Észrevétele van?

Kópháza(3),Harka(3),Fertőrákos(5),Ágfalva(3)

GYÓGYULJUNK A SPORTTAL!Alapítvány

(sport,oktatási), Helyben: (sport,oktatási)

9400 Sopron , Lomb út 16 A

képviselő: Dr. Simon István Ágoston

képviselő: Dr. Simon István Ágoston
A testnevelés-terápiás foglalkozásokon résztvevő gyermekek is teljes körű gyermekkort élhessenek. Az intenzív terápiás tréning biztosítása. A gyermekek edzésszerű foglalkoztatása. Sokoldalú fizikai képzés, a képességek harmonikus fejlesztésének biztosítása. Kedvező pszichés változások kialakítása. Kedvező élettani változások kialakítása. A testnevelés-terápiás lehetőséget minél korábban tegyük hozzáférhetővé a rászorultak számára. Táborok szervezése, versenyzési lehetőség biztosítása a gyerekek számára önértékelésük javításához. A szociálisan rászoruló gyermekek költségeinek támogatása. Változatos és magas fokú oktatás feltételeinek biztosítása. Aquarázs RSE támogatása (tárgyi, személyi, anyagi feltételeinek biztosításához) Aquarázs RSE házibajnokságainak támogatása, gyermekek jutalmazása. Igénybevett sportlétesítmények működtetésének támogatása. A 2-18 éves korosztály, valamint a felnőtt lakosság egészségfejlesztésének, egészséges életmódra nevelésének elősegítése. Egészségnevelési programok, előadások szervezése. A rendszeres sportolás, mint az egészségmegőrzés, egészség-helyreállítás, egészségfejlesztés eszközének elősegítése. A lelki egészség megőrzése, fejlesztése, a mentálhigiéniás tevékenységek támogatása.