Észrevétele van?

Márkó(9),Eplény(5),Veszprémfajsz(4),Nemesvámos(30),Csopak(31),Felsőörs(13),Szentkirályszabadja(14),Litér(16),Sóly(5),Hajmáskér(12)

Örömélet Idősekért és Hátrányos Helyzetűekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém , Sólyi u. 20.

képviselő: Farkas Margit kuratórium elnöke

képviselő: Farkas Margit kuratórium elnöke
Idősek és fogyatékkal élők, valamint az őket ellátó intézmények támogtása. Egyéb hátrányos helyzetben lévő személyek és azok ápolását, gondozását végző intézmények támogatása.Hátrányos helyzetbenlévők képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Rehbilitációs foglalkoztatás.Anyagi lehetősége függvényében idősek gondozóháza-, nyigdijasház épitése és üzemeltetése.
Szociális szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tanácsadás, segitségnyújtás.Szabadidős, kulturális és egyéb programok szervezése, ilyen jellegűrendezvények támogatása.Szociális tanácsadói, jóléti és hasonló szolgáltatások biztosiítása.Speciális szociális és egészségügyi tanácsadás, Karitatív és szociális ellátással kapcsolatos tevékenység végzése, támogatása, Idős és nyugdijas személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos előadások megszervezése, kiadványok ,tájékoztatók megjelentetése, ilyen jellegű tevékenység támogtása. Hazai és külföldi, az alapítvány céljához hasonló tevékenységet végző szervezetekkel való együttműködés.