Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szekszárd civil szervezetek


Találatok száma: 468
8. oldal

Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. VKDSZ Munkahelyi Szakszervezete Szekszárd

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Mátyás király utca 68-70.
képviselő: elnök Balázs Sándor, titkár Hetesi József ... >>

Szekszárdi Vizitársulat Sportegyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Bogyiszlói u. 1.
képviselő: elnök Kalocsai Endre, elnökhelyettes Keresztes István ... >>

Szekszári "Babits" Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Kadarka u. 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Pappné Kutas Annamária
Korszerű oktatási feltételek megteremtésének támogatása, különösen az informatika, a számítástechnika, az idegennyelvi oktatás területén. ... >>

Szekszári Ifjú Németek Egyesülete

(kulturális)

7100 Szekszárd, Alkotmány u. 6. III/7.
képviselő: Kimmel Kornélia Edina ... >>

Szenior Atlétikai Club

(sport)

7100 Szekszárd, Zrínyi u. 12.
képviselő: Amrein Károly, Török Sándorné ... >>

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

(egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 9.
képviselő: Dr.B.Tóth Mihályné Dr.Pasztarak Erzsébet
a rászoruló emberek segítése ... >>

Szent Flórián Alapítvány a Bajbajutott Tűzoltók Megsegítésére

(tűzoltó,egyéb)

7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.
képviselő: Tóth Ferenc
tűzoltók megsegítése ... >>

SZIVÁRVÁNY Ifjúsági Szagbadidős Társaság

(egyéb)

Szekszárd, Palánki u. 4.
képviselő: Horváth Szabó Ferenc ... >>

"Szókincskereső" Alapítvány

(egyéb)

7100 Szekszárd, Wesselényi u. 16.
képviselő: Rajkóné Kiss Ágnes
Beszédfogyatékos gyermekek fejlődsée biztosítása, felkutatása, modellkísérletek. ... >>

Táborozó Természetbarátok Egyesülete Közhasznú Szervezet

(természetvédelem,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Mikes u. 24. Pf. 502.
képviselő: elnök Orbán Mihály
Tolna Megye területén szabadidejüket campingezés formájában eltölteni kívánó személyek, családok szervezett programjának összehangolása. Önálló camping programok szervezése, előadások szervezése. A tagok szabadidős tevékenységének szervezése. Ifjúsági tagozat létrehozása. ... >>

Takarékszövetkezetek Tolna Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Arany J. utca 23-25.
képviselő: elnök Jákli János ... >>

TanÖsvény Természetjárásért Egyesület

(sport,természetvédelem)

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
képviselő: elnök Berlinger Anita
Szabadidősport, a természetjárás népszerűsítése és fejlesztése. ... >>

TAO Egészséges Életmód Egyesület

(sport)

7100 Szekszárd, Tartsay ltp. 35.
képviselő: Amren Tatevoszjan ... >>

"Társadalmi Párbeszéd" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Ybl M.u.3.
képviselő: Posta Péter
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés, oktatás, kulturláis tevékenység, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

"Tehetségekért" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Kecskés F. utca 60
képviselő: elnök Dr. Ganczer Tamás
A kiemelkedő tanulmányi, kulturális és sportmunkát végző tanulók elismerése, az oktatási, működési feltételek emelése. ... >>

"Tehetséges Ifjúságért" Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Garay tér 9.
képviselő: elnök Szilvácsku István
Az ifjúság megfelelő tehetséggondozásával segítse elő nemzetünk súlyos társadalmi gondjainak orvoslását és jövőbeni felvirágoztatását, az ifjúság nevelésével kialakítsa egy európai szmléletű kreatív gondolkodású vallásos erkölcs alapján álló embertípust, amelyik képes az országot körülvevő népekkel való kommunikálásra és gondokodását az egységes Európa megteremtésének eszméi hatják át, célja az egyházak által támogatott magániskola szervezése, működtetése. ... >>

"Tehetséges Ifjúságért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Garay tér 9.
képviselő: elnök Dr. Nemes Árpád Zsoltné
Az ifjúság tehetség-gondozása a Pázmány téren lévő tehetséggondozó iskolának nyújtott anyagi támogatás által.
Anyagi támogatást kíván nyújtani olyan szevezeteknek, intézményeknek, illetve iskoláknak, melyek célja, hogy az ifjúság nevelésével kialakítsa az európai szemléletű kreatív gondolkodású, vallásos erkölcs alapján álló embertípust, amelyik a bennünket körülvevő népekkel képes kommunikálni, és gondolkodását az egységes európa megteremtésének eszméi hatják át. Anyagii támogatást kíván nyújtani a Szekszárdon működő Kolping Katolikus Szakképző Iskolának, Szent József Iskolaközpontnak és a Szent Rita Katolikus Óvodának. ... >>

