Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Székesfehérvár civil szervezetek


Találatok száma: 802
8. oldal

"Ha Selmec hív..." - Alba Regia

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
képviselő: Novák Sándor kuratórium elnöke
Támogatja az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar hallgatóinak hagyományőrző és kulturális ... >>

Hagyományos Piacokért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Béla u. 56/A.
képviselő: Bors Lászlóné
A piaci kereteken belüli árusítás hagyományainak megőrzéséért tenni akaró lakosság, az eladók és vásárlók képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. ... >>

Halmozottan Sérültek Fejér Megyei Szülőszövetsége

(érdekképviselet,szociális)

8000 Székesfehérvár, Új Váralja sor 2.
képviselő: Kántor Istvánné
Halmozottan sérült /fogyatékos/ személyek egyenjogú és a lehető legteljesebb körű társadalmi beilleszkedésének, szociális biztonságának, rehabilitációjának, emberi és állampolgári jogai érvényesülésének elősegítése, érdekeik képviselete, érvényesítése, védelme, nappali ellátásának biztosítása. ... >>

Hangosztás Ifjúsági és Kulturális Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 11. 2/11.
képviselő: Benke Gábor alelnök, Sikorszki Gábor elnök
2002.05.16-án elfogadott alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

"HANGVERSENYZONGORA A ZONGORÁZÓ GYERMEKEKÉRT"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
képviselő: Jakubek Ágnes kuratóriumi elnök
A Zeneiskola zenei életének mind színvonalasabbá tétele érdekében gondoskodik megfelelő minőségű hangversenyzongora beszerzéséről. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"HAPPY-Suli" az iskolás gyermekek vízfogyasztásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Ányos P. út 3.
képviselő: Rajki János kuratóriumi elnök
Az iskolás gyermekek megszokják a helyes életrendet, étrendet, hiszen az elhízás napjainkban népbetegségnek tekinthető, és egyre jobban terjed a gyermekek között is. Az iskolákban biztosítani az ingyenes ásvány-, és ivóvíz elérhetőségét a gyermekek számára. ... >>

"Harmat" Alkoholizmus Elleni Klub

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Ligetsor 8.
képviselő: Gimesi József elnök ... >>

HÁROM LÁNG Közhasznú Alapítvány a testi, lelki egészségért és teljességért

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Herman Ottó utca 28.
képviselő: Móricz Edit kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon az egyén, a család, a magyarság erkölcsi, anyagi és szellemi jólétének emeléséhez, szellemi tudatosságának fejlődéséhez, az országban működő alkotó tevékenységek fejlődéséhez, a Földgolyó egészének szebb jövőjéhez, tiszta, igaz emberi világhoz, a teljességhez. Célja továbbá, hogy elősegítse a magyar nemzet összetartását, ősi szellemiségének megerősítését ? spirituális úton is ? segítse az egyént céljainak, küldetésének felismerésében, továbbá azok megvalósításához támogatást nyújtson. ... >>

"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.
képviselő: Katczer László elnök
Tűzvédelmi propaganda és felvilágosító tevékenység összehangolása és megelőzés elősegítése. ... >>

Helyi Rádiók Országos Egyesülete

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Donát utca 92.
képviselő: Radetzky András elnök ... >>

Hermann László Vonószenekari Egyesület

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
képviselő: Major István elnök,
A vonószene művészet stílusos megszólaltatásával részt vesz Székesfehérvár kulturális életében, képviseli és támogatja a kultúránkat, városunkat az országban és külföldön egyaránt. Célja továbbá a vonószenei kultúra, illetve általában a zene népszerűsítése, valamint az ifjúság zenei nevelése. ... >>

Hermész Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.
képviselő: Kajdi Béla kur. elnökhelyettese
Az alapítók az alapítványt a Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola mindenkori tanulóinak, a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmában folytatott tanulmányai támogatása céljából hozzák létre. ... >>

Hét Forrás Holisztikus Egyesület

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Budai út 22. fsz/2.
képviselő: Palkovicsné Szécsényi Julianna elnök
Az egészséges életmódra nevelés gyermekkortól az idős korig. ... >>

"Hétvezér Alapítvány"

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér
képviselő: Varga Zsuzsanna
Magyar nyelv ápolásának elősegítése. ... >>

Hevület Amatőr Jégkorong Sport Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 12.
képviselő: Jirka László elnök ... >>

