Észrevétele van?

Kaposújlak(3),Sántos(2),Kaposszerdahely(1),Magyaratád(1),Magyaregres(1),Juta(8),Zselickislak(1),Taszár(2)

Dolgozni, Megélni Vágyók Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális), Helyben: (egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár , Zsigmondy Richárd utca 2.

képviselő: Kadlicskó Pál

képviselő: Kadlicskó Pál
Az Egyesület az alábbi célok és feladatok megvalósulása érdekében jön létre: - Az Egyesület tagsága küzd az elszegényedés, a társadalom peremére kerülés ellen. - Küzd a jobb életért, a megélhetésért, - Kapocsolatot tart fenn minden olyan szervezettel, más egyesülettel, amelyek hasonló célokat tűztek ki, segíti munkájukat, javaslatokkal, tervekkel, - Segíti mindazokat, akik munka nélkül maradtak, a tönkrement kisvállalkozókat és kényszervállalkozókat, a rokkantakat, a kisnyugdíjból élőket, a nagycsaládosokat. - Oktatás, képzés szervezésével segít annak érdekében, hogy az állás nélküliek mielőbb elhelyezkedhessenek. Ehhez kapcsolatot tart fenn minden olyan gazdálkodó szervezettel, költségvetési szervvel és más szervezettel, amely megfelelő munkát tud biztosítani. - Harcol a jogegyenlőségek, a megkülönböztetés minden fajtája ellen, küzd a minden téren való egyenlőség eléréséért, azért hogy emberi jogaiban senki ne sérülhessen, akit pedig hátrány ért, az mielőbb rehabilitálva legyen. - Segít, támogat minden rászorulót - rokkantat, beteget, nyugdíjast, a társadalom peremére szorultat - mind szociális munkával, mind egyéb módon abban, hogy jobb minőségű, egészségesebb életet élhessen, a társadalmi életbe visszakerülhessen. - Célja, hogy minél több otthon végezhető munkát szervezzen, ezzel segíteni a rokkant, a nagycsaládos, vagy egyéb módon rászoruló nő és férfi munkához jutását, rehabilitációját. - Figyelemfelhívással küzd minden olyan tevékenység ellen, amely szennyezi a környezetet, ezzel negatív irányban befolyásolja a minőségi, egészséges életet. - Propaganda munkát fejt ki annak érdekében, hogy minden ember számára fontos legyen a környezet megóvása, tisztántartása.