Észrevétele van?

Varbó(1),Szirmabesenyő(1),Mályi(1)

Kossuth Utcai Református Templomért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi), Helyben: (intézményi,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3525 Miskolc , Kossuth u. 17.

képviselő: Dr. Dombi Sándor, Szabó Sándor, Tolcsvai Géza

képviselő: Dr. Dombi Sándor, Szabó Sándor, Tolcsvai Géza
Az alapítvány célja:

A Belvárosi Egyházközség tulajdonát képező, a természetben Miskolc, Kossuth u. 17. szám alatt található 2561 hrsz. alatt nyilvántartott ?templom? megnevezésű, a természetben Miskolc, Kossuth u. 15. szám alatt található 2562. hrsz. alatt nyilvántartott ?ifjúsági ház? megnevezésű, a természetben Miskolc, Palóczi u. 19. szám alatt található 2648 hrsz. alatt nyilvántartott ?parókia? megnevezésű és a természetben Miskolc, Kossuth u. 17. szám alatt található ?székház? megnevezésű ingatlanok felújításához állagmegóvó karbantartásához támogatás nyújtása. Az Egyházközség szociális tevékenységének támogatása, az épített környezet védelme és település fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.