Észrevétele van?

Sajóbábony(11),Varbó(8),Szirmabesenyő(17),Felsőzsolca(41),Bükkszentkereszt(14),Bükkaranyos(12),Kistokaj(9),Mályi(27)

Korszerűbb általános iskoláértAlapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc , Szilágyi Dezső u. 53.

képviselő: Kmetz Leventéné

képviselő: Kmetz Leventéné
Az oktatás korszerűsítését és hatékonyságát szolgáló számítástechnikai és audióvizuális berendezések tárgyi feltételeinek biztosítása. A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táboroztatásának támogatása. Sportfelszerelések, sportolási lehetőségek bővítésének anyagi támogatása. Művészeti tantárgyak eszközrendszerének fejlesztése. Az iskolai oktatást, nevelést elősegítő, azt szolgáló tárgyak, berendezések, eszközök védelme. -A Szilágyi Dezső Általános iskolában az oktatás korszerűségét és hatékonyságát szolgáló számítástechnikai és audóvizuális berendezések tárgyi feltételeinek biztosítása, eszközök, felszerelések beszerzése. - A hatékonyabb iskolai nevelés, oktatás feltételrendszerének biztosításához való hozzájárulás. - A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táboroztatásának támogatása, a szervezés elősegítése, anyagi lehetőségek biztosítása. - Sportfelszerelések, sportolási lehetőségek bővítésének anyagi támogatása az "Egészségesebb Ifjúságért" nevelési célok megvalósításának érdekében. - Művészeti tárgyak- ének,zene, rajz, irodalom-eszközrendszerének fejlesztése. -A kiemelkedő tanulmányi, közösségi, sport, művészeti tevékenységet kifejtő tanulók jutalmazása, anyagi hátterének biztosítása. - A rászoruló tanulók iskolai munkájának elősegítése, az ehhez szükséges tárgyi,anyagi feltételek biztosítása. - A magyar és egyetemes kultúrális örökség megismertetése - az általános iskolai nevelési módszerekhez igazodóan. - Az iskolai oktatást, nevelést elősegítő, azt szolgáló tárgyak, berendezések, eszközök védelme. - A Szilágyi Dezső Általános Iskola tanulóinak minél jobb tanulmányi eredmény elérése, sportolásra, idegen nyelv ismeretének