Észrevétele van?

Uszód(5),Kalocsa(130)

Euroszféra Oktatási Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási), Helyben: (intézményi,egészségügyi,oktatási)

6331 Foktő , Ipari park 0181/50 hrsz.

képviselő: Vörös László kuratóriumi elnök

képviselő: Vörös László kuratóriumi elnök
Az alapítvány elsődleges célja olyan oktatási programok működtetése, amelyek által a magyar szakemberek képesek lesznek az Európai piacon, ill. az Európai Unióban megfelelően helyt állni! Ennek érdekében a programnak minél színvonalasabb elméleti gyakorlati oktatási stúdiumok beiktatásával magas szintű szakemberek kiképzését kell elősegíteni. (Programok alatt értendők tanfolyamok, szakmai képzések, középiskolai, főiskolai képzések. Az alapítvány igényt tart az általános és szakmai középfokú oktatásban, felsőoktatásban való részvételre, közoktatási, felsőoktatási intézmény fenntartására és részt kíván vállalni a közoktatási és felsőoktatási feladat ellátásában is. Gimnázium és Szakközépiskola, valamint Főiskola működtetése.) Az előbbi fő cél mellett az Alapítvány céljai között szerepel olyan konferenciák, szakmai fórumok szervezése, közvélemény folyamatos kutatása, melynek az ország egészét érintő társadalmi problémákra reflektálnak, azokra kívánnak konkrét, kézzelfogható problémakezelési stratégiát feltárni. Ennek érdekében az Alapítvány olyan tréningek, terepgyakorlatok, táborok szervezését is vállalja, amelynek az ország lakosságát is érintik, s végső soron a civil társadalom megerősödését szolgálják. Célja továbbá olyan többcélú iskolarendszer létrehozása és működtetése, amely a jelenlegi oktatási kínálathoz képest speciális, a gazdasági igényekhez rugalmasan alkalmazkodó képzést nyújt. Az Alapítvány célul tűzi ki a hasonló profillal rendelkező egyesületekkel, alapítványokkal, szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, stb. való kapcsolat-felvételt és szakmai együttműködést. Ennek keretében kíván bekapcsolódni a társadalmi és egészségügyi problémák kezelése felé nyitó kutatási programokba, szakmai projektekbe.