Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján civil szervezetek


Találatok száma: 459
8. oldal

Salgótarjáni Motorsport Egyesület

(sport)

3141 Salgótarján, Váralja út 18
képviselő: Dér Richárd
Motorkerékpáros versenyeken való részvétel, edzések szervezése, versenyek rendezése, motorkerékpáros túrák szervezése. ... >>

Salgótarjáni Mozgókép Egyesület

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Nyírfácska utca 4.
képviselő: Szalkai Péter
Salgótarjáni fiataljainak szellemi és kulturális fejlődésének elősegítése. Vizuális oktatófilmek készítése. Salgótarján értékeinek mozgóképként történő megörökítése, dokumentálása. A város fiataljai számára segiti, támogatja a Magyarországon és külföldön megrendezésre kerülő fesztiválokra, filmes eseményekre való felkészülést. a Magyar Filmszemlére, kis- és nagy játékfilmek elkészítése, fiatal tehetségek felkutatása, szakmai és technikai támogatása, filmklubok szervezése, amatőr filmprodukciók bemutatásának szervezése. ... >>

Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
képviselő: Kakuk Zoltán
A közrend, közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset megelőzés, a mélységi határrend fenntartása, gyermek- és ifjúságvédelem, az áldozatvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi, baleset megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése. A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi települési önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Meredek út 7.
képviselő: Dr.Rozgonyi József
Helyi közművelődési művészeti közfeladata ellátásának biztosítása céljából a Nógrád Táncegyüttes és utánpótlás csoportjai fenntartása, működtetése, általános iskolák részére néptáncoktatás megbízás alapján, események, rendezvények (pl. néptáncfesztivál) szerezése, közreműködés azokon. ... >>

Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Budapesti út 66.
képviselő: Spagináné Cser Mónika
A Salgótarjáni Nyitnikék Tagóvodába járó gyermekek támogatása, kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségek elősegítése. Az intézmény szakmai, tárgyi ellátottságának, innovációs tevékenységének támogatása. Az óvoda és a családok kapcsolattartásának erősítése, az óvoda nevelőtestületének önképzésének támogatása. ... >>

Salgótarjáni Nyugdíjas Bányász Klub

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 1.
képviselő: Kékesi Sándor
A bányász hagyományok ápolása, azok emlékhelyének megőrzése, gondozása. Mivel a város iparának fejlődését, várossá alakulását is a bányászkodásnak köszönheti (ez tette lehetővé), ezért Salgótarján múltjával is kíván foglalkozni. Unokáikra élhető, emberarcú várost szeretne hagyni, ezért a jövő iránt is érdeklődnek (ifjúság képzése, helyben tartása, munkahelyteremtés, alternatív megújuló energiák). A Bányász Múzeumba kihelyezett környezetismereti órákat szerveznek arra érdeklődő iskoláknak. Szoros együttműködést alakít ki a BDSZ Nyugdíjas Megyei Szervezetével és alapszervezetével. Kapcsolatot tart a Füleki Nyugdíjas Klubbal. Kirándulásokat szervez a környékre és gyógyfürdőkbe. Egészségmegőrző, illetve betegségmegelőzéssel kapcsolatos előadások szervezése, hallgatás. Salgótarján Város Önkormányzat és a Bányász Szakszervezet által rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken való részvétel. ... >>

Salgótarjáni Öblösüveggyár Tömegsport Klub

(sport)

3100 Salgótarján, Hajek ut 1.
képviselő: Póczos Sándor ... >>

Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
képviselő: Bakos Krisztián
Önkéntes tűzoltóság létrehozása és működtetése a Salgótarján és vonzáskörzetébe tartozó településeinek, lakóinak, területének, ipari és természeti értékeinek védelmében, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása. Segíteni a hivatásos tűzoltóság vonuló szolgálatának munkáját. Arra kiképzett állományával tűzoltási és műszaki mentési szaktevékenység ellátása, búvármentési tevékenység ellátása. Katasztrófavédelmi felszerelések beszerzése és raktározása. Katasztrófa helyzetben részvétel a mentésben. Felkészülés az ár- és belvízvédelmi feladatok ellátására. A fenti tevékenységhez szükséges képzések biztosítása. A fenti tevékenységi körökben szükség és kérés esetén a megye és az ország más területén is részvétel a szolgálat ellátásában. Közreműködni a segélyhívó, riasztó és tűzvédelmi rendszerek kiépítésében és működtetésében. Részvétel rendezvényeken, versenyek, ünnepségek tűzrendészeti biztosításában. Tűzoltó bemutatók, versenyek szervezése, részvétel ilyen rendezvényeken. Létrehozni és megszerettetni a Salgótarján és környékén a tűzoltó és ahhoz közeli sportok hagyományát, korra és nemre való tekintet nélkül. Megszerettetni és megismertetni a fiatalokkal a tűzoltó szakmát és a tűzoltó sportokat. Ápolni a tűzoltó hagyományokat, a tűzoltói eszméket. felkutatni és megóvni a térségben fellelhető tűzoltó relikviákat. Követni az 1885-ben alakult Salgó-tarjáni önkéntes Tűzoltó Egylet eszméjét. ... >>

