Észrevétele van?

Budapest XIV. ker(25),Budapest VI. ker(12),Budapest V. ker(22),Budapest IV. ker(13),Budapest III. ker(23),Budapest II. ker(36)

Szent István Országos Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,környezetvédelmi), Helyben: (természetvédelem,egészségügyi,kulturális,környezetvédelmi)

1131 Budapest , Gyöngyház utca 2.

képviselő: Boda E. György, Ignéczy Tibor

képviselő: Boda E. György, Ignéczy Tibor
A szűkebb és tágabb lakókörnyezet, Budapest Főváros és az or- szág természeti környezetének, az egészséges, környezet és emberi, állati, növényi kultúra védelmének; a gazdasági öko-centrikus fej- lesztésének sajátos egyesületi szközökkel történő elősegítése; az európai uniós integrációval, a regionális fejlesztéssel, és az egyéb környezetet befolyásoló állami feladatok megvalósításával kapcsolatban a környezetvédelmi szempontok védelmének hangsúlyozá- sa. A kiemelt céljai körébenkülönösen törekszik a gazdasági tevé- kenység környezeti feltételeinek optimális kialakítására, ezen keresztül a lakosság egészségmegőrzése, betegség-megelőzése, a kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem, a természet- és ál- latvédelem, a környezetvédelem, a gyermek és ifjúságvédelem szem- pontjainak kiemelt érvényesítésére.