása, sportlétesítmények üzemeltetési támogatása. Sportfórumok, tanácskozások szervezése, kiemelkedő tevékenységet folytató diáksportolók, sportvezetők erkölcsi és anyagi elismerése. ... >>

Tatabánya Úvárosi Baráti Egyesület (51962/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 218. 10/44.
képviselő: Zsiros László
A polgárosodás feltételeinek biztosítása, elősegítése, óvárosi hagyományok felújítása, helytörténeti kutatás és ismeretterjesztés, stb. ... >>

Tatabánya Város az Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány (1078/2003)

(intézményi,egészségügyi)

2800 Tatabánya, Fő tér 6.
képviselő: Dr. Hargitai Ferenc kuratóriumi elnök
Tatabányai Szent Borbála Kórház és intézményei műszerezettségének javítása, a közgyógyellátás feltételeinek és hatékonyságának javítása. Gyógyászati célokat szolgáló eszközök és anyagok beszerzése és az egészségügyi ellátásba juttatása. A gyógyító, betegellátó és prevenciós tevékenység segítése, az infrastruktúra fejlesztése. ... >>

Tatabánya Város Bölcsödéseiért Közalapitvány (52073/2002)

(oktatási,egyéb)

2800 Tatabánya, Fő tér 6.
képviselő: Dr. Rákóczi Ferenc kuratóriumi elnök
A bölcsödei neveléshez szükséges eszközigény biztosítása. A bölcsödei dolgozók szakmai továbbképzésének finanszírozásához való hozzájárulás. A kisdedek harmonikus testi-szellemi fejlődését elősegítő programok támogatása. ... >>

Tatabánya Város Időskorúak Gondozásáért Alapítvány (51358/2002)

(szociális)

2800 Tatabánya, Cseri u. 34.
képviselő: Szabó Endréné kuratóriumi elnök
Tatabánya város rászoruló időskorú lakosságának szociális segítése. ... >>

Tatabánya Város Óvodásaiért Közalapítvány (51341/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Verebély u. 1/a.
képviselő: Igó Zoltánné kuratóriumi tag, Kiss Istvánné kuratóriumi tag, Törökné Szalóki Anikó kuratóriumi elnök
Tatabányán működő óvodák nevelési feladatainak segítése, eszközeinek körszerűsítése és bővítése. ... >>

Tatabánya Város Vegyeskara (52183/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
képviselő: elnök Saltzer Géza
Amatőr énekkarként a zenei feladatok minél magasabb művészi szinvonalon történő interpretálása. Európai kórusirodalom régi és modern alkotásainak bemutatása, magyar zeneszerzők kórusműveinek folyamatos programban való tartása. ... >>

Tatabánya Városi Fúvószenekar (51278/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
képviselő: Kovács Zsófia kuratórium elnöke
A tatabányai gyermek- és ifjúsági fúvószenekar utánpótlásának kialakítása, nevelése. ... >>

Tatabánya Városi Modellező Klub (51688/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Mátyás király u. 10.
képviselő: Szabó Ferenc, Szabó János ... >>

Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség (52136/2002)

(sport,érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileum park
képviselő: Vadóc László
A lakossági testkutúra magasabb szintre történő fejlesztése, ezzel kapcsolatos érdekek érvényesitése. ... >>

Tatabánya Zenei Kultúrájáért Közalapítvány (52323/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Fő tér 34. /Zeneiskola/
képviselő: Ludányi Tamás kuratórium elnöke
Tatabánya Megyei Jogú Város zenei életének, zenekultúrájának fejlesztése, a zenekarok, kórusok, együttesek és szólisták támogatása. Segítségnyújtás a szükséges anyagok és eszközök beszerzéséhez, vásárlásához, javításához. Támogatás szakmai utazások, rendezvények lebonyolításához illetve az azon való részvételhez. ... >>

Tatabányáért Egyesület (1957/2003)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Béla király krt. 57. fsz. 2. 6
képviselő: Kocsis György
A város és környezete biztonságosabbá, lakhatóbbá tétele, intenzívebb, tervszerűbb fejlődés előmozditása. Pozitív befolyást gyakorolni a város és lakói jövőjére. Szakértői hálózat létrehozása és működtetése. A népképviselet közvetlen formáinak és a nyilvánosság szerepének erősítése. A lakosság széleskörű tájákoztatása. ... >>

