Észrevétele van?

Kunsziget(9),Győrújfalu(12),Abda(21),Ikrény(16),Győrszemere(8),Koroncó(12),Töltéstava(9),Nyúl(22),Győrújbarát(37),Bőny(6),Gönyű(13),Kisbajcs(11),Vámosszabadi(8)

Polgári Érdekvédelmi Közhasznú Jogvédő és Környezetvédő Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb), Helyben: (sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9021 Győr , Bajcsy-Zsilinszky E. u. 42. 2.em. 7.a.

képviselő: Fodor Péter, Nagy-Juraskovics Anikó

képviselő: Fodor Péter, Nagy-Juraskovics Anikó
A polgári életszínvonalat befolyásoló tényezők szemmel tartása és ezek romlása esetén a táradalom figyelmének felhívása és ehhez kapcsolódó jogvédelem.
Nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretszerzés közhasznú cél érdekében, együttműködik a munkaügyi központokkal és a munkanélküliek, pályakezdők, pályaelhagyók részére mentori szolgáltatást végezve átképző, ismeretszerző és konfliktuskezelő előadásokat és tanfolyamokat szervez.
Ember és állampolgári jogok védelme cél érdekében ingyenes jogvédő tevékenységet szervez, jogtanácsadás keretén belül. Szabálysértők és elítéltek részére közérdekű munkára ad lehetőséget, mely munka során külön felhívja a figyelmet az ember és állampolgári jogokra és kötelezettségekre, továbbá a közérdekű munka tevékenységet javarészt az érdek és jogvédelem területén hasznosítja a közhasznú munkája során az Egyesület. Polgári Érdekvédelmi Közhasznú Jogvédő Egyesület az ember és állampolgári jogok védelme érdekében különböző jogi fórumokon magyar állampolgári érdekeket képviselve eljár.
Kiemelt cél a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok egyesületek együttműködésében támogatása, a nemzeti és európai értékrend ? erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása- képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. Ezeken belül társadalmi munkák szervezése. Munkanélküliek problémáinak orvoslása. Egyéb szociális segítségek megszervezése. Fórumok párbeszédek létrehozása önkormányzati képviselők hivatalnokok és a lakosság között. Környezetünk megóvása. Kultúra és a hagyományok ápolása. Történelmi értékek védelme. Környezetünk megóvása és ennek elősegítése érdekében környezetvédelmi intézkedések megtétele. Sport rendezvények szervezése, támogatása. Az Egyesület a tevékenységét a Alkotmány, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kidolgozott alapszabályban foglaltak szerint végzi. Az Egyesület önállósága és függetlensége megőrzése mellett az érdekközösség és a szolidaritás elve alapján meghatározott célok érdekében kapcsolatot tart, együttműködik, szövetséget köt más szervezetekkel. Cél a polgári közösség sajátos társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme.