Észrevétele van?

Lajosmizse(59),Kerekegyháza(28),Ballószög(20),Helvécia(20),Városföld(5),Nyárlőrinc(15),Szentkirály(10),Nagykőrös(156)

Kecskeméti Keresztény Ifjúságért Egyesület

(kulturális), Helyben: (kulturális)

6000 Kecskemét , Lestár tér 2.

képviselő: Dr. Somogyi Zsuzsanna alelnök, Kovalcsik Nóra elnök

képviselő: Dr. Somogyi Zsuzsanna alelnök, Kovalcsik Nóra elnök
Az egyesület elsődleges célja, hogy az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a Ptk. 57-59. §-ai alapján, az önkéntesen létrehozott szervezetben tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló tevékenységet fejtsen ki.Olyan rendezvények, programok, programsorozatok szervezése, melyek fejlesztik a keresztény fiatalok egyéni és közösségi szerepvállalását, aktív közreműködésüket., Segítséget nyújtani a keresztény fiataloknak személyiségük fejelsztéséhez, hozzájárulni ahhoz, hogy nyitottá váljanak közvetlen környezetükre, a mellettük élő emberek problémáira., Az egyesület közösségi eszközeivel fejleszteni kívánja a fiatalok problémamegoldó készségét, segít elfogadni az őket körülvevő világ nehézségeit., Olyan keresztény értékteremtő, értékközvetítő, kreatív, interaktív programok, illetve prog-ramsorozatok szervezése ifjú korosztály számára, melyek a fiatalok közösségeinek kezde-ményezésével jönnek létre., A programok a keresztény fiatalok aktív közreműködésével va-lósulnak meg, és az ifjúsági közösségek fejlesztését, saját hagyományainak megteremtését, ápolását, és azok folytatását szolgálják, amelyekben a megsokszorosító (multiplikáló) ha-tás célként jelenik meg., Az egyesület fontos célja Kecskemét és a vonzáskörzetébe tartozó települések ifjúságmegtartó erejének növelése, településszintű keresztény ifjúsági közösségfejlesztő folyamatok segítésével., A helyi fiatalok és a felnőtt társadalom közötti olyan együttműködés elindítása és segítése, amely hosszabb távon életképes önsegítő, településfejlesztő korosztályi csoportok, formalizált szervezetek létrejöttét eredményezi, vagy a már korábban indított közösségi kezdeményezés továbbfejlesztését segíti., Olyan projektek, rendezvények szervezése, melyek a keresztény szellemiségű gyermek-és ifjúsági közösségek kezdeményezésére a közösség tagjainak aktív szerepvállalásával valósul meg., Olyan ifjú-sági táborok szervezése, melyek értékorientált foglalkozásaikkal biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését, hozzájárulnak a keresztény ifjúsági kezdeményezések, közösségek erő-sítéséhez., Olyan ifjúsági részvétellel megvalósuló programok szervezése, melyek lehetőséget adnak a fiatalok kreativitásának megmutatására, illetve a településen felmerülő igények szerinti közösségi programok megvalósítására., Az azonos keresztény értékrendet elfogadó, a kultúra, a média, a nemzeti értékeinek és a hagyományainak ápolása területén működő csoportok összefogása, közösséggé formálása., A keresztény erkölcsi értékrend képviselete, védelme., Az egyesület céljaival összhangban működő hazai, határon túli és külföldi ke-resztény ifjúsági szervezetekkel együttműködés.