Tatabányai 4x4 Autósport Egyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Külterület, 0620/14. hrsz.
képviselő: Moczik Csaba elnök
Autósport, versenyzés és versenyeztetés a szabadidősport és a versenysport keretein belül, az Alapszabály II. fejezetének 1-2. pontjában részletezettek szerint ... >>

Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Béla király krt. 57.
képviselő: Bozsik Péter elnök, Darabos Gábor általános elnökhelyettes ... >>

Tatabányai ALPIN Sportklub (50821/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Gál lakótelep 902.
képviselő: Kovács Tamás ... >>

Tatabányai Amazonok Sportegyesülete

(sport,oktatási)

2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 42. fsz. 4.
képviselő: Gíber Mihály
Népszerűsiti a szabadidő sportcélú eltöltését, elősegiti a testneveléssel, sporttal foglalkozó szervezetek együttműködését, szoros kapcsolatot alakit ki az állami, önkormányzati szervekkel, nevelési-oktatási intézményekkel. Részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban. ... >>

Tatabányai Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskoláért (51487/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Botond út 1.
képviselő: Nagy László
Az iskola működési feltételeinek javítása, az üzemeltetéshez és a felújításhoz, karbantartáshoz szükséges költségek fedezetének biztosítása. ... >>

Tatabányai Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Jegenye u. 64.
képviselő: Nagy Csaba ... >>

Tatabányai Bányász Hagyományokért (51470/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 14.
képviselő: Weiszné Csoma Éva kuratóriumi titkár
A tatabányai bányászkodás 100 éve alatt létrehozott szakmai és kultúrális értékek megőrzése, a humán szokások és hagyományok ápolása, életben tartása. ... >>

Tatabányai Bányász Nyugdijas Alapitvány (50934/2002)

(érdekképviselet,szociális)

2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 14.
képviselő: Balogh József kuratóriumi elnök, Palotás Pál kuratóriumi titkár
A Tatabányai Bányák Vállalat Nyugdíjas Szakszervezeti alapszervezeteinek működéséhez és a Tatabányai Bányák Vállalat nyugdíjasainak szociális célú segítségnyújtás. ... >>

Tatabányai Bányász Öregtáncos Együttesért Alapítvány (2142/2004)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 52. V/1.
képviselő: Petőné Novák Tünde kuratórium elnök
A néptánc ápolása, megőrzése. ... >>

Tatabányai Bárdos László Gimnázium és Szakközépiskola "Géniusz" Alapítványa (50925/2002)

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya I., Gál I. ltp. 701.
képviselő: Dr. Sopowné Balogh Elvira, Gubicza Antalné, Reiner Zoltánné tag, Rózsáné Szerdahelyi Erzsébet, Varga Istvánné kuratórium elnöke
A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, a tehetségek gondozása. ... >>

"Tatabányai Birkózó utánpótlás" Alapítvány (50982/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Ságvári u. 9.
képviselő: Sámuel Botond kuratórium elnöke ... >>

Tatabányai Brikettgyár Munkástanácsa (51272/2002)

(érdekképviselet)

2800 Tatabánya, Béke u.9.(Brikettgyár)
képviselő: Király Lászlóné
A dolgozók érdekeinek fokozott védelme. ... >>

Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Paletta lakópark 1. 3/1.
képviselő: Frecska Gábor
A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, a gyorskorcsolya népszerűsítésével az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Tatabányai Egészségvédő Club (51601/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Sárbereki lakótelep 706. II/1.
képviselő: Szakál Lajosné ... >>

Tatabányai Energia Sport Egyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Március 15. u. 11.
képviselő: Csabai Zoltán ... >>

Tatabányai Evangélikus Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2800 Tatabánya, Tátra u. 13.
képviselő: Id. Kónya Lajos kuratóriumi elnök
A magyarországi evangélikus egyház iskoláinak és kollégiumainak a fenntartásához és működéséhez való hozzájárulás. ... >>

