Észrevétele van?

Budapest XVI. ker(454),Budapest XV. ker(430),Budapest XIII. ker(1215),Budapest X. ker(576),Budapest VIII. ker(1310),Budapest VII. ker(892),Budapest VI. ker(1083)

Európai Romák szövetsége Közhasznú Egyesület

(kulturális,érdekképviselet), Helyben: (kulturális,érdekképviselet)

1148 Budapest , Pákozdi tér 12/a.

képviselő: Fehér Sándor, Kuti Vilmos, Oláh István

képviselő: Fehér Sándor, Kuti Vilmos, Oláh István
Az európai közösség népeihez való tartozás tudatos elkötelezettségű vállalása és annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet minden területén. A magyarországi cigányság társadalmi és kulturális szerepének és feladatainak feltárása, ezen nemzetiség szempontjából az Európai Unióval kapcsolatos állásfoglalás kialakítása és dokumentálása, továbbá megismertetése rendezvények, kiadványok és egyéb kulturális eljárások útján. A magyarországi cigányság Európai Unióba ( - továbbiakban: EU - ) történő beilleszkedésének az elősegítése, az információs társadalom vívmányainak ezen nemzetiség körében történő mind szélesebb megismertetése, a sajátos nemzetiségi hagyománynak az EU-ban történő megismertetése, a cigányság nemzetiségi és különösen a törekvés szervezett keretek között történő érvényre juttatása. A magyarországi cigányság társadalmi és kulturális szerepének és feladatainak feltárása, ezen nemzetiség szempontjából az Európai Unióval kapcsolatos állásfoglalás kialakítása, és dokumentálása, továbbá megismertetése rendezvények, kiadványok és egyéb eljárások útján. A hazai cigány kultúrára vonatkozó ismeretek elmélyítése, a magyarországi cigány hagyományok ápolása, intenzív közéleti szerepvállalással Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban. Ismeretátadás és közvetítés, azaz a cigányság által egyénileg vagy civil szervezetein vagy kisebbségi önkormányzatain keresztül igénybe vehető EU-s pályázatok mind szélesebb körben való megismertetése, beleértve külképviselet létrehozását is ennek érdekében az Európai Unió szerveinél önállóan vagy más civil szervezettel vagy állami szervvel, illetve annak intézményével együtt.