Észrevétele van?

Varbó(1),Szirmabesenyő(2),Felsőzsolca(3),Bükkszentkereszt(3),Bükkaranyos(3),Mályi(2)

Észak -Kiliáni Óvodai Nevelési Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc , Kacsóh P.u.8.

képviselő: Horváthné Kertész Edit

képviselő: Horváthné Kertész Edit
a.) Az óvodában folyó 3-7 éves korú gyermekek személyiségének fejlesztésével összefüggő tevékenységek elősegítése. Az óvodai nevelésen belül az iskolai életre való felkészítés, jobb tárgyi és anyagi feltételek mellett, kiemelve a játékot, mint az óvodáskorú gyermekek alapvető tevékenységét. b.) Barátságos biztonságot nyújtó, családias jellegű óvodai légkör kialakítása. Ehhez szükséges tárgyi feltételek, berendezések, játékok, oktatási eszközök, alapanyagok biztosítása. c.) Óvodai neveléssel összefüggő előadások, nyiltnapok szervezése, szakképzett szakemberek bevonásával, óvodapedagógusok és a téma érdeklődő szülők számára. d.) Helyi Óvodai nevelési program, sajátos arculat kialakítása és továbbfejlesztése. e.9 A gyermekek érzelmi intelektuális, fizikai, szociális, értelmi, esztétikai és alkotókészségének, egyéni képességeinek fejlesztése. f.) Mély természetszeretet kialakítása, az ehhez szükséges feltételrendszer javítása. g.) Ismerkedés népi kultúrákkal - néphagyományok, népszokások ápolása - hagyományörző szemlélet kialakítása. Népi kézművesség feltételeinek javítása, különös tekintettel a vízuális nevelésre. h.) Szülők igénye alapján neveléssel, oktatással összefüggő tevékenységek megszervezése, lebonyolítása. i.) Sikerorientált környezet, pozitív érzelmi viszonyok között, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése.