Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd civil szervezetek


Találatok száma: 468
10. oldal

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Hunyadi utca 4.
képviselő: Kovács Lászlóné
Az egyesület működési területén élő, látássértült személyek érdekeinek védelme és képviselete, életviteli nehézségeikkel és problémáikkal kapcsolatos ügyintézés felvállalása. ... >>

VALIDITÁS ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 7-9.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Zoltán
Szociális tevékenység (családgondozás, nevelés oktatás, képességfejlesztés). ... >>

"Védnök" Karitatív és Kulturális Alapítvány

(szociális,kulturális)

7100 Szekszárd, Tartsay utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Kófiás László
Szekszárdon és vonzáskörzetéhez tartozó településeken nehézkörülmények között élő emberek helyzetének javítása, támogatása.
A gyermekek napközbeni ellátása érdekében családi napközi, házi geyermekfelügyelet, fejlesztő játszóház létrehozásának szervezése, működtetése. ... >>

Védőnők a Gyermekekért Egyesület

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5.
képviselő: elnök Marsainé Baka Éva
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, családsegítés, szociális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, ismeretterjesztés. ... >>

"Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért" Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Zrínyi utca 3.
képviselő: elnök Keszthelyi Szabolcs
Szekszárd melegkonyhás vendéglátó egységének összefogása és a magas színvonalú vendéglátás feltételeinek megteremtése és elősegítése. A gasztronómia kultúra helyi sajátosságainak megőrzése, illetve hagyományok megteremtése. Rendezvények szervezése, illetve rendezvényeken az egyesület képviselete a tagok által. Szekszárd város és környéke meleg konyháinak egységes arculatának kialakítása. A kiemelkedő minőségű tájjellegű melegkonyhás étkezése kultúra megteremtése, pályázatokon való részvétellel. ... >>

VERITAS Alapítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Sport utca 1.
képviselő: elnök Szabó István
-hiteles és korszerű tájékoztatás biztosítása, közérdeklődésre számottartó információ közlése, -tiszta közbeszéd megtermetése, nemezeti és kultúrális értékeink védelme, valamint azoknak a nyilvánossággal való folyamatos megismertetése, - az idegenforgalom szempontjából is értékes hagyományaink ápolásával és bemutatásával a Magyaroszgáról kialakított kép arculatának kialakításához és a nemzeti öntudat megerősítéséhez kíván hozzájárulni, Különös tekintettel a Dunántúl déli régiójára. ... >>

VIS MAIOR Sport Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 21.
képviselő: Dr. Farkas László, Dr. Pesthy Endre, Dr. Sárech Róbert ... >>

VIZ~P~ART Közalapítvány

(egyéb)

7100 Szekszárd, Babits Mihály utca 15.
képviselő: kuratórium elnöke Fusz György
A vizuális nevelés támogatása, a vizuális kultura terjeszése ... >>

Völgység Néptánc Egyesület Bonyhád

(oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Gróf Pál utca 12. IV./8.
képviselő: Steiner Józsefné elnök
A néptánckultúra iránt érdeklődő gyerekek, felnőttek összefogása, érdekeik érvényesítése a haza és a város kulturális életében; a néptánckultúra értékeinek megismertetése, a néphagyományok megőrzése, ápolása, közkinccsé tétele, színpadra vitelének segítése, a néptánckultúra valamennyi ágával foglalkozó magyar és más nemzetiségű csoportok közötti kapcsolatok kiépítése, tapasztalatcserék, találkozók, fesztiválok, táborok szervezése, rendezése; a néptánckultúra iránt érdeklődő gyerekek és felnőttek sokoldalú képzése, fejlesztése a táncokatatás eszközeivel. ... >>

WISE Tagok Üzleti Klubja Szekszárd Egyesület

(egyéb)

7100 Szekszárd, Soós S. utca 19.
képviselő: elnök Csuka József
A gazdasági élet helyi szepelőinek összefogásával elérni a környezet javítását, a gazdasági élet fellendítését és ezen keresztül megvalósítani, hogy Magyarország stabíl biztonságos és bűnözés mentes legyen. ... >>

WTP-CART MOTORSPORT EGYESÜLET

(sport)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 31.
képviselő: elnök Ficza Ferenc
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, versenyek rendezése, tagjainak nevezése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. ... >>

Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 71. 2/7.
képviselő: elnök Kizakisz Georgiosz ... >>

Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Dél-dunántúli Regionális Közhasznú Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.
képviselő: alelnök Deichler András, Kokas Ferenc alelnök, Pecze István elnök
Szervezi és összefogja azokat az iskolákat, amelyek a régió területén a zeneoktatás, művészeti oktatás folyamatos javítása érdekében kívánnak tevékenykedni. Célja, hogy segítse az esztétikai nevelés, művészoktatás helyi, regionális, országos intézménystruktúrájának működését, feladat ellátását. Szakmai együttműködést alakít ki a zene- és művészoktatási intézmények között. Fesztiválokat, tanulmányi versenyeket, pedagógiai tanácskozásokat, továbbképzéseket, kurzusokat szervez. Új művészeti nevelési programok, hangszeres iskolák, tankönyvek kiadását kezdeményezi, Kiemelt figyelmet fordít a határon túl élő magyar kisebbség kulturális és művészeti hagyományai megőrzésére. Szakmailag támogatja a régió települési önkormányzatai intézményi fenntartói munkájukban tanügyi igazgatás és művészetoktatás területén. A tagiskolákról Web-lapot készít, kapcsolatot épít az Európai Únió tagállamaiban az egyesülettel hasonló célok érdekében működő szervezetekkel. ... >>

Zenetanárok Országos Zongoraversenye közhasznú jogállású Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.
képviselő: Pecze István
Liszt Ferenc és Szekszárd kapcsolatának jegyében az Ország zeneiskoláiban zongorát tanító tanárok előadóművészi munkájánk fóruma teremtése. ... >>

"Zongoráért" Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Wesselényi u. 9. IV/14.
képviselő: Dobai Tamásné
A Szekszárdi Zeneiskola zongora tanszékének támogatása. ... >>

ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Bartók B. u. 7.
képviselő: Baka György
A magyar társadalom, azon belül is elsődlegesen a Tolna megyei lakosság, önkormányzatok és vállalkzások környezettudatos magatartásának kialakítása és javítása az alapító okiratban megjelölt területeken. ... >>
5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41