Észrevétele van?

Szigetszentmárton(1),Tököl(2)

Kerecsen Baráti Kör Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális), Helyben: (sport,természetvédelem,kulturális)

2317 Szigetcsép , Petőfi u. 88.

képviselő: Bakonyi Andrea ( együttes ), Balogh Gábor ( együttesen)

képviselő: Bakonyi Andrea ( együttes ), Balogh Gábor ( együttesen)
A magyar nemzet és a haza szolgálata. A magyar őstörténet, és a magyar történelem kutatása, megismerése és az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése. A magyar nemzeti-, és népi hagyományok felélesztése, ápolása, közvetítése és e hagyományok beépülésének elősegítése az általános értékrendbe. A magyar nemzeti öntudat erősítésében való közreműködés. Nemzeti- és ősi jelképeink, értékeinek védelme. Magyar anyanyelvünk ápolása és védelme. A hazánkat sújtó trianoni döntés igazságtalanságainak felkutatása. Kapcsolattartás a trianoni döntés által elszakított területekkel, elszakított magyar testvéreinkkel való szoros és eltéphetetlen nemzettestvéri kötelékek kialakítása. A magyar nemzetért áldozatot vállaló és nemzet számára értéket ránk hagyó elődök felmutatása, ezen értékek megbecsülésére és megőrzésére való ösztönzés. A magyar nemzeti étkezési hagyományok kutatása, ápolása, hírnevének erősítése, megőrzése, népszerűsítése. A magyar népességfogyás folyamatának fékezésében, megállításában való részvétel, főként a fiatalok családközpontú szemléleteinek kialakítása. Természeti és épített környezetünk megromlott állapotának javítása, helyi és tágabb környezetünk szépítése, az emberek szemléletének formálása, megváltoztatása, melynek eredményeképp nagyobb figyelmet fordítanak a környezetromboló folyamatok csökkentésére. Az állat-, és növényvilág védelme, főként a Kárpát-medence veszélyeztetett fajaira hangsúlyozva. A magyar árucikkekkel és a tudatos vásárlással kapcsolatos vásárlói szokások feltérképezése, kutatása. A magyar sportélet fellendítésében való közreműködés.