Észrevétele van?

Somogyszob(1),Lábod(3),Bolhás(1),Berzence(3),Tarany(1),Ötvöskónyi(1)

PRO FUTURO NAGYATÁDAlapítvány

(oktatási,kulturális), Helyben: (oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád , Dózsa Gy. utca 13.

képviselő: Dr.Pósa István

képviselő: Dr.Pósa István
Az alapítvány támogatni kívánja: azoknak az oktatást segítő tárgyi eszközöknek a beszerzését, amelyek az intézményben tanuló diákok részére minél hatékonyabb ismeretelsajátítást tesznek lehetővé, azokat az intézményben tanuló diákokat, akiknek családi körülményei miatt nehézséget okoz a tanulással kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése, tanulmányaik folytatásához szükséges többletismeretek elsajátítása, amennyiben magatartásuk és tanulmányi eredményük alapján arra érdemesek, az intézményben tanuló diákok kiemelkedő tanulmányi eredményeinek díjazását, a helyben nem biztosítható tanulmányi /továbbtanulási/ felkészítés, ismeretszerzés költségeinek biztosítását, a tanintézet hírnevét öregbítő sikerek anyagi elismerését.