Észrevétele van?

Nagykovácsi(64),Budakeszi(143),Remeteszőlős(10),Solymár(96),Budapest XIII. ker(1215),Budapest XII. ker(1028),Budapest III. ker(1116),Budapest I. ker(706)

Füstirtók a Dohányzás Visszaszorításáért Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális), Helyben: (intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1026 Budapest , Gábor Áron u. 54/A.

képviselő: Félix Péter együttesen, Tulkán Judit együttesen

képviselő: Félix Péter együttesen, Tulkán Judit együttesen
Az Egyesület olyan civil szervezet, amely kiemelten közhasznú tevékenységével segíteni kívánja a mindenkori kormányt a dohányzás visszaszorításáért folytatott küzdelemben. Ennek érdekében átvállal a kormánytól minden olyan feladatot, amelyet a kormány a konfrontációk érdekében nem tud felvállalni a dohányiparral szemben. Az Egyesület elszánt harcot kíván indítani a dohányipar mesterkedései ellen. Felvilágosító munkájával fel kívánja hívni a társadalom és a jogalkotók figyelmét, hogy a dohányipar, illetve a pénzén működő dohányipari lobbi minden eszközzel a dohánygyárak profitjának növelésére törekszenek, álságos karitatív és szponzorációs tevékenységük kizárólag ezt a célt szolgálják. Az Egyesület széleskörű, ingyenes felvilágosító és oktatási tevékenysége során kíván kapcsolatba lépni a társadalommal. Tanfolyamok és előadások szervezésével széles körben kívánja tudatosítani a magyar polgárokkal, mekkora veszélyt rejt a dohányzás. Aktívizálni kívánja a nemdohányzó társadalmat, hogy hatékonyan lépjen fel saját érdekeik védelmében. Az Egyesület nem ellenségnek, hanem a dohányipar áldozatának tekinti a dohányosokat, rá szeretné őket ébreszteni arra, hogy szenvedélybetegségük milyen veszélyekkel jár rájuk, és családjukra és a nemdohányzókra nézve. Az Egyesület kiemelt kérdésként kezeli a gyermek és fiatalkori dohányzás ellen küzdelmet. Tisztában van azzal, hogy a dohányipar termékeinek értékesítésekor elsősorban a gyerekeket célozza meg, hiszen így hosszútávon szerezhet fogyasztókat magának. Az Egyesület tagjai aktív személyes közreműködést felvállalva - többek között a Green Peace környezetvédelmi mozgalom technikáinak alkalmazásával is - aktív küzdelmet folytatnak a dohányipar ellen, nem riadva vissza a komoly konfrontációktól, akár az utcai demonstrációktól sem. Az Egyesület alapvetően a támogatásra létrehozott Füstirtók a Dohányzás Visszaszorításáért Alapítványon keresztül fogad el bármilyen szervezettől pénzadományokat, illetve egyéb támogatást. Tevékenységét eredeti célkitűzéseinek megfelelően végzi, működésébe, pénzügyi, illetve nem vagyoni támogatás fejében sem enged beleszólást. Ugyanakkor elfogadja bármely szervezet, vállalkozás, állami hivatal adományát, amely működésének kiteljesítését segíti. Az Egyesület együttműködést ajánl a vele érdekközösségben lévő egészségügyi és ifjúsági tárcával. Tapasztalatait igény szerint megosztja az érintett két minisztériummal, miközben számít a két tárca kiemelt anyagi támogatására. Az Egyesület részt vesz minden olyan regionális, országos és nemzetközi pályázaton, amely a tevékenységének folytatásához szükséges forrásokat bővíti. Az Egyesület együttműködik az egészségvédelemben, ezen belül is elsősorban a dohányzás ellen küzdelemben érdekelt civil szervezetekkel. Az Egyesület a./ Oktatási tevékenysége révén kívánja széles körben ismertetni a dohányzással kapcsolatos komplex ismereteket. b./ Széleskörű televíziós és sajtókampányok szervezésével kíván kapcsolatba lépni elsősorban a kiskorúakkal, azon belül is a 14 éven aluliakkal. c./ Iskolai, kifejezetten a tanároknak szóló felvilágosító előadások szervezésével próbálja a dohányipart kiszorítani az oktatásból. d./ Könyv és ismertetőanyag, illetve szóróanyag kiadásával tájékoztatja a társadalmat a dohányzás elleni harc aktuális kérdéseiről. e./ Konferenciák szervezésével kívánja tájékoztatni a döntéshozókat a dohányzással kapcsolatos aktuális kérdésekről. f./ Évi egy, esetleg két alkalommal felvett, nagy - tízezer fős - országos felmérést rendel pályázat útján a magyar dohányzási szokások megismerése érdekében. Ezek tapasztalatait folyamatosan publikálja. g./ Évi jelentés készít a dohányzással kapcsolatos jogi szabályozás hatékonyságáról, javaslatokat dolgoz ki a továbblépés irányaira vonatkozóan. h./ Minden rendelkezésre álló eszközzel felhívja a figyelmet a dohányipar által nyitott új frontokra, harcosan támadja a dohányipar szponzorációs tevékenységét. i./ Dohányzásellenes lobbik kialakításán dolgozik, profi lobbi szervezetek bevo...