Észrevétele van?

Fót(14),Budapest XVI. ker(48),Budapest XIV. ker(118),Budapest IV. ker(61)

VAN HELYEDA Közös Jövőnkért Alapítvány

(oktatási,szociális), Helyben: (oktatási,szociális)

1156 Budapest , Páskomliget utca 32. IV./19.

képviselő: Horváth Krisztina

képviselő: Horváth Krisztina
A hátrányos helyzetű, szegregált lakókörnyezetben élő társadalmi csoportok társadalmi integrációjának elősegítése, képzésük, felzárkóztatásuk, dekriminalizációjuk, életminőségük javítása egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex beavatkozási eszközrendszerrel.
Mobilitást és integrációt elősegítő szociális támogató tevékenység végzése, a gyermekek és felnőttek tanuláshoz segítése, életmódbeli változtatásaik támogatása.
Közösségi terek megteremtése és közös programok szervezése, a nem szegregátumban élő lakossággal együtt is.
Az önkéntes tevékenység kultúrájának fejlesztése és a médiákban történő megjelenítése útján a társadalom mobilizálása a cselekvő szolidaritás irányába.
A szegregált közösségekből létrejövő autonóm, önsegítő közösségek támogatása a nyomor újratermelésének megakadályozása érdekében, továbbá önérvényesítő képességük hatékonyságának növelése.