Észrevétele van?

Lajosmizse(6),Kerekegyháza(2),Ballószög(2),Nyárlőrinc(1),Szentkirály(1),Nagykőrös(7)

Fiatal és Felnőtt Cukorbetegek Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(sport,egészségügyi), Helyben: (sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét , Mátyás király körút 54. III/10.

képviselő: Kállainé Perlaki Erika elnökhelyettes, Knoll Tibor Józsefné elnök

képviselő: Kállainé Perlaki Erika elnökhelyettes, Knoll Tibor Józsefné elnök
A cukorbetegség mibenlétének megismertetése, a cukorbetegek helyes élet-módjának kialakításához tanácsok, segítség nyújtása, propaganda kifejtése a diabetes megelőzésével (primer prevenció) kapcsolatos egészségnevelő tevékeny-ségben, biztosítani, hogy az Egyesület tagjai és a kívülállók is minden segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcsere-betegségük ellenére a társada-lom teljes értékű tagjai lehessenek, a rendszeres orvosi felülvizsgálat és tanácsadás elősegítése, a cukorbetegek érdekeinek képviselete és érvényesítése a megyei és ? a MACOSZ közvetítésével ? az országos hatáskörű szerveknél, különböző fórumo-kon és hatóságoknál, a DIGYIOSZ (Diabétesz Gyermek- és Ifjúsági Országos Szö-vetség) tagság az I. típusú cukorbetegek érdekeinek képviselete, a cukorbetegek társadalmi életének megkönnyítése, közös programok (kirándulások, táborozás, is-meretterjesztő előadások, tapasztalatcsere, sport) szervezése, a tagság rendszeres tájékoztatása az Egyesület működéséről, az aktuális betegségükkel kapcsolatos tudnivalókról, újdonságokról a helyi rádió és televízió lehetőség szerinti igénybevé-telével is.