Észrevétele van?

Tényő(7),Nyúl(22),Győr(940)

Győrújbarát és Térsége Óvodáinak Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,oktatási,kulturális)

9081 Győrújbarát , Liszt Ferenc u. 26.

képviselő: Mészárosné Kovács Eleonóra - elnök, Somogyiné Zeke Tünde - gazdasági vezető, Zalkáné Tar Csilla - titkár

képviselő: Mészárosné Kovács Eleonóra - elnök, Somogyiné Zeke Tünde - gazdasági vezető, Zalkáné Tar Csilla - titkár
Az alapító intézmények Helyi Nevelési Programjában foglalt céljainak és feladatainak megvalósításához szükséges jobb feltételek biztosítása. Az oktatás - nevelés hatékonyságának növelése, tartalmi gazdagítása különösen a: tehetségek gondozása, a nemzeti- etnikai kisebbségek nevelése-oktatása, a környezetvédelem, az életmód, a hagyományőrzés, a testi fejlesztés, esztétikai, környezetünk megismerésére irányuló fejlesztés más bánásmódot igénylő gyermekek esetében is. A pedagógusok elméleti és gyakorlati (módszertani) munkájának segítése. Az intézmények közötti együttműködést szolgáló, az óvodavezetést, a pedagógusok szakmai munkáját és a gyermekeket érintő térségi programok szervezése. Pályázatokon való részvétel: A gyermekek intézményes részvételét rendezvényeken, képviseletét segítő fórumokon, képzések szervezése, működtetése nevelési céljaik elérése érdekében. Minden oktatási - nevelési intézménnyel, és más, feljebb szinten működő (óvodai életükre befolyással bíró intézmény) közötti kapcsolatok kiépítése, kiszélesítése, folyamatossá tétele. Szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok segítése, szabadidős programjának szervezése. Az uniós pályázatokhoz való hozzáférés, programokhoz csatlakozás, az idegen nyelvi kommunikáció elsajátításának kihasználására. Határon túli gyermekek nevelésével, oktatásával foglalkozó intézményekkel kapcsolattartás, szakmai tapasztalatcserék szervezése. Tematikus táborok szervezése, Kiadványok, szakmai tapasztalatok megjelentetése, Szakmai konferenciák,felkészítések szervezése.