Salgótarjáni Pedagóguskórus

()

3100 Salgótarján, József Attila út 2/A.
képviselő: Gyurisné Kiss Tünde ... >>

Salgótarjáni Petőfi Sportegyesület

(sport)

3100 Salgótarján, Madzsar József út 41.
képviselő: Lajkó István ... >>

Salgótarjáni Petőfi Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 36.
képviselő: Fazekas Melinda elnök, Kissné Sándor Csilla titkár
Rendszeres testmozgás, szabadidő sportban való részvétel, természetjárásban a testedzés, felüdülés biztosítása. Az egészség megőrzésének elősegítése, az ilyen jellegű igények felkeltése és az emberi kapcsolatok ápolása. ... >>

Salgótarjáni Polgári Kör

(kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Brunda Gusztáv
A polgári értékek védelme és megőrzése, így különösen a demokratikus közélet fejlesztése, a szólás és véleménnyilvánítás szabadságának ápolása, a nyilvánosság fejlesztése, eltérő vélemények tiszteletben tartása. ... >>

Salgótarjáni Polgárok Munkástanácsa

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Füleki ut 7.
képviselő: Plantek Lászlóné ... >>

Salgótarjáni Rézfuvós Kvintett Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Beszterce tér 2. III./48.
képviselő: Szabó István
Salgótarján és környéke zenei közművelődésében való részvétel, önálló hangversenyek szervezése, a város kulturális életének és a Salgótarjáni Zeneiskola tekintélyének ápolása és növelése az egész ország területén és lehetőség szerint külföldön. A tagok szakmai továbbfejlődésének biztosítása. ... >>

Salgótarjáni Röplabda Club

(intézményi,sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Bajcsy Zs. út 16-18.
képviselő: Gulyásné Lőrincz Klára
A rendszers sportolás, versenyzés, testedzés és az erre való igény felkeltése. Más röplabdaszakosztályokkal való jó kapcsolat és versenyszellem kialakítása az egészséges életmódésrt. A megyében lévő iskolákkal, ifjúsági sportegyesületekkel az együttműködésre törekvés a szervezett utánpótlás biztosítása. ... >>

Salgótarjáni Si Club

()

képviselő: Fürjesi Tamás ... >>

Salgótarjáni Siküveggyár Munkástanácsa

()

3100 Salgótarján, Budapesti ut 29.
képviselő: Gál Tamás, Horváth Ferenc, Sándor Ignác ... >>

Salgótarjáni Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
képviselő: Kiss József
Saját nevelésű fiatalokkal biztosítani Salgótarján város élsportoló utánpótlását és ezzel segíteni az egyetemes magyar sport értékeinek felszínre juttatását. az ifjuság egészséges életmódra nevelésének elősegítése. ... >>

Salgótarjáni Sportlövő Klub

(sport)

képviselő: Dormán Józsefné ... >>

Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club

(sport,érdekképviselet)

3102 Salgótarján, Erkel köz 38
képviselő: Rácz Viktor
A klub tagjainak rendszeres helyi, sportklubon belüli, sportegyesületek közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, állami, társadalmi szervek támogatásának, a klub jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával. A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés bizotsítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása. ... >>

Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület

(sport,oktatási)

3104 Salgótarján, Sugár utca 87.
képviselő: Márkus István
A sportegyesület Nógrád Megye teniszsport életének fejlesztését, támogatását kitűzve alakult meg és e cél érdekében felvállalja a teniszsport népszerűsítését a fiatalok körében. Erősíti a sportbaráti kapcsolatokat. Részt vesz versenyek megszervezésében, lebonyolításában. Részt vesz új tehetségek felkutatásában. Aktívan bekapcsolódik a fenti kérdéskört tárgyaló bemutató előadások szervezésébe, kiadványok megjelentetésébe és terjesztésébe. Tagjai részére biztosítja a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségét. ... >>

