Észrevétele van?

Sajóbábony(11),Varbó(8),Szirmabesenyő(17),Felsőzsolca(41),Bükkszentkereszt(14),Bükkaranyos(12),Kistokaj(9),Mályi(27)

Martintelepi Reformátusokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb), Helyben: (intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3528 Miskolc , Tóth Pál u. 9.

képviselő: Csáki István elnök

képviselő: Csáki István elnök
A helyi lakosok életkörülményeinek javítása az 1997. évi CLVI. törvénnyel összhangban, melynek keretében az alapítvány - mentálhigiénés tevékenységet végez a gyülekezet életét segítő technikai feltételek kiépítésében pótlásában, karbantartásában, a református egyház élettevékenységének előmozdítását a gyülekezeti életet segítő technikai feltételek kiépítésében pótlásában, a templom építésében, renoválásában, gyülekezeti ház, lelkészlakás renoválásában, korszerűsítésében részt vesz. Célja a templom, gyülekezeti terem és lelkészlakás/parókia fenntartásához való hozzájárulás. Részt vállal a hitélettel összefüggő épületek vásárlásában, építésében. Részt vállal az ifjúsági és családösszetartó szabadidős, sportolási tevékenységben, hagyományőrzésben. Ezen tevékenység szervezésében, a feltételeknek a biztosításában. Segíti a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok továbbtanulási lehetőségeit. Részt vesz gyermeküdültetésekben, hitéleti konferenciák szervezésében, fogyatékosok, idősök üdültetésében. Alkalmi kiadványokat jelentet meg az alapítvány céljának megfelelően, azzal összhangban, továbbá hozzájárul az ifjúsági hitoktatás fellendítéséhez. Az egyház és a városrész történelmi hagyományainak megőrzésében ápolásában, regionális hitéleti kulturális tevékenység szervezésében, ezzel kapcsolatos továbbképzések lebonyolításában közreműködik. Programok szervezőinek lebonyolítóinak továbbképzésének támogatása. Felekezetek közötti kapcsolat ápolása. Az egyházközség eszközeinek, felszereléseinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, ezen belül különös tekintettel a számítástechnikai eszközök vásárlása, meglévők fejlesztése. Az alaptívány szociális tevékenységének keretében: - alkalmankénti segélyezéssel szociális támogatást nyújt, - rászoruló fiatalokat tanulmányaik végzésében segíti - ünnepi alkalmak megszervezésében vesz részt Külföldi és belföldi közösségekkel kapcsolatfelvétel, tapasztalatcserék finanszírozása. Az alapító reméli, hogy a kezdeményezés csatlakozására serkenti a Miskolc - Martintelepen és annak közelében élő lakosokat, intézményeket és gazdálkodó szerveket, ily módon járulván hozzá a hitéleti tevékenység kiteljesedéséhez annak tartalmasabbá tételéhez és a humanista elvek terjesztéséhez a jövő generációjának neveléséhez. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység - családsegítés - időskorúak gondozása - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - nevelés és oktatás