Hit, Remény, Szeretet Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
képviselő: Dr. Horváth Zoltán kuratóriumi elnök
A Szentírás tanításait, erkölcsi és lelkigondozói útmutatásait a társadalomban, különösen az ifjúság körében hatékonyan megjelentése; az egyházközség által fenntartott intézmények működését támogassa. A gyülekezetben folyó diakóniai, azaz a keresztyén szeretet-alapú, minden embertársra vonatkoztatott szociális munkát felkarolja, a családsegítés és gondozás eredményesebb végzését elősegítse, az időskorúak, lelkészözvegyek gondozását megszervezze és támogassa. A keresztyény szolidaritás gyakorlásával a gyülekezetben és a társadalomban hátrányos helyzetű csoportok és rétegek társadalmi esélyegyenlőségét munkája szociális tevékenysége által. Presbiterek és a presbiter utánpótlás, egyházi munkások, önkéntes segítők hitének elmélyítését munkálja, képzésüket, képességeik fejlesztését előmozdítsa. Bibliai és történelmi, illetve egyháztörténeti ismereteket oktasson, különös tekintettel református egyházi személyek számára. A határon túli magyarsággal a hitbeli testvériséget ápolja, a társadalmi szolidaritást megjelenítse, kulturális örökségeik megóvását segítse, találkozókat, konferenciákat, képzési és pihenési alkalmak szervezzen határon túliak számára. ... >>

"Hiúz" Bérkilövő Vadásztársaság

()

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 52.
képviselő: Tóth István elnök ... >>

HONTI JÁNOS Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 105.
képviselő: Eszéki Ágnes kuratórium elnöke
A Váci Mihály Szakközépiskola legeredményesebb tanulóinak készpénzben történő díjazása évente egy alkalommal a tanév végén, ballagáskor, vagy a tanévzáró ünnepély keretein belül. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Honvéd Szondi György Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

8003 Székesfehérvár, Malom u. 2.
képviselő: Szentes László elnök
A sport népszerűsítése, fejlesztése, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rendszeres sportolás, testedzés útján történő elősegítése; az egyesület tagjainak felkészítése sportversenyekre; a tagok közösségi életre, társadalmi aktivitásra késztetése; a honvédelmi kötelezettségeik teljesítésére bevonult minősített sportolók részére sporttevékenység folytatásához lehetőség nyújtása; a Honvédség személyi állománya és családtagjaik sporttevékenységének, egészségmegőrző aktivitásának elősegítése; a tömegsportmozgalom támogatása; a diáksport támogatása; sporttehetségek felkutatása; az egyesület szakosztályai részére utánpótlás nevelés. ... >>

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.
képviselő: Görög István ügyvezető titkár, Karsai Béla elnök
Elősegíti a civil lakosság és a katonák kapcsolatának erősítését. ... >>

Horgász Egyesületek Fejér megyei Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Pilinszky János tér 2.
képviselő: Iván János elnök
Összefogja és koordinálja azoknak a horgász egyesületeknek a közösségét, amelyek tevékenységükkel hozzá kívánnak járulni a sportszerű horgászat és a szabadidő kultúrált eltöltése feltételeinek biztosításához, a horgászok érdekeinek védelme és képviselete. ... >>

Horváth Gábor Szellemiségéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Budai út 7.
képviselő: Sipos Imre kuratóriumi elnök
A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium oktató, nevelő munkája színvonalának emelése, iskolai demokrácia kiteljesedése, hagyomány ápolás. ... >>

Hullám 91. Úszó és vízilabda Egyesület

(sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 23.
képviselő: Sárdi Ákos elnök
Ifjúsági és felnőtt korosztály számára úszásoktatás és versenyeztetés biztosítása, vízilabda és triatlon sportágakban képzés és versenyeztetés biztosítása, nyári táborok és szabadidős tevékenységek megszervezése és biztosítása. ... >>

"Humán erők a jövőért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 1/a.
képviselő: Horváth Katalin Mária
A családban erőszakot elszenvedett nők segítése, - időskorúak gondozása, - az iskolarendszerű képzésből kiszorult fiatal felnőttek szakképzésének és oktatásának támogatása, - a munkaerőpiac perifiérájára szorult társadalmi rétegek segítése, - humánerőforrás, környezetvédelem és szociális háló támogatása, tanulmányutak szervezése. ... >>

HUMÁN INNOVÁCIÓ Alapítvány

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Lomnici utca 45.
képviselő: Varga Zsigmond kuratórium elnöke
Tudományos tevékenység, kutatás ... >>

