Észrevétele van?

Ságvár(3),Balatonszabadi(4),Balatonvilágos(2)

Tárt - Kapu Alapítvány

(szociális), Helyben: (szociális)

8600 Siófok , Erdei Ferenc utca 33.

képviselő: Aradiné Kadlicskó Edina

képviselő: Aradiné Kadlicskó Edina
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy elősegíti a fogyatékos személyek társadalomba történő beilleszkedését, képességeik fejlesztését, továbbá önálló életvitelük megteremtését. Célja különösen az is, hogy a sérült és egészséges fiatalok egymáshoz közeledésében tevékenyen részt vállaljon, szabadidejük értelmes és hasznos eltöltését rendezvények, kirándulások megszervezésével és üdülési lehetőségek biztosítása utján támogassa. Kiemelkedően fontos célja az alapítványnak, hogy a sérült és fogyatékos emberek számára lelki segélyt nyújtson és elősegítse, hogy a Szent- írás megismerése útján életvezetésükben maguk is a keresztény értékrendet, a másokért élés életvitelét tartsák követendőnek. Az alapítvány további célkitűzései között szerepel az önálló életvitelre személyi segítséggel képes fogyatékos személyek számára, kisközös- séget befogadó lakhatási forma megteremtése.
Az alapítvány elkötelezett abban, hogy minden arra rászoruló - akár testileg, akár lelkileg sérült vagy fogyatékos -személy számára segítséget nyújtson és ezzel hozzájáruljon a társadalom egészét érintő súlyos terhek csökkentéséhez.