Észrevétele van?

Budapest XIV. ker(1314),Budapest X. ker(576),Budapest IX. ker(877),Budapest VII. ker(892),Budapest V. ker(1350)

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

(természetvédelem,oktatási,egyéb), Helyben: (természetvédelem,oktatási,egyéb)

1088 Budapest , Bródy Sándor 16.

képviselő: Dr.Vizi E. Szilveszter

képviselő: Dr.Vizi E. Szilveszter
Tagegyesületei segítségével változatos ismeretátadási formákkal és módszerekkel kielégítse a természet- és társadalomtudományok, valamint a mindennapi kultúrához tartozó ismeretek iránt érdeklődők igényeit; segítse hatékonyan a hazai tehetségnevelést, teremtsen új tehetségfeltáró és tehetséggondozó formákat; nyújtson segítséget a magyar nyelvi kultúra ápolásában és az idegen nyelvek minél szélesebb körű elsajátításában; kapcsolódjék be az egyre nagyobb jelentőségre szert tevő szakmai át- és továbbképzésbe; írásos és élőszavas formákkal tegye lehetővé a tudományok művelői és az iránta érdeklődők tájékozódását, elmélyült ismeretszerzést, és teremtsen részükre intézményes formákat az önművelésre, az értelmiségi szerep betöltésére, a közéletben való részvételre. A Társulat különös gondot fordítson arra, hogy lapjai (Élet és Tudomány, Természet Világa, Valóság) gazdagítsák a tudományos közművelődést.