Észrevétele van?

Mosonszolnok(4),Újrónafő(1),Máriakálnok(3),Halászi(6),Bezenye(2),Levél(6),Kimle(2),Károlyháza(1)

Jégmadár Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási), Helyben: (sport,természetvédelem,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár , Viz part út 40.

képviselő: Ifj. Németh Aladár - elnök

képviselő: Ifj. Németh Aladár - elnök
A fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód, a magatartás és képességeik fejlesztése. Minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság, csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Közreműködés a szabadidősport szakembereinek képzésében, továbbképzésében, ilyen képzések szervezése. Tagjai részére a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló túrák szervezése, azokon a részvételi lehetőség biztosítása. Sportrendezvények, klubrendezvények szervezése és bonyolítása. Sportolási feltételrendszer megteremtése, fejlesztése, gyarapítása. Gyerektábor szervezése, lebonyolítása. Az egyesület bővíteni kívánja környezet- és természetvédelmi látóterét az ez iránt érdeklődőknek, illetve a környezet- és természetvédelem ügyének előremozdításában, fejlődésében, az ezt meghatározó szemlélet formálásában kívána segíteni, és abban szerepet vállalni.