Salgótarjáni Szent Flórián Alapítvány

(tűzoltó,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Meredek ut 37.
képviselő: Garami István
Salgótarján Megyei Jogu Város Hivatásos Tüzoltójának tüzoltási, mentési és katasztrófa elháritási feladataira való felkészülés elősegitése, a tüzoltóság közéleti szerepének elősegitése, szakmai kutatómunka támogatása stb. ... >>

Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, József Attila utca 2/A.
képviselő: Tóth Tibor
Az egyesület célja, hogy Salgótarján és környéke, valamint a megye és az ország zenei életében önálló hangversenyek szervezésével és megtartásával aktívan részt vegyen. A városi kulturális életének és a Salgótarjáni zeneiskola hagyományainak ápolása és megőrzése, megismertetése az egész ország területén, és lehetőség szerint külföldön is. A Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar működtetése, szakmai irányítása. A Salgótarjáni Zeneiskola zenekarainak szakmai irányítása, tagjainak szakmai és művészeti továbbfejlődésének biztosítás. ... >>

Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Fogách ut 2.
képviselő: Szlobodnyik Pálné
Az óvodás gyermekek oktatása, képességfejlesztése, kulturális tevékenység, gyermek, ifjuságvédelmi tevékeenység az óvoda fenntartási költségeinek kiegészitése, anyagi fedezet biztositása stb. ... >>

Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Győri István
Környezetünk természeti, történelmi építészeti, kulturális értékeinek megismerése, megőrzése, gyarapítása, másokkal való megismertetése. A szabadidő tartalmas eltöltésére az egészséges életmódra, a közösségben való munkálkodásra ösztönzés. ... >>

Salgótarjáni Teke Klub

(sport)

3100 Salgótarján, Sport út 14.
képviselő: Havaj István
Sportegyesület sportolás, versenyzés, testedzés, versenyeztetés feltételeinek megteremtése. ... >>

Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Kistarján út 4. V/5.
képviselő: Ábel Józsefné
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, a versenyek feltételeinek megteremtése. Elősegíti működési területén az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelési- és sporttevékenységét. ... >>

Salgótarjáni Tradicionális Kyokuskin Karate Club

()

3100 Salgótarján, Játszó ut 2.
képviselő: Petrák Károly ... >>

Salgótarjáni Triatlon Klub

()

3100 Salgótarján, Alkotmány ut 9.
képviselő: Márton István ... >>

Salgótarjáni Utcai Stilusu Csapat

(sport)

3100 Salgótarján, Fő tér 19.
képviselő: Maklaga Lajos ... >>

Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület

(sport,egyéb)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 55. III/15.
képviselő: Hornyák János László
Az egyesület célja, hogy edzési, sportolási lehetőséget biztosítson a labdarúgás területén az utánpótlás nevelése, valamint az élsportolók versenyzési feltételeinek megteremtése, labdarúgás népszerűsítése, megismertetése a nyilvánossággal. E célok jegyében az egyesület a következő tevékenységeket végzi: Testedzés, felüdülés biztosítása, az egészséges sportolási lehetőségek érdeklődését felkeltő közösségi élet kibontakozásához. Az egyesület működéséről, szolgáltatási igénybevételének módjáról, a tagság segítségével a médián és plakátokon, valamint nyilvános szereplésein keresztül ad értesítést a lakosságnak. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytat. ... >>

Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
képviselő: Bartkó Istvánné
A Salgótarjáni Vadvirág Tagóvoda gyermekei életkorának megfelleő szociális, művelődési, szabadidősport, környezet megismerésére, felfedeztetésére, illetve ezzel összefüggő tevékenységek szervezése. ... >>

Salgótarjáni Városi Rádióklub

()

3100 Salgótarján, Meredek út 6 II/1.
képviselő: Kiss Endre ... >>

Salgótarjáni Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
képviselő: Dr. Juhász Tibor
Salgótarján város szépítése, történelmi és természeti értékeinek megőrzése, gyarapítása. A városlakók városszépítéssel kapcsolatos érdeklődésének felkeltése, városszeretetének és az egészséges lokálpatriotizmus ápolása. A városszépítő, várostisztelő erők összefogása. Salgótarján város általános rendezési és zöldövezeti tervének megvalósításában való tevékeny közreműködés. A város építészetének, táji értékeinek ismertetése sajtóközlemények, népszerű kiadványok útján. A városszépítés érdekében társadalmi munkára való mozgósítás. Intézmények, vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek felkérése a városszépítésben való közvetlen részvételre ? egy-egy épület, létesítmény terület gondozására ? anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Salgótarjáni Vasöntöde és Tüzhelygyár SC

(sport)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 101-103.
képviselő: Kecskés László ... >>

Salgótarjáni Versmondó Egyesület

()

