Észrevétele van?

Kaposújlak(9),Sántos(3),Kaposszerdahely(9),Zselicszentpál(2),Magyaratád(5),Orci(3),Somogyaszaló(4),Magyaregres(2),Juta(19),Zselickislak(5),Taszár(7)

FORRÁSAlapítvány

(szociális,egyéb), Helyben: (szociális,egyéb)

7400 Kaposvár , Toponári út 1.

képviselő: elnök Kovács Ágnes, titkár Szabó István

képviselő: elnök Kovács Ágnes, titkár Szabó István
Az alapítvány keresztyén jellegénél fogva céljának, feladatának tartja az alapvető emberi és bibliai értékrend és normák közvetítését különböző előadások, konferenciák, tanfolyamok, rendezvények szervezésével, illetve karitatív tevékenységeken keresztül. Ezen mértékadó értékek a szeretet, önzetlenség, a rászorulók segítése, a család, illetve az emberi kapcsolatok fontossága stb. Ifjúsági és gyermektáborok szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel azokra a legrászorultabb rétegekre, akiknek üdülésre, táborozásra a legkevesebb lehetősége van: nagycsaládokban, cigány családokban, munkanélküli családokban felnövők számára. A családoknak - mint a társadalom alapjának - a segítése, támogatása a szülők, illetve házaspárok számára szervezett előadásokkal, tanácsadással. Nagycsaládosok részére kikapcsolódási, táborozási lehetőség biztosítása.
Börtönszolgálat a Kaposvári BV. Intézetben, illetve a börtönben lévők gyermekeinek üdültetése, a börtönből szabadultak társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatásának, munkába való elhelyezkedésének támogatása. Az alapítvány céljainak megfelelő ingatlan tulajdonjogának megszerzése. Vállalkozási tevékenység végzése az alapítványi tevékenység finanszírozása érdekében.