Tatabányai Evangéliumi Hit Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2800 Tatabánya, Kinizsi u. 59.
képviselő: Pauer Csaba kuratóriumi elnök
Evangéliumi alapokon álló HIT gyülekezet tatabányai helyi közösségének anyagi és erkölcsi támogatása.
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Tatabányai Fiatalokért Egyesület (52297/2002)

(oktatási,szociális,kulturális)

2800 Tatabánya, Mártírok u. 87. 6/2.
képviselő: Topa Katalin elnök
Közreműködni a helyi ifjúsági oktatásban, elősegíteni a szabadidő hasznos eltöltését. Önhibáján kívül hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. Hagyományőrző gondolkodásmód fejlesztése a fiatalság körében. Elősegíteni a fiatalok környezettudatos gondolkodásának fejlődését. Összefogás a fiatalok társadalmi ismereteinek gyarapításáért. ... >>

Tatabányai Fitt Club Egyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Mártírok út 67. I/3.
képviselő: Pordán Zsigmond ... >>

Tatabányai Gyermekvédő Liga (50886/2002)

(szociális)

2800 Tatabánya V., Kilián körtér 5.
képviselő: Dr.Czifráné dr.Tar Gizella ... >>

Tatabányai Jászai Mari Színház, Népház Művészetpártoló Egyesület (52258/2002)

(intézményi,kulturális)

2800 Tatabánya, Népház u. 5.
képviselő: Harsányi Sulyom László
A Tatabányai Népház kultúrális örökségét ápolva tagjait és az egyes művészeti ágakban jeleskedő amatőr személyeket, együtteseket, zenekarokat, csoportokat támogassa. Rendezvényeket szervezzen. A kultúra eszközeivel és lehetőségeivel a Tatabányai Jászai Mari Színház, Népház, mint bázissintézmény anyagi támogatásával fokozza a település regionális elismertéségét. ... >>

Tatabányai Jószerencsét Horgász Egyesület (50760/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Környei u. 42.
képviselő: Berki Pál Attila ... >>

Tatabányai Judo Club (51186/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 705. 8/34.
képviselő: Kunyik József
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, a sportág népszerűsítése. ... >>

Tatabányai Kalafa Női Labdarúgó Sportegyesület

(sport)

2800 Tatabánya, Kós Károly utca 21. 1./3.
képviselő: Szabó László
A tatabányai és a környékbeli női labdarúgás fejlesztése, női labdarúgás rendezvények, sportesemények színvonalának emelése. A női labdarúgás megismertetése szélesebb közönséggel. ... >>

Tatabányai Kenguruk Kosárlabda Club Közhasznú Egyesület (2681/2004)

(sport)

2800 Tatabánya, Győri út 27.
képviselő: Varga Zoltán
Tagjai szabadidős és versenyszerű sportolásának irányítása, számukra rendszeres edzés és versenyzés biztosítása, valamint az utánpótlás nevelése elsősorban kosárlabda sportágban. Ennek érdekében újons, serdülő és ifjúsági csoportokat hoz létre. ... >>

Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub (51237/2002)

(sport)

2800 Tatabánya, Farkastó u. 48.
képviselő: Rónai Ferenc
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése. ... >>

Tatabányai Kiáltószó Keresztény Egyesület (52142/2002)

(egyéb)

2800 Tatabánya, Csokonai M. út 6/A.
képviselő: Füstös János
A biblia által bemutatott keresztény életmodell, mint életcél és gyakorlati életforma megvalósitása az Egyesületen belüli és a környezetünkben élő más emberekkel kialakult kapcsolatokban egyaránt. ... >>

Tatabányai Klímakör Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

2800 Tatabánya, Jegenye u. 82.
képviselő: Boda Andrásné elnök, Dr. Botos Barbara egyesületi titkár, Király Dóra egyesületi főtitkár
A Tatabányai Közgyűlés 347/2007. (XII.13.) Kgy. határozatával elfogadott települési klíma stratégia szakmailag megalapozott ajánlásainak elősegítése a lakosság körében. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41