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Sándor Zoltán ... >>

Serényi Jenő Hegyjáró Kör

(sport)

képviselő: Marcsó Zoltán ... >>

SKORPIÓ Sport Egyesület

(sport)

3100 Salgótarján, Salgó út 1/A.
képviselő: Vilínyi József
Salgótarján és környéke lakosságának szabadidejükben a szervezett és rendszeres sportolás, testedzés, valamint a minőségi sport utánpótlásának biztosítása, tagjainak nevelése, a közösségi élet kibontakozása. Kupákon és bajnokságokon való részvétel, a sport népszerűsítése. ... >>

SMART Alapítvány a korai két tanítási nyelvű képzés fejlesztésére

(intézményi,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, József Attila út 2.
képviselő: Ormainé Balogh Andrea
Az alapítvány célja a Gagarin Általános Iskola korai két tanítási nyelvű képzésének támogatása, a tanítást segítő eszközök vásárlása, célnyelvi tanulmányutak anyagi támogatása rászorultaknak, nyelvvizsgák, tanulmányi versenyek, beugrók finanszírozása rászorultaknak, tanárok szakmai továbbképzésének támogatása, az ehhez szükséges utazási költségek biztosítása, szakkönyvek segédeszközök vásárlása, anyanyelvi asszisztens, lektor idegen nyelvi képzésben való részvételének biztosítása, anyagi támogatása, nyári táborok szervezésem szakmai internetes oldalakhoz való hozzáférés biztosítása, saját oktatási segédanyag összeállítása és kiadásának anyagi támogatása. ... >>

Somlyóért-Forgáchért Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Szérűskert út 69.
képviselő: Vojtekné Németh Margit
Segítő, támogató gyűjtések és tevékenységek a területen élő idős és családos emberek részére. A bányászhagyományok ápolása, megőrzése. A településen élők emberi kapcsolatainak fejlesztése. Más régiókkal és egyesületekkel közös célok alapján kapcsolatkeresés. A terület környezetének ápolása, fejlesztése, a környezet igényes alakítása. ... >>

Somoskőy István Honvéd Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

3100 Salgótarján, Ady E. út 3/C.
képviselő: Patinszki Lajos
Nugdíjas honvédségi tisztek, tiszthelyettesek, kinevezett polgári alkalmazottak és házastársaik közösségi életének szervezése, nyugdíjas korosztályt összefogó szervezet tagjainak művelődési, szórakozási, pihenési programokat szervez, a honvédségi dolgozókhoz fűződő kapcsolatokat ápolja. Véleményt nyilvánít a hadkiegészítési és területvédelmi helyőrség parancsnokság érdekvédelmi feladatainak ellátásához. ... >>

Sóshartyáni Fiatalokért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Petőfi út 16.
képviselő: Danyi Gizella
Az egyesület fő céljának a Nógrád megyében élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma családok, munkanélküliek, gyermekek, diákok életkörülményeinek javítását, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését tekinti. E célok jegyében a következő tevékenységeket folytatja: kulturális tevékenység, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. Oktatási tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Környezetvédelmi tevékenység, természeti és épített környezetvédelem. Szociális tevékenység, családvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Településfejlesztési tevékenység. ... >>

SPARTACUS Horgász Egyesület

(sport)

3100 Salgótarján, Hajek R. utca 10/b.
képviselő: Nagy Attila László
horgászat ... >>

Sportrekreáció Egyesület

(sport)

3100 Salgótarján, Kassai sor 84.
képviselő: Mariányi Zsolt ... >>

Sportrekreáció Egyesület Salgótarján

(sport)

3100 Salgótarján, Kassai sor 84.
képviselő: Mariányi Zsolt
A sportegyesület célja a Salgótarján és Környékén működő szabadidősport tevékenységet folytató csoportok, szervezetek közösségek segítése, a sportrekreáció, az egészséges életmódra nevelés széles alapokra való terjesztése. ... >>

Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Nagy Ferencné
Az egyesület feladata elsősorban a felnőtt tovább és átképzések szervezése, a helyi és regionális népfőiskolák segítése, népfőiskolai szervezőtanárok képzése, népfőiskolákat segítő megyei információs adatbázis kialakítása, továbbá az egészséges életmód elméletének és gyakorlatának komplex módon történő terjesztése. Az idős, nyugdíjas korosztály aktivizálása, közösségi életbe való bekapcsolása, tapasztalatuk, tudásuk átadása. a palóc hagyományok ápolása, továbbadása a fiatalabb nemzedékeknek. ... >>

ST-ART Salgótarján Kulturájáért Művészetéért Alapitvány

(kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Dr. Berenténé dr. Kurucz Erzsébet ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41