Észrevétele van?

Budapest XII. ker(1028),Budapest XI. ker(1721),Budapest V. ker(1350),Budapest II. ker(1459)

Muro Phral - Testvérem Cigány - Magyar Társadalmi és Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális), Helyben: (szociális,kulturális)

1014 Budapest , Országház utca 15. fszt./2.

képviselő: Varasdy Gabriella

képviselő: Varasdy Gabriella
Az egyesület célja az előítéletekből adódó társadalmi konfliktusok megelőzése, a békés együttélés, a magyar-cigány szolidaritás és a roma népesség iránti lojalitás erősítése, ennek érdekében a kisebbség és az emberi jogok propagálása, civil kezdeményezések szervezése, támogatása és a mediációs és békéltetési tevékenységek terjesztése. Az egyesület célja a cigány kisebbséghez tartozók és a hátrányos helyzetben élők magánéleti, munkahelyi, munkaerőpiaci és közéleti esélyeinek figyelemmel kísérése, az esélyegyenlőség javítása, a csoportos szerződések és magánszemélyek érdekérvényesítésének támogatása. Az egyesület célja a Magyarországon élő cigány kisebbség kultúrájának és egyedi értékeinek bemutatása és elismertségük növelése. Az egyesület a szervezettség előnyeit érvényesítve támogatja, szervezi, képviselő tagjai és a szolgáltatásait igénybe vevők kulturális tevékenységét valamennyi művészeti ágban. Az egyesület kulturális tevékenysége kiemelten a cigány zenei értékek és vizuális művészetek elektronikus médiában való bemutatására összpontosít. Közvetíti és oktatja azon látásmódot, amely ezen művészetek és művészek sajátja. Az egyesület törekszik a médiában és a társadalmi tudatban megjelenő romakép elemzésére; fellép a sztereotip megjelenítéssel, ítéletekkel és előítéletekkel szemben. Feladatának tekinti a színvonalas szervezeti és társadalmi kommunikációt, valamint, hogy szervezeti hátteret, fórumrendszert kínáljon egy támogató cigány-magyar társadalmi-kulturális hálózat működéséhez és mentorrendszert kialakításához. Az egyesület célja az országos hálózat kiépítése, a kooperáció más hazai roma, hátrányos helyzetűeket támogató és emberi jogi szervezetekkel, valamint a nemzetközi kapcsolatok építése. Az egyesület elkötelezi magát az egész életen át tartó tanulás szellemisége, megvalósítása és a civil társadalom fejlesztésének elősegítése mellett.