TENGO Sport Egyesület

(sport,oktatási)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 25.
képviselő: elnök Földesi József
Labdarúgó és szabadidő sport fejlesztése, a város történelmi sporthegyományainak ápolása, sport tehetségek felkutatása, versenyeztetése, szabadidő sport szervezése. ... >>

Természet Jogaiért Alalpítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 11. IV/2.
képviselő: kuratóriumi elnök Somogyvári Orsolya
Magyarország, elsősorban a Dél-dunántúl terméeszti értékeinek védelme, feltárása, megismertetése és az egészséges emberi környezet megóvása.
A természet érdekeinek képviselete minden lehetséges fórumon. ... >>

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Tanya utca 4.
képviselő: főtitkár Szima Judit
A dolgozók érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Thész László Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.
képviselő: Pecze István
A megye zeneiskoláiban tanuló tehetséges gyerekek segítése, illetve a zenei pályát választók továbbtanulását ösztöndíjjal segíteni. ... >>

Tm. Roma Kisebbségi Önkormányzeti Képviselők Egyesülete

(egyéb)

7100 Szekszárd, Kemény S. u. 22.
képviselő: Balogh József, Baloghné Ignácz Mária, Bihari László ... >>

Tolna Megye Közlekedés Biztonságáért

(egyéb)

7100 Szekszárd, Mátyás király utca 46.
képviselő: kuratóriumi elnök Illés László
Közúti közlekedés biztonságának javítása. ... >>

Tolna Megye Német Páholya Alapítvány

(intézményi,kulturális)

7100 Szekszárd, Garay tér 4.
képviselő: Hilmann Józsefné
a Szekszárdi Német Színház támogatása ... >>

Tolna megye szakellátásában élő gyermekeiért, fiataljaiért közhasznú alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7100 Szekszárd, Szentmiklósi utca 5.
képviselő: elnök Jóföldi Gabriella
A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság gyermek- és lakásotthonaiban, nevelőszülői hálozatában, külső férőhelyein nevelkedők érdekében ellátja a kulturális szabadidős és sporttevékenységet, segíti az ott élők tanulmányait, gondozza a tehetségeket és azokat fejleszti, elősegíti a hátrányos helyeztű csoportok képességfejlesztését, felzárkóztatását, esélyegyenlőségét, a gyermekek egészségmegőrzése, betegségének megelőzése érdekében tevékenységet fejt ki és részt vesz az egészségügyi rehabilitációs tevékenységben is; az itt nagykorúvá vált fiatalok önálló életkezdésének társadalmi beilleszkedését elősegíti, segíti az igazgatóság szakmai egységeiben folyó szakmai munkát és annak tárgyi feltételeit javítja, elősegíti és toborozza az önkéntes segtíőket. ... >>

"Tolna Megye Temetőiért" Alapítvány

(kulturális)

7100 Szekszárd, Alkony u. 1.
képviselő: elnök Szabó Imre
történeti kertek, parkok, temetők síremlékek, műemlékek megóvása, emlékcsoportok emgóvása, felújítása, ilyen munkálatokhz anyagi támogatása ... >>

Tolna Megyei 1O4 MentőalapÍtvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Mikes u. 28.
képviselő: Lérántné Dr. Kovács Éva, Vlaskality László
Tolna Megyei mentőellátásának fejlesztése. ... >>

Tolna Megyei Agrárkamara

(egyéb)

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
képviselő: elnök Dr. Szászi Ferencné ... >>

Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7100 Szekszárd, Kilátó u. 31.
képviselő: Fiáth Szilvia
-a Szekszárdi Állatotthon fenntartása, üzemeltetése -közreműködés az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásában -közreműködés az országos környezetvédelmi feladatok végrehajtásában -az állattartási kultúra fejlesztése, ... >>

Tolna Megyei Állatorvosi Kamara

(érdekképviselet)

Szekszárd, Tormay u.18.
képviselő: Dr. Tóth Lajos ... >>

Tolna Megyei Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Dr. Bogár György
a Szekszárdi Kórház Aneszt. és Intenzív Terápiás Osztály ... >>

Tolna Megyei Bajtársi Egyesület "Zrínyi Miklós" Honvéd Nyugdíjas Klub

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 29-33.
képviselő: Durgonics János
Támogatja a honvédelem ügyét, a klub tagjai érdekvédelmét. ... >>

Tolna Megyei Baleseti Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. utca 5-7.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Fischer Sándor
A betegellátás szinvonalának emelése, csipő- és trédprotézisek beültetésének támogatása, és ezekhez kapcsolódó tudományos kutatás, konferenciák szervezése. ... >>

Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 4
képviselő: titkár Kátai Balázs
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek - munkavégzésük jellegéhez igazodó - hatékony védelme, érvényesítése, és képviselete a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen:

- a tagok szociális - és létbiztonságát, szolgálati - munka- és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz,

- előmozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését,

- előmozdítja tagjai biztonságának és egészségének megóvását,

- előmozdítja, - szükség esetén biztosítja - tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését,

