Észrevétele van?

Lajosmizse(1),Kerekegyháza(1),Ballószög(1),Helvécia(1),Városföld(1),Nagykőrös(2)

Tudomány, Innováció, Technológia, Kultúra az Emberért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi), Helyben: (természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét , Mátyás király körút 53.

képviselő: Kis-Elek János Norbert elnök

képviselő: Kis-Elek János Norbert elnök
A tudomány és technológia legújabb felfedezéseinek megismertetése a társadalom széles körével (elsősorban a környezetvédelem és egészségvédelem területén) annak érdekében, hogy az emberek élhessenek a jelenkor lehetőségeivel, illetve fel tudjanak készülni a jövő változásaira, illetve a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, illetve az életminőség környezeti feltételeinek javítása., Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett köztisztaság fenntartását, a terület környezetvédelmi állapotának javítását, ezen területek kérdéseinek bemutatását, kutatását, valamint az ezekkel kapcsolatos rendezvények, konkrét környezetvédelmi akcióprogramok szervezését és lebonyolítását, amelyek a lakosság számára tudatosítják a hosszú távú, tágabb ? regionális, országos, nemzetközi, globális ? szemléletű környezetvédelmi tevékenység, illetve környezettudatos életvitel fontosságát., A terület tiszta, esztétikus képének kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a lakosság és környezete harmonikus kapcsolata kialakításában való közreműködés, a lakosság környezetvédelmi tudatformálásának elősegítése, megfelelő környezeti tudatosság megteremtése, mely előfeltétele a regionális és országos szintű kezdeményezések összehangolásának és ezáltal sikerességének., Az egyesület a helyi környezetvédelmi program, valamint az egész ország területére kiterjedő, átfogó stratégiai fejlesztési, megújulási program megalkotásában és végrehajtásában történő aktív részvételt kíván megvalósítani., Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a természetes, valamint az épített környezet védelmét, a terület megőrzésére érdemes, jellegzetes, értékes építészeti és természeti arculatának megóvását, fenntartását és továbbfejlesztését, illetve a környezetvédelem körébe tartozó feladatokat, különös tekintettel: a levegőtisztaság, a környezeti zajok és rezgések elleni, a talaj-és víz, a hulladék elhelyezés, valamint az állattartás körébe tartozó feladatokra., Az egyesület a jövőben szerepet vállal a hulladék keletkezésének megelőzésében, a hasznosítás elősegítésében, a hulladékkezelés környezetkímélő lebonyolításában, a hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásában, az engedélyezésben és az engedélyi feltételek betar(ta)tásában és közérdeknek megfelelő felhasználására, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítására és értékeinek védelmére., A lakosság városias életforma igényének biztosítása, oktatási és a közművelődési intézmények működésének környezettudatos fejlesztése, egészséges lakó- és munkakörülmények megteremtése, figyelemmel a területek közérdeknek megfelelő felhasználására, az emberhez méltó környezet folyamatos alakítására és értékeinek védelmére., Az egyesület törekszik a terület környezeti, táji és épített értékeinek fejlesztésére és védelmére, kultúrájának, hagyományainak megőrzésére