HUMÁNERŐ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Semmelweis út 8.
képviselő: Csilléry Miklós
Előrevivő együttműködés a hasonló célú önkormányzati és társadalmi szervekkel, bizottságokkal, a különböző közművelődési és nevelési intézményekkel, klubokkal és mozgalmakkal. A helyi és határokon átnyúló közművelődés átfogó fejlesztése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális és sport rendezvények szervezése, rendezése és lebonyolítása. Városmarketing és kommunikációs tanácsadás, az ifjúság szocializációjának és közösségi életének életének elősegítése. Bűnmegelőzés, szenvedélybetegség prevenció. A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása. ... >>

Hunyadi Diák Sport és Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 47.
képviselő: Őze Tibor elnök
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés iránti igények felkeltése, a tagok nevelése és a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatására;
- Biztosítani a minősített sportolók számára a megkezdett sporttevékenység töretlen folytatását;
- A működési területén kezdeményezni és lehetővé tenni a hivatásos, a tanuló ifjúság rendszeres sporttevékenységbe való bevonását;
- Támogatja az iskolai diák sportegyesületeket, sportolási lehetőséget biztosít azoknak a tanulóknak, akik szakosztályban igazolt sportolóként nem sportolnak;
- Sportiskolás rendszerű utánpótlás neveléssel biztosítja a szakosztályok utánpótlását;
- Város és honismereti kör, továbbá ilyen ismereteket gyarapító táborok szervezése;
- Vers és prózamondó kör, ill. versenyek szervezése, a tehetségek felkutatása;
- Könyvismertető és olvasókör szervezése a szépirodalom népszerűsítése érdekében;
- Filmklub keretében a hazai és a külföldi filmművészeti alkotások népszerűsítése, ismertté tételének elősegítése. ... >>

Hűtőházi Horgász Egyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.
képviselő: Dobai Sándor ... >>

I. András Király Lovagrend

(kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Sütő út 30. III/11.
képviselő: Bencze Tamás nagymester
A magyar katonai hagyományok kutatása és ápolása, valamint az események korhű megjelenítése a XI. századtól a XVII. századig. ... >>

I. István Alapítvány

(oktatási)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.
képviselő: Lantosné Strobl Ilona kur.elnöke
Az oktatás színvonalának emelése. ... >>

I. István Diák Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.
képviselő: Borostyán Lajos elnök ... >>

IBM Fehérvár Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 35-ös épület
képviselő: Bartók Szilárd elnök, Detki Károly alelnök, Palkovics Imre Gergely alelnök
Az IBM Kft. elsősorban székesfehérvári fióktelepein alkalmazott, illetve munkát végző munkavállalók sport- és szabadidős tevékenységének elősegítése, támogatása. ... >>

Idősek Klubja

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 8/2.
képviselő: Jugovics Lajos klubvezető ... >>

Ifjabb Ocskay Gábor Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Toronysor 8. fszt./1.
képviselő: Ocskay Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Az alapítvány elsődleges célja a SAPA Fehérvár Alba Volán utánpótlás játékosainak támogatása (évente egyszer a szezon három legjobb, legtehetségesebb ? szakmai stáb által javasolt ? játékosnak támogatása, felszereléssel, esetlegesen ösztöndíjjal). Ezen keresztül pedig a fiatalok ösztönzése arra, hogy tartsanak ki a sportág mellett, így minden évben más-más gyermek támogatásával előre kívánja lendíteni a magyar jégkorongsport fejlődését.
A másodlagos cél a Székesfehérvári Gyermekotthon, fehérvári bölcsődék, valamint a budapesti I. számú Gyermekklinika támogatása, anyagilag, valamint tárgyi eszközökkel ? ezzel is segíteni a beteg, árva gyermekek boldogabbá válását, valamint az intézmények mindennapi életének megkönnyítését. ... >>

Ifjú Civilek Társasága

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Dr. Koch L. út 11.
képviselő: Dr. Örömy Zoltán gazdasági társelnök, Dr. Révész Balázs elnök
A demokratikus, a civil mozgalomra épülő gondolkodás népszerűsítése, az esélyegyenlőség és az alkotmányos alapjogok érvényesítésének elősegítése, a nevelés, ismeretterjesztés keretében a demokrácia mindennapi gyakorlásának bemutatása az ifjúság számára, tanfolyamok, önképzések, rendezvények szervezése, az ismeretek eljuttatása a polgárok minél szélesebb köreihez. ... >>