- tagjai körében önsegélyezést végez. ... >>

Tolna Megyei Diabeteses Fiatalok és Gyermekek Egyesülete

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Szentpáli u. 2.
képviselő: Bánlakiné Szabó Zsuzsanna ... >>

Tolna Megyei Diáksport Tanács

(sport)

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
képviselő: elnök Kozmann György, titkár Földesi Gyula ... >>

Tolna Megyei Egészségügyi Alapellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Halász Nóra
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés. ... >>

Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

7100 Szekszárd, Béla tér 1.
képviselő: elnök Kaczián János
Egyénileg, vagy csoportosan szolgálni a lakóhely és a munkahely, a szülőföld történelmének, kultúrájának megismerését és tiszteletét. Az egyesület vállalja nemzeti tudat és a hagyományok ápolását, a kultúrális, természeti és települési értékek megőrzését és gazdagítását, ezen belül az etnikai csoportok és nemzeti kisebbségek sajátos értékeinek fennmaradását. ... >>

Tolna Megyei Emberek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Klapka Gy. u. 33.
képviselő: Biczó Ernő, Stocker Antal, Szabó Loránd, Szőke István ... >>

Tolna Megyei Falusi Turizmus Egyesület

(kulturális)

7100 Szekszárd, Bajcsy-Zs. u. 7.
képviselő: Dr. Péter Jánosné, Huszárné Lukács Rozália ... >>

Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. utca 1.
képviselő: elnök János Anna
A diabetes késői szövődményei kialakulásának megakadályozása, illetve késleltetése, helyes életmódbeli-, étrendi iránymutatással. ... >>

Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Keselyűsi utca 3.
képviselő: Illés Tamás Imre
Fogyatékos emberek sportjában folyó tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése, valamint a tagok érdekeinek képviselete. ... >>

Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 6.
képviselő: kuratórium alelnöke Zsók Imre, kuratórium elnöke Gerzsei Péter
Tolna Megyében élő ifjúsági korosztályok érdekvédelme, a szabadidő eltöltésének jobb megteremtése, ösztönzés a kedvezményes ifjúsági turizmushoz, nemzetközi szakmai-üdülési cserekapcsolatok elősegítése. ... >>

Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Wossinszky M. ltp. 36.
képviselő: Szalai Edit
A colitis ulcerosaban és crohn betegségben szenvedő betegek helyzetének és életminőségének javítása. - A betegek érdekképviselete. - A gyulladásos bélbetegek képviselete a hasonló céllel működő nemzetközi és hazai szervezetekben. - Segítségnyújtás a colitis ulcerosa és crohn betegség diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos kutatáshoz. - Összejövetelek, orvosi előadások, konzltációk szervezésével életviteli tanácsok adása, betegek közötti tapasztalatcsere biztosítása, betegeket érdeklő témák megbeszélése. - A gyulladásos bélbetegségben szenvedők pszichés problémái legyőzésének segítése. - Kapcsolatteremtés, illetve csatlakozás a colitis ulcerosás és crohn betegek Egyesületeinek Európai Szövetségével /EFCCA/. - Jogi segítségnyújtás a betegek problémáinak megoldásához leszázalékolás, küzgyógyellátási, biztosítási, munkaviszonnyal stb. összefüggő kérdésekben. Az alapító okirat kelte: 2003. 06.17., 2003.08.19. - A colitis ulcerosaban és crohn betegségben szenvedő betegek helyzetének és életminőségének javítása. - A betegek érdekképviselete. - A gyulladásos bélbetegek képviselete a hasonló céllel működő nemzetközi és hazai szervezetekben. - Segítségnyújtás a colitis ulcerosa és crohn betegség diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos kutatáshoz. - Összejövetelek, orvosi előadások, konzltációk szervezésével életviteli tanácsok adása, betegek közötti tapasztalatcsere biztosítása, betegeket érdeklő témák megbeszélése. - A gyulladásos bélbetegségben szenvedők pszichés problémái legyőzésének segítése. - Kapcsolatteremtés, illetve csatlakozás a colitis ulcerosás és crohn betegek Egyesületeinek Európai Szövetségével /EFCCA/. - Jogi segítségnyújtás a betegek problémáinak megoldásához leszázalékolás, közgyógyellátási, biztosítási, munkaviszonnyal stb. összefüggő kérdésekben. Az alapító okirat kelte: 2003. 06.17., 2003.08.19. ... >>

Tolna Megyei Harcművészeti Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.
képviselő: elnök Balogh László
Az egyesület Tolna megyében szervezi, irányítja és ellenőrzi a harci művészetek területén folyó tevékenysége, közreműködik a jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok elltásában, képviseli tagjai érdekét, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében és ellátja az alapszabályában foglalt egyéb egyesületi célokat (nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; sporttevékenység). ... >>

Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 46.
képviselő: Dr. Vass Gábor, Gecse Lajos László ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41