Észrevétele van?

Sajóbábony(11),Varbó(8),Szirmabesenyő(17),Felsőzsolca(41),Bükkszentkereszt(14),Bükkaranyos(12),Kistokaj(9),Mályi(27)

Hámori Waldorf Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc , Széchenyi út 8. 2./1.

képviselő: Biszterszky Gábor elnök, Szőke Péter elnökhelyettes

képviselő: Biszterszky Gábor elnök, Szőke Péter elnökhelyettes
Rudolf Steiner pedagógiai módszerén alapuló oktatási intézmények létesítése, működtetése, - beleértve a középiskolai szintű, valamint a művészeti oktatást és az integrált oktatást is-, óvodai csoportok, iskolai osztályok szervezése, működésük támogatása, ideértve a pedagógusok képzésének támogatását is. Az egyesület céljának megfelelő óvoda és iskola működésének alapelvei az alábbiak: az orvosi, antropozófiai, szociológiai, pszichológiai és pedagógiai szakismeretek alapján a gyermek valós szükségleteihez igazodó, ezeket ismerő oktatási, nevelési rendszer működése az óvodában és az iskolában. Az óvoda az iskolás kor előtti 5 évben a gyermkekeket életkorilag heterogén csoportokba szervezve működik. Az óvoda és iskola egyenlő hangsúlyt helyez a testi, lelki és szellemi készségek, képességének kifejlesztésére.

Lehetőséget teremteni szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei részére a Rudolf Steiner pedagógiai módszerén alapuló oktatási intézményekben történő oktatásban valól részvételére.

A magyarországi etnikai és nemzeti kisebbségek, valamint a határon túli magyarság, oktatási intézményeivel, azok pedagógusaival, megismertetni Rudolf Steiner pedagógiai módszerét, a módszer alkalmazásának előnyeit, valamint szakmai támogatást biztosítani saját képzési rendszerük átalakításához a steineri módszerek alkalmazása céljából.

Az egyesület támogatja a Rudolf Steiner pedagógiai módszerét alkalmazni kivánó közhasznú szervezeteket tevékenységük megkezdésében, vagy már meglévő szervezetek esetében a működés továbbfejlesztéséhez, problémáik leküzdéséhez támogatást nyújtani.

A Waldorf pedagógia szellemében az egyesület törekszik a speciális szükségletű gyermekek egészséges szellemi és testi fejlődésének és gyógyulásának elősegítésére valamint arra, hogy az ilyen gyermekek önálló életre, életvitelre képesek legyenek és a társadalomba megfelelően be tudjanak illeszkedni. Mindezekhez szükséges az is, hogy a szüleik a róluk való gondoskodás során a szükséges ismeretek birtokában legyenek, az egyesület igyekszik tehát a szülők számára is segítséget nyújtani.