IFJÚSÁG A JÖVŐ CSALÁDJAIÉRT KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(szociális,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Sziget utca 31. I/1.
képviselő: Horváth Ildikó elnök
Székesfehérváron és a régióban élő hátrányos helyzetű családok, valamint a gyermekek és ifjúság érdekképviselete, segítése. Szociális gondoskodás a rászorultak részére. Kulturális tevékenység, alternatíva nyújtása. ... >>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 4.
képviselő: Tóth László elnök
Az oktatás és sporttevékenység körülményeinek, tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

III. Béla Lovagrend

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. I/110.
képviselő: Dr.Töpler László magister
A Koronázó Templom újjáépítése, a koronázási trón - avatószék - vagy rekonstrukciójának eredeti helyen való felállítása, a koronázási jelvények Székesfehérvárra való visszahozatala, a királyi-királynéi maradványok DNS alapú vizsgálata után eredeti helyükre való méltó újratemetése, III. Béla király és Anna királyné földi maradványainak és sírmellékleteinek Székesfehérvárra való visszahozatala, a király és a királyné eredeti (végakarat) nyughelyére való újratemetése. ... >>

IKAROSZ Speciális Légimentő Alapítvány

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, Aradi u. 107.
képviselő: Botló Ferenc kuratórium elnöke
A légimentéshez szükséges anyagi esz- közök előteremtésének segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Ikarus Székesfehérvári Gyár Munkástanácsa 1990.

(érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Lugosi út 103.
képviselő: Tóth Jánosné elnök
A munkavállalók érdekeinek védelme, anyagi és szociális helyzetének, élet és munkakörülményeinek javítása. ... >>

INFEKTOLÓGIA FEJÉR MEGYÉÉRT

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Ozsvár Zsófia kuratórium elnöke
A fertőző betegségben szenvedők korszerű vizsgálatának, kezelésének, felvilágosításának elősegítése. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

Interetno Studio Közhasznú Művészeti és Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár út 56. I/3.
képviselő: Tolcsvai Nagy Béla
Magyarországi nemzetközi és kulturális kapcsolatainak kiépítése, azok ápolása, fejlesztése, új típusú művészeti oktatási rendszer megvalósításának támogatása. ... >>

International Police Associaton /IPA/ Magyar Szekció Fejér Megyei Szervezete

(sport,kulturális,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2.
képviselő: Vörös Ferenc elnök
IPA nemzetközi kapcsolatok szervezése, IPA szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, tanulmányutak szervezése, kulturális és sport rendezvények lebonyolítása. ... >>

"Iskolánkért és Gyermekeinkért" Szociális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Koppány utca 2.
képviselő: Földi Zoltán kuratórium elnöke
A Székesfehérvári Herman Ottó Általános Iskola anyagi és szociális segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Iskolatámogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 24.
képviselő: Gáspár Imre Gellért kuratórium eln.
Középfokú oktatás támogatása, szakképzést biztosító középfokú iskola támogatása. ... >>

István Király Múzeum "Marosi Arnold" Alapítvány

(kulturális)

8000 Székesfehérvár, Március 15. u. 6.
képviselő: Dr. Fülöp Gyula kuratórium elnöke
Régészeti, néprajzi történeti kutatások feltételeinek támogatása. ... >>

Ivanics Rally és Motocross Sportegyesület

(sport)

8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
képviselő: ifj. Ivanics Lajos alelnök, Ivanics Lajos elnök
-tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, ezeken való részvétel; tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; a sportegyesülettel kapcsolatban lévő sportolók részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a szabadidősport segítése; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése; a sportág népszerűsítése. ... >>

"Jáky" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 11.
képviselő: Bezzeg Ilona kuratórium elnöke
A Jáky József Műszaki Szakközépiskolában folyó oktató-nevelő munka és szakmai képzés minőségi fejlesztésének támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Japán Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 18. IV/2.
képviselő: Török Ferenc elnök
A karate önvédeli és verseny célú gyakolása, a japán kultúra megismerésének elősegítése. ... >>

Jobb Életért Kiss János Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

8000 Székesfehérvár, Fiskális út 111.
képviselő: Nagy János
A hátrányos helyzetűek, rászorulók, mozgáskorlátozottak és fogyatékosok életminőségének javítása, otthonuk megteremtésének elősegítése, a magukról gondoskodni képtelen személyek ellátásának és otthonukban történő ápolásának segítése, időskorú, egyedül élő személyek ellátásának természetbeni adományokkal való segítése. ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41