Észrevétele van?

Budapest XIV. ker(1314),Budapest XIII. ker(1215),Budapest VII. ker(892),Budapest V. ker(1350)

Telepesek - Társadalmi Múzeum Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális), Helyben: (természetvédelem,oktatási,kulturális)

1061 Budapest , Székely Mihály u. 9.

képviselő: Dr. Saád József, Pergéné Szilágyi Zsuzsanna

képviselő: Dr. Saád József, Pergéné Szilágyi Zsuzsanna
Az 1950. júniusában létesített és 1953. nyarán-őszén felszámolt nyolc hortobágyi és négy nagykunsági zárt kitelepítő tábor emlékének megőrzése és ápolása, tárgyi dokumentumainak gyűjtése, nyilvántartásba vétele és bemutatása. A korabeli szóhasználatban "telepesek" néven ismert táborlakók életének, mindennapjainak történetszociológiai feldolgozása és ennek kapcsán törekvés arra, hogy az a társadalomtörténeti képzés, ismeretterjesztés részét képezze. A múlt század ötvenes éveiben a Hortobágyon és a Közép- Tisza-vidék szikest tájain beindított természetátalakító programok, tervgazdasági kísérletek társadalmi és ökológiai természetátalakító programok, tervgazdasági kísérletek társadalmi és ökológiai következményinek tanulmányozása és tudatosítása. A táj- és népkutatás, szociográfiai, hely- és tájtörténeti kutató munka, mint magyar művelődéstörténeti hagyomány ösztönzése elsősorban a kitelepítéssel érintett településekben, illetve az egykori telepesek táborterületeinek körzeteiben. A kitelepítés okozta deklasszálás következményeinek és a deklasszáltak túlélési, érvényesülési stratégiáinak feltárása az érintett generációk életútjainak követésével. A kitelepítettek etnikai, vallási hovatartozása, társadalmi státusa, életvitele tekintetében különböző csoportok soros együttélésének, egymásrautaltságának tanulmányozása és ehhez kapcsolódóan a tolerancia és nyitottság jelentőségének tudatosítása a mindennapi társadalmi érintkezésekben. Fenti témakörökben konferenciák, találkozók, előadások, tanfolyamok, kiállítások szervezése, emlékhelyek megjelölése és gondozása, könyvek és tanulmányok megjelenésének, terjesztésének elősegítése, gyűjtemények létrehozása és azok tanulmányi célzatú hozzáférhetőségének biztosítása.