Észrevétele van?

Sajóbábony(3),Varbó(2),Szirmabesenyő(8),Felsőzsolca(13),Bükkszentkereszt(4),Bükkaranyos(3),Kistokaj(5),Mályi(9)

Miskolci Görgey Artúr utcai Református Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc , Görgey A. utca 20

képviselő: Hangó István

képviselő: Hangó István
1.) Oktatási, nevelési tevékenység a Miskolci Görgey Artúr utcai Református Óvodában, ezen belül különösen:
- református keresztény óvodai oktatás támogatása,
- keresztény óvodai hitéleti nevelés támogatása,
- képességfejlesztés,
- ismeretterjesztés,
- az óvoda gyermekbarát jellegének erősítése,
- az óvodának,mint intézménynek a gyermekek számára otthonosabbá tétele,
- a fenti célok megvalósítása érdekében az óvoda épületének, környezetének, udvarának és az ott található eszközöknek a folyamatos fejlesztése, karbantartása, új eszközök a református keresztény óvodai oktatást, nevelést segítő kiadványok, könyvek, egyéb tananyagok vásárlása,
- egyéb, a fenti célokhoz kapcsolódó beruházások finanszírozása,
- az óvoda intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése.
2.) Kulturális-, sport- és oktatási tevékenységek alakítása, fejlesztése, ezen belül különösen:
- személyiségfejlesztés drámapedagógiai eszközökkel,
- anyanyelvi kultúra megőrzése,
- hagyományok ápolása,
- egészséges életmódra nevelés,
- vizuális kultúra fejlesztése,
- művészetek szeretetére nevelés.
- természeti és társadalmi környezet megismertetése,
- esztétikus környezet megteremtése,
- keresztény etika, illem- és viselkedéskultúra fejlesztése,
- közvetlen környezetünk megismertetése, megóvása, megvédése,
- természetes anyagból készült játékeszközök beszerzése,
- népművészet, hagyományőrzés.

A fejlesztéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, a még hatékonyabb keresztény pedagógiai nevelés érdekében.

3.)Foglalkozási csoportokat összefogó (különösen a református keresztyény óvodai nevelés, oktatás szakmai fejlesztését elősegítő) tevékenység.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység.