Észrevétele van?

Kunadacs(10),Lajosmizse(59),Kunbaracs(9),Fülöpháza(5),Ballószög(20),Kecskemét(940)

Kerekegyházi Szent Flórián Tűzvédelmi Alapítvány

(tűzoltó,oktatási), Helyben: (tűzoltó,oktatási)

6041 Kerekegyháza , Szent István tér 5.

képviselő: Dr. Kapusi Adrienn kuratóriumi elnök

képviselő: Dr. Kapusi Adrienn kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célul tűzi ki a Kerekegyháza Tűzoltó köztestület ?elsősorban- működési területén élő lakosság (jelenleg: Kerekegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza, Ágasegyháza) élet- és munkakörülményeinek tűzvédelmi, mentési és katasztrófavédelmi, közbiztonsági és közlekedési szempontú megtartását és javítását. Az Alapítvány lehetőségeihez mérten hozzá kíván járulni mind a célterületén, mind az egyéb területeken élő lakosság e szempontból történő ismereteinek gyarapításához, s a mindennapok szintjén való tudatos és felelősségteljes magatartás megvalósításához és megéléséhez. Ennek érdekében a különböző korosztályok igényeinek és tudatosságához szükséges módon szervezi az ismeretterjesztést játékos és szervezett módon is. Az Alapítvány célja továbbá, hogy részt vegyen, szervezze és helyet adjon, illetőleg működtesse a hivatásos szakmai végzettségek megszerzését célzó oktatást és az abban való közreműködést. Célja az is, hogy lehetőségeivel koordinálja, szervezze és megvalósítsa különösen a későbbi csatlakozó és adományozó személyek hozzájárulásaival együtt egy ?a település kistérségi mikroközponti jellegéhez igazodó- központilag egy épületben elhelyezkedő tűzoltó-, rendőrségi és mentőállomás bázis létrehozását. Az Alapítvány anyagi és egyéb eszközeivel kiegészíteni és megoldani kívánja az e célra rendelkezésre álló állami és önkormányzati lehetőségeket, illetőleg céljai eléréséhez azokat is felhasználja. E cél elérése érdekében a szükséges anyagi, pénzügyi eszközök mind teljesebb mértékben rendelkezésre állnak. Célja, hogy a hivatásos és nem hivatásos tűzvédelemmel foglalkozó és abból megélhetéssel rendelkező munkavállalók és családjaik, valamint az e feladatok érdekében létrejött szervezetek érdekeit képviselje és javítsa a célterületen és országosan is. A hivatásos és nem hivatásos tűzvédelmi területen munkálkodó munkavállalókat -anyagi eszközeihez mérten- támogatja és szükséges jogi tanácsadással ellátja.