Észrevétele van?

Gyál(100),Vecsés(103),Budapest XXIII. ker(130),Budapest XIX. ker(364),Budapest XVII. ker(412),Budapest X. ker(576)

ELTÉRŐ Alapítvány

(oktatási,kulturális), Helyben: (oktatási,kulturális)

1182 Budapest , Bököny utca 32.

képviselő: Tóth Sándor

képviselő: Tóth Sándor
A folyamatosan átalakuló világ megváltozott elvárásainak megfelelő élettechnikák elsajátításának elősegítése, ezen belül kiemelten:
- az erőszak visszaszorítását célzó kezdeményezések felkarolása és összefogása, valamint az erőszakmentes tartalmú termékek, szolgáltatások és programok felkutatása, megjelölése és társadalmi megismertetésének szervezése;
- a sikeres élet megfogalmazására, a magánéleti és a munkahelyi elvárásoknak az egyén képességeivel való összehangolására irányuló tanfolyamok megszervezése, támogatása;
- a nem hagyományos gyógymódokkal foglalkozó, ilyen módszerekkel gyógyító egyének és csoportok összefogása, működési feltételeinek megteremtése, megszervezése, illetve ezek részére szolgáltató helyek létrehozása;
- a lelki problémákkal foglalkozó szakemberek és önkéntesek képzésének, továbbképzésének megszervezése, bonyolítása;
- foglalkoztatási programok megvalósítása rászorulók, illetve az ellátásukban résztvevők számára;
- a leli és testi problémákat nem hagyományos módon gyógyító személyek, csoportok, képzések anyagi, technikai támogatása;
- közművelődési szolgáltatások biztosítása, illetve ilyen szolgáltatásokat nyújtó intézmények üzemeltetése;
- szolgáltatások nyújtása és egyéb támogatás azonos vagy rokon területen működő más szervezetek részére;
- internet alapú adatbázisok kialakítása, fejlesztése és ezek használhatóságának megteremtése;
- a nem hagyományos gyógymódokat alkalmazók és a lelki segítségnyújtást végzők elérhetőségeinek internetes szolgáltatásként való bemutatásának megszervezése;
- bárki számára ingyenesen elérhető, és a nem hagyományos gyógymódok tapasztalatainak közreadását, ezek megvitatását lehetővé tevő internetes újság létrehozása és üzemeltetése;
- pszichológiai, életviteli, jogi, gazdasági tanácsadás és segítőszolgálat működtetése,
- tevékenységünkhöz kapcsolódó pályázatírási szolgáltatás nyújtása;
- a nem hagyományos gyógymódokkal dolgozók és a lelki problémák leküzdését segítők tevékenységét ismerő vállalkozói csoport szervezése;
- a rászorulók és az alapítvány céljaival egyetértő vállalkozó kör számára internetes állásbörze létrehozása;
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása;
- a rászorulók anyagi és technikai támogatása, informális és szolgáltató rendszerek létrehozása és működtetése;
- kiírhat pályázatot, adhat támogatást;
- ismeretterjesztő kiadványok, illetve könyvek, filmek, zenei művek és számítógépes programok szerkesztése, kiadása.