Észrevétele van?

Sajóbábony(1),Szirmabesenyő(2),Felsőzsolca(6),Bükkszentkereszt(3),Kistokaj(1),Mályi(3)

Szinergia az Emberi Együttműködésért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc , Győri kapu 38 III/3

képviselő: Patkó Gabriella

képviselő: Patkó Gabriella
1.) Enyhe, közép súlyos és halmozottan sérült társaink valamint hátrányos helyzetű egészséges és sérült gyermekek és fiatalok, a felnövekvő ifjúság sikeres szocializációját, képességeit és készségeit elősegítő, fejlesztő és foglalkoztató infrastruktúrák létrehozása és azok gazdagításának támogatása.
2.) A sérült és egészséges, szociálisan hátrányos helyzetű embertársaink segítése, nevelése, oktatása, felzárkóztatása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, foglalkoztatása, speciális kiegészítő ismeretek oktatása, a társadalmi integrációjának előmozdítása.
3.) A célcsoporttal megismertetni a népi hagyományokat, ősi mesterségeket, ünnepeink és szokásaink felelevenítésével közelebb hozni számukra a kulturális örökségünk sokszínűségét. A művészeti nevelés sajátos eszközeivel megmutatni a nemzeti és egyetemes művészeti-, kulturális értékeket és azok őrzését elősegíteni. Alternatív produkciók létrejöttének elősegítése.
4.) További cél a környezet, megóvása és ápolása, mert ez életminőségünk fontos eleme, alapvető pillére társadalmi jólétünknek. Az ökológiai egyensúly fenntartása, a természeti értékek állapotának megőrzése, annak elősegítése.
5.) Sajátos és egyéni humán segítő szolgáltatásokkal, (életvezetési, tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, családgondozás, jogsegélyszolgálat, szociális munka, házi segítségnyújtás, szociális ügyintézés,) hozzájárulni a szociálisan és halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglakoztathatóságának és alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, valamint az esélyegyenlőségük megteremtéséhez a korai integráció talaján.
6.) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsoló szolgáltatások, magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása.
- Gyermekek napközi ellátása családi napköziben és házi gyermek felügyeleti ellátása,
- Euroatlanti integráció elősegítése, magyar és külföldi önkéntesek fogadása.

Óvoda és általános iskola alapítása és fenntartása az 1993. évi LXXIX. tv. előírásai (továbbiakban Törvény) szerint fogyatékos gyermekek részére, a Törvény 3. § (2) bekezdése értelmében a közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata. A Törvény 3. § (3) bekezdése alapján az állam az ingyenes és kötelező általános iskoláról az állami szervek és a helyi önkormányzatok intézményfenntartó tevékenysége, ill. az állami helyi önkormányzati feladatellátás keretében gondoskodik. E Törvény szerint ingyenes továbbá az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelést és oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele. A Törvény a 4. § (6) bekezdése alapján az állam a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézmény fenntartója részére a feladatellátáshoz az éves költségvetési törvényben meghatározott mértékű költségvetési támogatást nyújt.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatá