Észrevétele van?

Budapest XIV. ker(324),Budapest XIII. ker(257),Budapest VII. ker(105),Budapest V. ker(176)

THEATRUM SCHOLAE Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1068 Budapest , Rippl Rónai utca 26.

képviselő: Tóth Sándor

képviselő: Tóth Sándor
A drámapedagógia, színházi nevelés magas színvonalú oktatására az Alapítvány alapfokú művészetoktatási iskolát és művészeti szakközépiskolát alapít és működtet. - Támogatást nyújt a Keleti István Művészeti Iskola szakmai munkájához és a hazai, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatának kiépítéséhez, ápolásához. - Az Alapítvány támogatja a hazai alap-, közép- és felsőfokú művészeti - és ezen belül kiemelten - a drámapedagógiai és színházi nevelést. Segíti a drámaneveléssel foglalkozó szakmai műhelyek hagyományainak megőrzését, ápolását, továbbfejlesztését. Felkarolja és ösztönzi a dráma-, és színházi nevelés új törekvéseit. - A fiatal tehetséges művészek szakmai továbbfejlődéséhez, képzéséhez, külföldi tanulmányaihoz, illetve fellépéséhez anyagi és erkölcsi támogatást nyújt. - Az Alapítvány feladatának tekinti tehetséges előadóművészek, figyelemre méltó alkotások és produkciók felkarolását. Az Alapítvány támogatja a különböző művészeti ágak együtt alkotásának, egymásra hatásának elősegítését, ha az új megoldások értékes művészeti produktumokat eredményeznek. - Az Alapítvány működtetése érdekében különböző rendezvényeket pl.: gálaesteket szervez. - Támogatást nyújt hazai és nemzetközi művészeti versenyek (dráma és színházi stb.) megrendezéséhez, valamint a tehetséges előadók, illetve egyes arra érdemes produkciók versenyeken történő részvételéhez.