Észrevétele van?

Budapest XXI. ker(384),Budapest XX. ker(285),Budapest XIX. ker(364),Budapest XI. ker(1721),Budapest X. ker(576),Budapest VIII. ker(1310),Budapest V. ker(1350)

Karlsson Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális), Helyben: (oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

1091 Budapest , Hurok u. 3. VIII./1.

képviselő: Rózsavölgyi Adél

képviselő: Rózsavölgyi Adél
A szociális és kulturális szempontból átmenetileg, vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek, csoportok segítése, rehabilitációja, a kisebbségeket ért vagy érő hátrányos megkülönböztetések csökkentése, a társadalmi előítéletek, diszkriminatív, rasszista megnyilvánulások megelőzése. Azon csoportok segítése /mentális, szociális segítés, jogvédelem, tanácsadás, rendezvények szervezése, stb./, amelyeknek, vagy amelyek tajainak hátrányos megkülönböztetésben van részük, etnikai hovatartozásuk, illetve identitásuk, vallási meggyőződésük, politikai nézeteik, kulturális preferenciáik, illetve szexuális orientációjuk miatt. A fenti csoportok érdekérvényesítő képességének fokozása, érdekvédelmi, valamint preventív tevékenység végzése, e szakterületek nemzetközi tapasztalatainak hasznosítása. A megismert porblémák és megoldási alternatíváik minél ismertebbé tétele az írott és az elektronikus sajtóban, az érdekérvényesítő munkához szükséges szakanyagok széleskörű ismertetése. Mindemellett cél a különböző szintű szociális munkás-, vagy asszisztensképzés gyakorlati oktatásának segítése, a terep-munka támogatása.